Frp godtar ikke samene som urfolk

Fremskrittspartiet varsler forslag om å trekke Norge fra ILO-konvensjonen om urfolks rettigheter. Sametingspresidenten er ikke overrasket. – Dette har de truet med bestandig, sier han.

Per-Willy Amundsen

Per-Willy Amundsen (Frp) vil ha Norge ut av ILO-konvensjon nr. 169.

Foto: Scanpix

– Vi arbeider med et forslag om at Norge skal trekke seg fra ILO konvensjon nr. 169 om urfolks rettigheter, opplyser partiets stortingsrepresentant Per-Willy Amundsen overfor ABC Nyheter .

I følge nettsiden må oppsigelsen skje 5. september 2011.

Amundsen sier at det er tett før partiet leverer sitt forslag.

– Det eneste som mangler, er formelt vedtak om dette i stortingsgruppa, forhåpentligvis før jul, sier Amundsen.

Norge er et av 20 land i verden som har ratifisert ILO-konvensjon nr. 169 om urfolks rettigheter. De andre landene der det bor samer har ennå ikke ratifisert denne internasjonale konvensjonen. En oversikt over alle landene som har ratifisert konvensjonen finner du her .

Eneste sjanse på ti år

Formelt kan denne ILO-konvensjonen sies opp bare én gang per tiår, nemlig hver gang det har gått ti år siden konvensjonen trådte i kraft.

Det betyr at Norges eneste mulighet på ti år til å si opp konvensjonen, finner sted 5. september 2011.

Det er 20 år etter at konvensjonen ble gjeldende her til lands.

Aud Martinsen

Aud Helene Martinsen (Frp).

Foto: Klemet Anders Sara / NRK

Amundsen får full støtte fra Fremskrittspartiets gruppeleder i Sametinget, Aud Helene Marthinsen.

– Jeg syns ikke samene er noe urfolk. Urfolk – da snakker vi om indianerne. I Finnmark får konvensjonen konsekvensene. Samene blir jo forfordelt i forhold til den norske befolkningen i Finnmark. Det er omvendt rasisme! sier Marthinsen.

Dette er Martinsens beste eksempel på denne forfordelingen.

– Ungene til naboen får kanskje ekstra stipend fordi de er samer. De norske får ikke det. Det skaper misunnelse. Alle bør behandles likt ut fra norges lover, og ikke ut fra en konvensjon som blir tredd nedover hodet på oss, sier sametingsrepresentanten.

Intet nytt fra Frp

Egil Olli

Sametingspresident Egil Olli (Ap).

Foto: Thor Werner Thrane / NRK

Sametingspresident Egil Olli (Ap) er ikke særlig overrasket over at Frp igjen snakker om "å melde Norge ut av ILO-konvensjon nr. 169".

– Dette har de jo truet med bestandig. De mener at Norge ikke skal følge denne ILO-konvensjonen, og de argumenterer med at det ikke finnes urfolk i Norge og at samene ikke er urfolk. Derfor hevder de at det ikke er riktig av Norge å ratifisere denne konvensjonen, sier Olli til NRK Sámi Radio.

Sametingspresidenten påpeker samtidig at samene selv har identifisert seg som urfolk og blitt akseptert som urfolk i følge denne konvensjonen.

Egen identifisering som urfolk eller stammefolk skal være et grunnleggende kriterium for å bestemme hvilke grupper bestemmelsene i denne konvensjonen skal gjelde for.

ILO konvensjon nr. 169, kapittel 1.2

Olli ler av Frp sine påstander om at konvensjonen bare fører til konflikter og at samene forfordeles på grunn av denne.

– Det har de jo alltid argumentert med. Deres retorikk er jo det at det bare er konflikter mellom samene og den øvrige befolkningen i landet. Vi vet jo alle at slik er det ikke. De prøvde å danne et slikt bilde da Finnmarksloven og Finnmarkseiendommen kom for noen år siden, at dette bare førte med seg konflikter i Finnmark. Vi vet at dette bildet heller ikke er riktig. Det er heller ikke riktig at Finnmarksloven bare ivaretar samiske interesser, påpeker Olli.

Sametingspresidenten er enig i at samisk kultur og samfunnsliv trenger et særlig vern, men han mener at dette ikke går utover den øvrige befolkningens rettigheter.

– Den øvrige befolkningen blir ikke tråkket på av den grunn. Absolutt ikke, understreker Olli.

Formålet med Finnmarksloven er å legge til rette for at grunn og naturressursene i Finnmark forvaltes på en balansert og økologisk bærekraftig måte til beste for innbyggerne i fylket og særlig som grunnlag for samisk kultur, reindrift, bruk av utmark, næringsdrift og samfunnsliv.

Finnmarkslovens formål