Hopp til innhold

69 kommuner berørt av koronautbruddet på Hurtigruten

FHI har varslet 69 kommuner om å følge opp i underkant av 400 passasjerer fra de to seilasene med MS Roald Amundsen.

Avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet Line Vold under regjerings pressekonferanse om koronasituasjonen i Oslo.

– ET STORT UTBRUDD: Slik karakteriserer avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet utbruddet etter seilasen med Hurtigruteskipet Roald Amundsen.

Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Se pressekonferanse fra Tromsø kommune klokka 17.30 her:

På pressekonferansen vil ordfører Gunnar Wilhelmsen, kommuneoverlege Kathrine Kristoffersen, konserndirektør Daniel Skjeldam i Hurtigruten og fungerende leder for koronasenteret Øyvind Benjaminsen delta.

Passasjerer som har vært på de to seilasene må i karantene.

Smittesituasjonen gjelder to seilaser med MS Roald Amundsen, en fra 17.–24. juli, og en fra 25.–31. juli. Seilasene har hatt same mannskap, men forskjellige passasjerer.

33 av mannskapet er blitt bekreftet smittet med covid-19. I tillegg har én av passasjerene fra den første seilasen testet positivt.

– Dette er allerede et stort utbrudd, og vi er bekymret for ytterligere spredning, sier avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet.

De 69 kommunene er spredt over samtlige fylker i Norge, skriver FHI i en pressemelding. Antall kommuner for hvert fylke står i parentes:

Agder (fire), Innlandet (fem), Møre og Romsdal (tre), Nordland (fire), Oslo (ett), Rogaland (åtte), Troms og Finnmark (sju), Trøndelag (sju), Vestfold og Telemark (fem), Vestland (sju), Viken (18).

Passasjerer må i karantene

Passasjerene på de to seilasene må i karantene. De skal bli fulgt opp av den lokale helsetjenesten der de bor, sier Vold i pressemeldingen fra FHI.

Karantenen gjelder i ti dager etter man gikk av skipet.

Det jobbes fortsatt med å kontakte alle passasjerene. Tromsø kommune tester alle de om lag 60 passasjerene som oppholder seg i kommunen.

– Dette er noe også andre kommuner bør vurdere, sier avdelingsdirektør Line Vold i FHI.

De er i dialog med kommunene om videre oppfølging av passasjerene.

Alvorlig med smitte på cruiseskip

– Vi ber også passasjerer fra seilasene som oppholder seg i andre kommuner enn der de er folkeregistrert ta kontakt med kommunen hvor de oppholder seg for å informere om at de er i karantene i kommunen.

Dette for at de skal kunne få råd fra den lokale kommunehelsetjenesten der de er, sier avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet.

– Kontakt med helsetjenesten om koronasmitte kan være ulikt organisert i de ulike kommunene, så folk bør sjekke nettsiden til kommunen de oppholder seg i, sier hun.

– Smitte på denne typen cruiseskip er alvorlig, og vi jobber nå med å sikre at passasjerer og mannskap blir ivaretatt av helsetjeneste og kommunehelsetjeneste.

FHI jobber også med å få en nasjonal oversikt over eventuelle nye tilfeller knyttet til utbruddet.