Hopp til innhold

Slik var samtalene mellom MS «Roald Amundsen» og AMK

«Roald Amundsen» sendte to pasienter til sykehus med taxi. Natta før ble det vurdert å evakuere en av dem med helikopter, viser lydloggen fra samtalen mellom skipslegen og AMK.

roald amundsen hurtigruteskip

SMITTESJOKK: Hurtigruteskipet «Roald Amundsen» fikk koronautbrudd under to seilaser til Svalbard.

Foto: Privat

Skipslege: De ringte meg i sted for en knapp 1 time siden, og mente de burde fått pasienten inn nå. De foreslo å gå til Skjervøy så kunne noen fly dit. Det sparer man ikke så veldig mye på. Vi er ikke på Skjervøy før i 2-3-tiden. Det blir en omvei å gå.

AMK: Ja.

Skipslege: Kapteinen sier vi kan speede opp båten, så vi kan være i Tromsø i 3-4-tiden.

Denne samtalen fant sted torsdag 30. juli, mellom skipslegen om bord på MS «Roald Amundsen» og Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) ved Universitetssykehuset Nord-Norge.

Klokken var rundt 21.30 på kvelden. Fire av besetningen på skipet var syke. Skipslegen hadde tidligere vært i kontakt med UNN. De mistenkte koronasmitte og ville ha pasientene til sykehuset så fort som mulig.

NRK har fått tilgangen til lydloggen fra samtalen mellom AMK og skipslegen.

I den første samtalen diskuterte de muligheten for å sende helikopter fra Banak i Finnmark for å hente en av de syke.

Det var også et alternativ å sende et ambulansefly til Skjervøy. De kunne hente pasienten der, men da måtte skipet legge om kursen. Noe skipslegen mente ikke ville spare dem for særlig med tid.

Skipslege: Ikke sant. Hvis Banak kunne komme og hente disse to så sparer vi kanskje 4 eller 5 timer på det.

AMK: Ja. Det spørsmålet er jo bare om det på en måte trengs. De er jo en ressurs for øyeblikkelig hjelp, og dekker et veldig stort område. Så spørsmålet er jo på en måte om pasientens tilstand trenger at vi bruker helikopter på dette oppdraget her.

Skipslege: Jeg har sagt til dem at pasienten er stabil.

Skipslegen gir så en oppdatering på pasientens status.

AMK: Ja. Jeg tenker at dersom det er status – så tar dere pasienten med Hurtigruten til Tromsø. Hvis du ønsker at pasienten skal hentes med helikopter, så tror jeg du må diskutere det med legen i Tromsø, og at dere blir enige om at det er best.

Uenig med legen i Tromsø

Samtalen fortsetter med at både skipslegen og AMK er enige om at situasjonen skal diskuteres vider med lege i Tromsø.

Ut over i samtalen kommer det frem at skipslegen og legen i Tromsø er litt uenige om hva som er riktig å gjøre.

Skipslege: De tenker at pasienten er (dette er sladdet i skipsloggen NRK har fått tilgang til). Det er jeg litt uenig i. Vi får se.

AMK: Du får høre med dem. Så kan du jo ringe tilbake å fortelle hva dere har blitt enige om.

Mer enn 60 personer er smittet av utbruddet på «Roald Amundsen». UNN har tidligere bekreftet at de mistenkte koronaviruset allerede tidlig i kontakten med «Roald Amundsen».

Men i løpet av natta til den 31. juli ble det besluttet at skipet skulle seile til Tromsø, og at de syke skulle fraktes til sykehus da skipet la til kai.

Om morgenen klokken 05.06 nærmer «Roald Amundsen» seg Tromsø. AMK tar på ny kontakt med skipslegen.

Samtalen mellom skipslegen og AMK forløper seg da blant annet slik:

AMK: Jeg lurer på en ting. Hvor skal dere gå til kai? Skal dere gå til kai i sentrum der på vanlig hurtigruteplass?

Skipslege: Nei. Ikke vanlig hurtigruteplass. Vi går til kai som ligger nord for, regner med altså nord for hurtigruteanlegget.

AMK: Ja, men fremdeles på sørsiden av brua.

Skipslege: Ja, det er korrekt.

AMK: Ja. Det er jo stor båt.

Skipslege: Ja.

AMK: Men tenkte du at de trenger å hentes med ambulanse de (...)?

Skipslege: Nei, jeg tror vi tar en vanlig bil. Vi tar en vanlig bil og kjører opp. Det går greit. (...) klarer å gå selv. Vi skal ikke kontaminere ambulanse for det er så kort veg opp til sykehuset. Mener jeg.

AMK: Ja

Skipslege: Om (..) ikke blir verre da. (..) er ok. (..) kan sitte i en vanlig bil. Vi tar (...).

AMK: Ja

Skipslege: Tror det ska gå greit.

AMK: Ja

Skipslege: Vi kontaminerer ikke en ambulanse for dette nå, det tror jeg ikke er nødvendig.

AMK: Nei. Det høres kjempebra ut.

Sendt i taxi

Skipslegen sier videre at han antar pasienten vil være på vei til sykehuset klokken 07.00. Videre diskuterer de hvor pasienten skal leveres.

Skipslegen: Da kjører vi rett inn i covid-garasjen som er nede?

AMK: Ja

Skipslegen: Ikke sant. Så blir vi tatt imot der.

AMK: Ja

To av de syke personene om bord på «Roald Amundsen» ankom UNN fredag 31. juli klokken 08.45.

To minutter senere, klokken 08.47, tok sykehuset kontakt med Tromsø kommune for å varsle om mistanke om smitte om bord.

– På dette tidspunktet hadde mistanken om koronasmitte blitt stadig sterkere. Da vi fikk pasientene inn mente vi det var viktig og riktig å informere kommunen så fort som mulig. Det til tross for at vi der og da ikke hadde bekreftet prøvesvar, har fungerende kommunikasjonssjef ved UNN, Jørn Resvoll, uttalt tidligere.

Tirsdag forteller Resvoll at de ikke var klar over at pasientene fra «Roald Amundsen» skulle sendes til sykehuset med drosje.

– Vi trodde de skulle komme i privatbil, sier Resvoll.

– Det er ikke uvanlig at pasienter med bekreftet eller mistenkt covid-19 kommer med andre transportmidler enn ambulanse, dersom tilstanden til pasienten tilsier at dette er forsvarlig, og transporten kan foregå på en sikker måte. I denne saken hadde AMK-operatøren kun skipslegens beskrivelser av tilstand, symptomer og hastegrad å forholde seg til, fortsetter han.

Ifølge Resvoll er sykehuset åpen for at situasjonen kunne vært vurdert annerledes fra deres side.

Jørn Resvoll

Jørn Resvoll ved UNN sier AMK hadde begrenset kunnskap på tidspunktet pasientene ble brakt inn.

Foto: Petter Strøm / NRK

– Men samtidig må vi huske at AMK på dette tidspunktet ikke satt med den kunnskapen om saken som vi gjør i dag. Skipslegen sa to ganger at de ikke ønsket ambulanse, og at pasienten var i stand til å gå selv. Da valgte AMK å forholde seg til det.

Ønsker ikke å kommentere

NRK har vært i kontakt med skipslegen på «Roald Amundsen», som ikke ønsker å kommentere saken.

Hurtigruten har forklart flere av avgjørelsen de tok i dagene før «Roald Amundsen» la til kai med at de ikke mistenkte koronasmitte.

Hurtigruteledelsen vil ikke kommentere lydloggen. Pressevakt Øystein Knoph sier selskapet ikke kan gå inn på spørsmål om enkeltpersoner, enkelthandlinger eller om de medisinskfaglige vurderinger.

– Det pågår ei politietterforskning i tillegg til ei gransking av fylkeslegen, styret i hurtigruta og Sjøfartsdirektoratet. Der ser vi fram til å få svar, og til å kunne gi kommentarer på alle spørsmålene vi selvsagt forstår at det er behov for å komme med, sier han.

Pressevakt Øystein Knoph

Pressevakt Øystein Knoph sier selskapet ikke kan gå inn på spørsmål om enkeltpersoner

Foto: Hurtigruten