Hopp til innhold

– Skummelt med et stort Frp

Tidligere sametingspresident Ole Henrik Magga frykter at det vil rasere det samiske samfunnet totalt hvis Fremskrittspartiets samepolitikk blir gjennomført.

Ole Henrik Magga
Foto: Rune Stoltz Bertinussen / Scanpix

– Man må selvsagt ta et så stort parti seriøst. Partiet er jo riksdekkende, men mitt håp er like vel velgerne snart vil gjennomskue partiet og forstå at deres politikk ikke er gjennomførbar. Jeg tror at hvis den dagen en gang kommer at Frp kan bestemme her i landet, så tror og frykter jeg at dette hadde skapt store problemer for det samiske samfunnet. Dette kommer til å føre til voldsomme protester. Jeg tror ikke samene lenger vil ta til takke med hva som helst, sier Magga.

Ole Henrik Magga representerte Norske Samers Riksforbund i Sametinget i de to første valgperiodene (1989-1997), og var den første sametingspresidenten. Magga er for tiden språkprofessor ved Samisk høgskole i Kautokeino.

Samisk som valgfritt sidemål

Det som får Magga til å reagere er Frps mange antisamiske uttalelser i media og partiets antisamiske grunnsyn, som blant annet er skissert i partiets samepolitiske program for valgperioden 2009-2013:

Fremskrittspartiet anser norsk og samisk som likeverdige språk. Likevel er det en forutsetning for en nasjon at folket har en felles språklig plattform. Norsk må derfor være hovedspråket i den norske skole. I kommuner i forvaltningsområdet for samisk språk bør
imidlertid samisk tilbys som valgfritt sidemål.

Frps samepolitiske program 2009-2013
Klasserom
Foto: Åserud, Lise, Lise Åserud / SCANPIX

– Dette ville bety at det samiske språket kveles totalt. Skolen har lenge vært det stedet hvor det samiske språket står sterkest. Det er først og fremst takket være skolen at samisk har overlevd såpass bra som den har gjort. Men hvis det hadde blitt mindre samiskundervisning på skolen, så ville det samiske språket ha forsvunnet og det ganske fort, advarer Magga.

Språkprofessoren og den tidligere sametingspresidenten frykter at Frps politikk ville ha vært en katastrofe for språket.

– Dette ville også gitt det samiske folk følelsen av at språket ikke har noen verdi. I det samiske samfunnet har vi lenge jobbet for at språket skal kunne utvikle seg. Men alle ordninger som hadde forandret på vilkårene for det samiske språkets overlevelse, ville vært med på å drepe språket, frykter Ole Henrik Magga.

Fremskrittspartiet ønsker ikke at kommuner i forvaltningsområdet for samisk språk skal gis et generelt pålegg om å benytte samisk språk, men at de selv skal avgjøre om, og i hvilken grad, samisk skal benyttes.

Frps samepolitiske program 2009-2013

– Frp vil styrke språket

Frps sametingsrepresentant Hans J. Eriksen fra Tana deler ikke den tidligere sametingspresidentens fremtidsfrykt. Han tror at partiets politikk tvertom ville styrke det samiske språket.

Hans J. Eriksen (Frp).

Hans J. Eriksen (Frp).

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Jeg har hele livet jobbet for at det samiske språket skal tas vare på og fremmes. Jeg også selv laget skoleplaner og undervist på samisk, men jeg har alltid understreket at også samiske barn skal lære hovedspråket, altså norsk. Vi skal jo konkurrere med norsktalende om jobber, skoleplasser og lignende. Derfor er det nødvendig for samene å lære seg hovedspråket i landet, forklarer Eriksen.

Eriksen meenr at det også er viktig å ta vare på det samiske språket.

– I vårt parti er det slik at vi også vil ta vare på og fremme det samiske språket, men vi må gjøre dette på en måte at samiske barn ikke skal bli taperne i skolen. Derfor er det nødvendig for dem å lære hovedspråket for at de skal komme seg videre i livet, påpeker Hans J. Eriksen.

