Hopp til innhold

Skjerpet straff for kaptein og lege etter smitteutbruddet på MS «Roald Amundsen»

Kapteinen og legen fikk ikke medhold av tingretten i rettssaken etter det omfattende koronasmitteutbruddet på Hurtigrutens cruiseskip sommeren 2020.

Hurtigruten MS «Roald Amundsen» til kai i Tromsø etter koronautbrudd om bord.

«Roald Amundsen» ved kai i Tromsø i forbindelse med det store smitteutbruddet.

Foto: CHRISTIAN KRÅKENES / NRK

– Begge de to er dømt i henhold til siktelsen, opplyser statsadvokat i Troms og Finnmark, Jørn Bremnes til NRK.

Kapteinen er dømt til bot på 36 000 kroner, mens legen er dømt til en bot på 46 000 kroner. Nord-Troms og Senja tingrett har også bestemt at kapteinen må betale 10 000 kroner i saksomkostninger.

Det var sommeren 2020 at flere enn 70 personer ble koronasmittet i forbindelse med to cruise til Svalbard med Hurtigrutens ekspedisjonsskip MS «Roald Amundsen».

Smitteutbruddet ble kjent langt ut over Norges grenser, og blir omtalt som den kanskje største koronaskandalen i Norge.

I etterkant ble kapteinen og en lege dømt til bøter for ikke å ha varslet om smitten, men nektet å vedta straffen. Nå er de altså dømt av tingretten og bøtenivået er økt. De to var opprinnelig ilagt bøter på henholdsvis 30 000 kroner og 40 000 kroner.

I februar i år ble rederiet Hurtigruten ilagt en bot på én million kroner. Rederiet vedtok boten.

Hadde selvstendig undersøkelsesplikt

Retten slår følgende fast om kapteinen:

«Det følger av kapteinens rolle som øverste leder at han har en selvstendig undersøkelsesplikt.(....) Helt fra den 29 juli forelå det informasjon som klart tilsa at det kunne være smitte om bord. Til tross for all informasjon som tilsa covid-19 smitte valgte NN å overse alle signaler om dette og kun legge til grunn rapporteringene om «no covid-19 related issues». Som den ansvarlige opptrådte han ikke slik en kyndig og omtenksom person ville gjort i en tilsvarende situasjon og unnlot med dette å overholde varslingsplikten».

Om legen skriver retten følgende:

«NN er en erfaren lege, landet var inne i en verdensomspennende pandemi, hvor konsekvensene av en smittespredning kunne bli fatale. NN hadde tid til å områ seg og det er etter rettens vurdering svært klanderverdig at han ikke fulgte opp mistanken om covid-19 smitte med undersøkelse og tiltak for å begrense smitten. »

Allerede den 21. juli 2020 ble de første personene om bord på MS «Roald Amundsen» lagt inn på skipshospitalet med sykdom, og vel en uke senere, den 29. juli, fikk Hurtigruten beskjed om at en av passasjerene var bekreftet smittet med covid-19.

Kapteinen sa i retten at informasjonen om at det var et mulig smitteutbrudd om bord aldri nådde ham. Legen på sin side hevdet at han kun hadde en underordnet rolle på skipet, og ikke noe formelt ansvar for å varsle om et mulig sykdomsutbrudd.

De dømte skuffet - vurderer ankemulighetene

Både kapteinen og legen er svært skuffet over tingrettens dom, opplyser forsvarerne.

– Legen er veldig skuffet over ikke å ha blitt hørt. Han mener retten ikke har sett saken med hans øyne og ikke tatt innover seg informasjonen han hadde da han var ombord. Det å tenke på covid 19 er ikke det samme som å mistenke smitte. Skulle man legge et sånt krav til grunn, skulle båten aldri ha seilt, og det skulle aldri ha vært gitt tillatelse til disse cruisene, sier forsvarer Per Zimmer.

Nå skal Zimmer og klienten vurdere muligheten for å anke saken videre.

– Min klient ble jo holdt helt utenfor den dialogen som var mellom Hurtigrutens ledelse og helsemyndighetene på land. Han hadde heller ikke den samme kunnskapen om mulig smitte ombord som de hadde. Slik sett følger han seg lurt, og vi må se om det er noen ankemulighet med den bakgrunnen, sier Zimmer.

Kapteinens advokat, Benedikte Jamth, kommenter dommen slik:

– Min klient er veldig skuffet over dommen. Han mener vurderingene som tingretten har gjort er gale, de har vurdert bevisene feil, og kommet til en uriktig konklusjon, sier Jamth.