Ordføreren konfrontert med hemmelighold og inhabilitet

Ordføreren i Tromsø fikk gjennomgå i formannskapet tirsdag. Årsaken var blant annet et omdiskutert møte med konsernsjefen i Hurtigruten.

Gunnar Wilhelmsen

Ordfører Gunnar Wilhelmsen beklager håndteringen av møtet med Hurtigrutesjef Daniel Skjeldam i begynnelsen av august. Han har også vært i medienes søkelys på grunn av sine koblinger til Hurtigruten.

Foto: Anja A. T. Brekke / NRK

– Jeg burde ha hatt noen med meg på det møtet. Og jeg burde ha svart på de spørsmålene som kom om møtet med en gang, sier ordfører Gunnar Wilhelmsen (Ap).

6. august var konsernsjefen i Hurtigruten, Daniel Skjeldam, i Tromsø. Smitteutbruddet på MS «Roald Amundsen» hadde vært kjent i noen dager. Skjeldam ønsket å møte de ansatte om bord på MS «Roald Amundsen».

Skipet lå til kai i byen.

Han tok også kontakt med ordføreren.

– Vi møttes i sentrum, forteller Wilhelmsen.

Møtet foregikk under fire øyne. Administrasjonen i kommunen ble ikke varslet. Det ble heller ikke tatt referat fra møtet.

Hemmelighold og inhabilitet

Det var NRK som først kontaktet Wilhelmsen om praten med Skjeldam. Ordføreren bekreftet møtet. Senere fikk han spørsmål fra Nordlys om hva de to hadde snakket om.

Det ville ikke Wilhelmsen svare på.

– Jeg mente jeg skulle orientere formannskapet om møtet først. I ettertid ser jeg at det var lite hensiktsmessig, sier Wilhelmsen.

Hemmeligholdet, kombinert med Wilhelmsens mange koblinger til Hurtigruten, fikk flere til å reagere.

For Wilhelmsen ble erklært inhabil i saker som har med Hurtigruten å gjøre allerede i mars. Da diskuterte kommunen om de skulle kutte all cruisetrafikk til Tromsø – på grunn av smittefare.

Årsakene er mange:

  • Ordføreren er gift med Anne Marit Bjørnflaten, direktør for myndighetskontakt i Hurtigruten. Hun har også en aksjepost på 0,1 prosent i selskapet.
  • Han leier ut bygg og kaiplass til rederiet gjennom egne selskaper.
  • Eiendomssjefen i Triko, et av ordførers selskaper, er gift med en av direktørene i Hurtigruten.

Og selv om Wilhelmsen ble vurdert som inhabil i mars, har han vært talsperson på kommunens pressekonferanser i forbindelse med utbruddet på «Roald Amundsen». Han har også sittet i kommunens krisestab.

Alt dette måtte han svare for i formannskapsmøtet.

Daniel Skjeldam møter pressen

Direktør i Hurtigruten Daniel Skjeldam har vært i Tromsø flere ganger etter utbruddet på MS «Roald Amundsen». Her fra et pressemøte tidligere i august.

Foto: Petter Strøm / NRK

– Irrelevant

Frps Bjørn-Gunnar Jørgensen reagerer på at ordføreren i det hele tatt valgte å møte Daniel Skjeldam 6. august.

– Om møtet varer i et kvarter eller en halvtime er irrelevant. Jeg mener det er uheldig at det ble gjort på den måten. All type møtevirksomhet med Hurtigruten må gjøres på en ryddigere måte. Vi har en varaordfører som åpenbart burde stille på slike møter, sier Jørgensen.

Han stilte også spørsmål til ordførerens vurdering av habilitet.

– Det er innlysende at man må være bevisst på rollene sine. Det har jeg vært, og det diskuterer jeg med flere andre fortløpende, sier Gunnar Wilhelmsen.

– Jeg er inhabil i de sakene som skal behandles i kommunestyret eller i formannskapet.

Ordføreren mener derimot at han ikke er inhabil i jobben med å informere om smittesituasjonen. Han mener heller ikke det er problematisk at han sitter i kommunens krisestab.

Ikke juridisk inhabil

– Der er det kommuneoverlegen og smittevernoverlegen som tar avgjørelsene. Det eneste jeg kan påvirke er når neste pressekonferansene skal starte, sier Wilhelmsen.

Kommunens juridiske rådgiver, Gry Dons, støtter ordføreren. Hun har diskutert problematikken flere ganger med Wilhelmsen.

– For å være juridisk inhabil må du være i en posisjon der du kan tilrettelegge grunnlaget for eller treffe forvaltningsavgjørelser. Å delta på en pressekonferanse for å orientere om situasjonen setter deg ikke i en slik posisjon, sier hun.

– Ut over det har kommunen etiske retningslinjer for hvordan man skal opptre som folkevalgt. Dere skal ikke opptre slik at det kan stilles spørsmål til habilitet. En ting er juridisk habilitet. En annen ting er hvordan man opptrer utad.

Ordfører Gunnar Wilhelmsen understreker at han er inhabil blant annet i spørsmål rundt en eventuell erstatningssak mot Hurtigruten.

Reagerer på flere ting

– Dette handler ikke nødvendigvis om juridisk inhabilitet eller ikke. Det handler om at man skal ha tillit til de folkevalgte. Det sier Høyres gruppeleder, Erlend Svardal Bøe.

Han var den første som krevde svar på hva ordføreren og direktøren i Hurtigruten hadde snakket om.

– At ordføreren ikke ville svare på det, skaper unødvendig mistanke, sier Bøe.

– Offentligheten har selvsagt noe med å vite hva ordføreren diskuterer med konsernsjefen i Hurtigruten. Spesielt når selskapet så tydelig har brutt både lover og regler. Og er under søkelyset til politiet for mistanke om brudd på loven. I tillegg er i søkelyset til fylkeslegen i Troms og Finnmark.

Bøe reagerer også på at ordføreren har uttalt at kommunen ikke skal betale for ekstrautgiftene de har fått etter utbruddet på «Roald Amundsen». Dette til tross for at Wilhelmsen er inhabil i saken.

Erlend Svardal Bøe (H)

Erlend Svardal Bøe reagere på ordførerens uttalelser om at han ikke er med på å fatte avgjørelser, men at han bare kommuniserer med offentligheten.

Foto: Eirik Hind Sveen / NRK

Til slutt kommenterte Bøe utsagnet fra ordføreren om at han ikke bidrar til å ta beslutninger i møtene med kommunens krisestab.

– Er du til stede på møter kan du både gi og få informasjon. Du kan skape en presedens. I tillegg kan det være vanskeligere for andre å ta beslutninger når du er til stede, sier Bøe.

Han får støtte fra Helga Marie Bjerke i KrF.

– De faglige rådene er én ting. Men når man sitter i krisestab, er man med i diskusjonene. Ergo er man en del av teamet, sier hun.

Saken skal opp i kontrollutvalget i Tromsø kommune i slutten av august.

Les også: