Hopp til innhold

– Unnskyld for at vi har feilet

Reglene for karantene ble ikke praktisert riktig, testing av viruset ble ikke gjennomført tidsnok og mistanke om smitte ble ikke fulgt opp. Hurtigrutens ledelse legger seg flat etter funnene i granskingsrapporten.

Petter Stordalen er styremedlem i Hurtigruten Group og beklaget på vegne av styret til alle som var blitt berørt av selskapets håndtering av koronautbruddet.

Petter Stordalen er styremedlem i Hurtigruten Group og beklaget på vegne av styret til alle som var blitt berørt av selskapets håndtering av koronautbruddet.

Utbruddet på MS Roald Amundsen skyldtes ikke én enkelthendelse eller en enkeltpersons handlinger. Situasjonen oppsto som følge av en serie av hendelser og handlinger. Rapporten gir flere anbefalinger for å hindre at en slik situasjon skjer igjen, sier advokat Jan Fougner i Wiersholm.

Granskingsarbeidet har vært ledet av DNV GL og advokatfirmaet Wiersholm. Begge har tidligere vært konsulenter for Hurtigruten, men mener det er uproblematisk.

Arbeidet har pågått i drøye fem uker og den endelige rapporten ble presentert til styret i Hurtigruten onsdag kveld.

Mistanke om smitte underveis i seilasene ble ikke fulgt opp og covid-19-testing ble ikke gjennomført tidsnok, ifølge rapporten.

– Karanteneregelverket på MS Roald Amundsen ble utført av en faglært kokk, ikke en utdannet jurist, sier Fougner.

Da de første positive prøvesvarene på covid-19 kom 31. juli, tok det også tid før krisehåndteringssystemet ble satt i gang. 71 personer ble smittet om bord på skipet.

I granskingsrapporten rettes det også kraftig kritikk mot skipslegene.

Den filippinske legen om bord den første Hurtigrute-seilasen anbefalte at de isolerte personene i mannskapet skulle testes, men det ble droppet etter prat med en norsk lege. Granskingen av seilasen slår fast at dette var en feilvurdering.

Under den andre seilasen førte blant annet en systemsvikt til at det tok omtrent 12 timer før passasjerene ble varslet om smitte, fra de gikk i land.

Under pressekonferansen torsdag kom det frem at personen som var ansvarlig for å tolke karanteneregelverket for Hurtigruten ikke hadde juridisk bakgrunn, men var faglært kokk. 
Jan Fougner, partner i advokatfirmaet Wiersholm, har ledet granskningsarbeidet av Hurtigruten Cruise AS etter smitteutbrudd av covid-19 på MS Roald Amundsen.

Under pressekonferansen torsdag kom det frem at personen som var ansvarlig for å tolke karanteneregelverket for Hurtigruten ikke hadde juridisk bakgrunn, men var faglært kokk. Jan Fougner, partner i advokatfirmaet Wiersholm, har ledet granskingsarbeidet av Hurtigruten Cruise AS etter smitteutbrudd av covid-19 på MS Roald Amundsen.

– Full tillit til Daniel Skjeldam

– Det har vært en uavhengig gransking. Vi har vært opptatt av at ingenting skal skjules, dekkes over eller gjemmes unna, sier styreleder i Hurtigruten Group, Trygve Hegnar, pressekonferansen.

– Det er mange ting som har gjort at vi har kommet til det punktet vi er i. Det har vært en svikt i systemene våre, og det beklager jeg på vegne av selskapet, sier han.

– Det har fått konsekvenser for passasjerer og ansatte, det er ingen hyggelig situasjon å stå i.

Hegnar understreker at han har full tillit til konsernleder Daniel Skjeldam.

– Han er en utmerket mann til å gjøre et bra arbeid for Hurtigruten fremover.

– Hvilke konsekvenser får denne rapporten for Hurtigrutens ledelse?

– Det får ikke noen umiddelbare konsekvenser for enkeltpersoner, men det får konsekvenser for hvordan vi vurderer ledelsen og hva de gjør som team.

Trygve Hegnar er aksjonær i Hurtigruten. På pressekonferanse 2020

Styreleder i Hurtigruten Group, Trygve Hegnar, beklaget på vegne av selskapet under pressekonferansen.

Foto: Christian Kråkenes / NRK

Skjeldam beklager: – Alvorlig rapport

Hurtigrutens konsernsjef Daniel Skjeldam beklager selskapets håndtering av saken.

– Smitteutbruddet på MS Roald Amundsen var en alvorlig hendelse. Det rapporten beskriver er ikke bra nok. Det er ikke sånn Hurtigruten skal være. Jeg vil si unnskyld for at vi har feilet, sier han.

