NRK Meny
Normal

Kontrollkomiteen foreslår anmeldelse i Kystad-saken

Med tre stemmer mot to anbefaler kontrollkomiteen i Trondheim kommune å politianmelde Rune Olsø (Ap) for mulig korrupsjon. Arbeiderpartiet stemte imot forslaget.

Rolf Jarle Brøske

Leder for kontrollkomiteen i Trondheim kommune, Rolf Jarle Brøske (H), sier han ble mer overbevist gjennom møtet om at å anbefale en anmeldelse er riktig.

Foto: Kjartan Ovesen / NRK

Det ble klart på et ekstraordinært møte for kontrollkomiteen i Trondheim kommune tirsdag.

Sivert Haugen Bjørnstad (Frp) fremmet forslaget om anmeldelse på vegne av Frp og H:

«Kontrollkomiteen vil anbefale at Trondheim kommune anmelder Rune Olsø til politiet for de forholdene som har fremkommet, slik at det kan gjøres en objektiv vurdering om det har forekommet straffbare handlinger i saken. Kontrollkomiteen anmoder formannskapet om å gjøre en slik vurdering så snart som mulig.»

Forslaget fikk tre stemmer for, og to imot. Arbeiderpartiet stemte imot.

– Igjennom de orienteringene som er gitt gjennom møtet, er jeg blitt enda mer overbevist at det er klokt at vi tar et aktivt valg fra Trondheim kommunes side, og sier at en så alvorlig sak med mulig brudd av straffeloven blir ettergått av politiet, sa leder i komiteen, Rolf Jarle Brøske (H), før avstemminga.

– Komite som ønsker åpenhet

Ordfører Rita Ottervik (Ap) mener at selv om forslaget ikke var enstemmig, ønsker alle i komiteen å oppnå det samme.

– Jeg ser at det er en komite som ønsker åpenhet og som ønsker å gjennomgå saken, og så har de litt ulike tilnærminger på hvordan det skal gjøres, sier Ottervik.

– Hva gjør det med troverdigheten til Ap at partiet stemmer imot anmeldelse?

– Det som er viktig i denne saken er at statsadvokaten på selvstendig grunnlag nå vurderer å gjennomgå saken. Hvorvidt om man skal anmelde og hvem som skal anmelde ser jeg på en sak som må avklares i formannskapet, sier Ottervik.

Neste uke skal statsadvokaten i Trøndelag ha møte med Økokrim for å gå gjennom Kystad-saken.

– Deretter skal vi vurdere om det skal startes etterforskning, sier førstestatsadvokat Bjørn Kristian Soknes til NRK.

NRK har ikke lyktes i å få en kommentar fra Rune Olsø.

Rita Ottervik

Ordfører i Trondheim kommune, Rita Ottervik.

Foto: Kjartan Ovesen / NRK

Habilitetsregler og etisk regelverk skal undersøkes

Komiteen vedtok også at kommunerevisjonen skal gjennomgå hvorvidt regler rundt habilitet er fulgt i forbindelse med behandlingen av Grønn strek, og da spesielt Kystad-saken.

– Det gjelder ikke bare enkeltpersoner, men alle som har vært involvert, sa Brøske.

I tillegg vedtok komiteen at kommunens etiske regelverk skal undersøkes av revisjonen. De ber revisjonen gjennomføre en forvaltningsrevisjon av om de etiske retningslinjene er fulgt, og om det er deler av regelverket som trenger forbedring.

Bakgrunn for saken

Bakgrunnen for det ekstraordinære møtet er Adresseavisens saker om at Staur eiendom inngikk en avtale, den såkalte «Kystad-avtalen», til seks millioner kroner.

Ifølge avtalen skulle Staur bistå med reguleringsarbeidet av eiendommene Kystad og Hårstad. I avtalen var det en «uttrykkelig forutsetning» at leveransen ble foretatt av Rune Olsø personlig. Olsø er ansatt i Staur, og er bystyrerepresentant og fylkesleder for Sør-Trøndelag Arbeiderparti.

Ifølge avtalen skulle det utbetaltes én million kroner når Kystad ble tatt ut av den grønne streken.

I april 2015 foreslo Arbeiderpartiet å ta Kystad og flere andre småområder ut av grønn strek, og de fikk flertall for dette. Staur fikk utbetalt til sammen 2 millioner kroner før kontrakten senere ble kansellert.

Olsø sier han aldri har hatt møter med politikere eller administrasjon om denne saken, og at han heller derfor ikke har opplyst om sitt engasjement for Kystad.