Korte nyheter

 • Person falt 100 meter på Tromsdalstinden

  En person har falt 100 meter på Tromsdalstinden. Vedkommende er hentet ut og flydd til sykehus.

  Skadeomfang på turgåeren er ikke kjent. Det jobbes med å få ut resten av turfølget, skriver politiet i Tromsø på Twitter.

  De øvrige tre personene i turfølget er også hentet ut med redningshelikopter, opplyser Hovedredningssentralen i Nord-Norge til avisen Nordlys.

  – Han var uheldig på tur ned fra fjellet, sier vakthavende hos HRS, Tor Erik Thorkildsen.

  Skadeomfang ukjent

  Robin Lindberg, operasjonsleder hos politiet, sier at de ikke vet om det handler om fritt fall eller om turgåerne har trillet nedover fjellet.

  – Vi er ikke kjent med skadeomfanget til pasienten.

  Resten av turfølget på tre har nå blitt hentet ut med helikopter og flydd til sykehuset. Disse skal ikke være skadet.

  – De siste dagene har det kommet en del snø på toppene av fjellene i Tromsø, kan nyfallen snø være årsaken til ulykken?

  – Det vet jeg faktisk ikke, fordi jeg vet ikke nøyaktig hva som har skjedd der oppe, sier Lindgren.

  Politiet er på vei til sykehuset for snakke med turfølget om hva som skjedde. Skriver NRK Troms og Finnmark

  Sandnessundbrua fra Kvaløya til Tromsøya og Tromsdalstinden i bakgrunnen
  Foto: Per-Egil Hustad
 • Lars Monsen får kjøre hundespann i Femundsmarka

  Femund Lodge søkte tidligere i år om dispensasjon for å kjøre organiserte turer med hundespann i Femundslia landskapsvernområde og Femundsmarka nasjonalpark fra 1. februar til 31 mars. 2022. Nasjonalparkstyret avslo søknaden i en enstemning på grunn av hensyn til reindrifta i området.

  – Styret mente at ved å tillate mer ferdsel i marka enn hva som er tilfelle i dag, øker man også markedsføringen av området og ettervirkningene vil bli enda mer trafikk. Det vises også til formålsbestemmelsen hvor det heter at området skal kunne nyttes til reindrift, står det i sakspapirene til Miljødirektoratet.

  Lars Monsen klaget på vedtaket. Saken ble sendt fra nasjonalparkstyret til miljødirektoratet for en avgjørelse.

  Miljødirektoratet har nå behandlet søknaden. Monsen får støtte i saken, fordi hundespann kjøringen ligger utenfor reindriftens verneområde. Skriver avisen Arbeidets Rett

  Datoen S04 Lars Monsen
 • Lulesamisk barnehage Viejaga As får tilskudd på 590 000 kroner

  Sametingsrådet bevilget 500 000 kr til den nye lulesamiske barnehagen Viejaga As. Pengene skal brues til å lage ny mulighet for lulesamiske barn til å lære lulesamisk i barnehagen

  I juni mistet 16 lulesamiske barn tilgang samiskspråklig barnehage, da den eneste lulesamiske barnehagen gikk konkurs

  – Det er stort behov for å gjenåpne det lulesamiske barnehagetilbudet. Det er avgjørende for språkets overlevelse i området at barna får tilbud på sitt eget språk, og at de har et barnehagetilbud som er forankret i samisk kultur, sier sametingspresident Silje Karine Muotka (NSR).

  Viejaga As har i september fått godkjenning av Hamarøy kommune til åpne ny barnehage på Drag

  Viejaga As får i tillegg 90 0000 kr. Dette er en ordning som er gjort med alle samiske barnehager for organisering av samisk barnehagetilbud bygd på samisk språk og kultur, dette tildeles årlig.

  Lulesamisk senter - Julevsáme guovdásj Árran på Drag i Tysfjorden, Hamarøy
  Foto: Elena Junie Paulsen / NRK