Skjeldam sier han som øverste sjef i konsernet tar ansvar for det som skjedde.

– Vi skulle håndtert karantene for utenlandsk mannskap annerledes. Vi skulle fulgt opp mistanken om smitte og iverksatt tiltak tidligere. Vi skulle informert raskere, sier konsernsjef Daniel Skjeldam i Hurtigruten.

Skjeldam sier formålet med rapporten ikke er å finne syndebukker.

– Men å forstå hva som førte til hendelsen og ta læring av det. For oss i administrasjonen er det læringa og tiltakene som kommer til å stå øverst på vår dagsorden.

Ifølge konsernsjefen har Hurtigruten allerede satt i gang en rekke tiltak og at de i tiden fremover vil jobbe målrettet for å gjenopprette tilliten til selskapet.

– Rapporten blir et viktig verktøy i det videre forbedringsarbeidet. Vi skal hindre at dette kan skje igjen. Vi har en stor og langsiktig jobb å gjøre med å gjenoppbygge tilliten, internt og eksternt. Vi skal også jobbe med å styrke kulturen vår. Det er ingenting jeg heller vil enn å lede laget vårt gjennom dette slik at vi kommer sterkere tilbake.

Konsernleder i Hurtigruten, Daniel Skjeldam, fikk samme spørsmål sju ganger på rad i torsdagens Dagsnytt 18, men det spørsmålet ønsket han ikke å svare på. På presskonferansen like før sa han tar ansvar for smitteutbruddet om bord på «Roald Amundsen».

Konsernleder i Hurtigruten, Daniel Skjeldam, fikk samme spørsmål sju ganger på rad i torsdagens Dagsnytt 18, men det spørsmålet ønsket han ikke å svare på. På presskonferansen like før sa han tar ansvar for smitteutbruddet om bord på «Roald Amundsen».

– Unnskyld til hele Norge

Petter Stordalen ber hele Norge om unnskyldning, på vegne av styret i Hurtigruten, etter smitteutbruddet om bord skipet Roald Amundsen.

– På vegne av styret vil jeg si unnskyld. Unnskyld til passasjerene, til mannskapet, til ansatte, myndigheter og helsevesenet. Og til Tromsø. Jeg vil si unnskyld til hele Norge, sier han.

– Altfor mange har blitt rammet av den situasjonen som Hurtigruten har forårsaket. Mange har lurt på hvordan dette kunne skje, og det har vi fått svaret på i dag. Mange er sinte og frustrerte, og det har også jeg vært. Mange feil er begått.

Stordalen sier at det gjenstår enormt mye arbeid etter koronahendelsen.

– Vi i styret er ikke i tvil om at konsernsjef Daniel Skjeldam vil ta Hurtigruten ut av denne krisen. Han vet hva som kreves, og han vet også at vi forventer at han rydder opp.

Petter Stordalen, aksjonær i Hurtigruten, på fremleggelsen av rapporten om smitteutbruddet på MS Roald Amundsen.
Foto: Christian Kråkenes / NRK

Mange ubesvarte spørsmål

Det har vært mange spørsmål rundt hva som egentlig skjedde på de to seilasene til Hurtigrutens ekspedisjonsskip MS «Roald Amundsen» i juli. To seilaser som resulterte i at totalt 71 personer, 29 passasjerer og 42 i besetningen, ble smittet av covid-19.

En del av spørsmålene rundt utbruddet har Hurtigruten ikke svart på. De har begrunnet det med at saken etterforskes av politiet, samtidig som også fylkeslegen i Troms og Finnmark, og rederiet selv, har satt i gang en gransking av saken.

Men konsernsjef Daniel Skjeldam har innrømmet at de har gjort mange feil.

– Ledelsen satte livene våre i fare

I etterkant av utbruddet har det kommet frem mye informasjon som sier en del om alvoret i saken.

Også Sjøfartsdirektoratet har gransket utbruddet. De beskriver funnene sine som alvorlige.

Flere nyheter fra Troms og Finnmark

Bertine Johnsen og Magnus Akselsen Rose på en strand i Finnmark.

Det koker i Nord-Norge: Delte badestrand med rein

Håkon Haldorsen sitter på panseret på Opelen sin rett utenfor Opel fabrikken i Frankfurt, Tyskland.

Håkons eventyr: Fra Alta til Marokko i en veteranbil

Brannhelikopter slipper vann over terreng i Brumunddal.

Setter to helikoptre i beredskap i Nord-Norge