– Siv, legg ned Sametinget

Fremskrittspartiets sametingsgruppe ber partileder Siv Jensen å ta opp saken med å legge ned Sametinget.

Sametingsbygningen i Karasjok

Fremskrittspartiet har vært på Sametinget med tre representanter siden oktober i fjor. Målet er å legge det ned.

Foto: Sametinget/Morten Holm

Fremskrittspartiet gikk til valg på å legge ned sametinget .

Nå ber de stortingsgruppa om hjelp.

– Det er kun Stortinget som kan vedta dette, derfor ber vi om at stortingsgruppen tar opp saken, sier Aud Marthinsen, gruppeleder i sametingsgruppen i en pressemelding.

Skriver til Siv

I et brev til partileder Siv Jensen skriver de samiske Frp-politikerne:

«Sametinget som institusjon bidrar til å ødelegge samspillet mellom de som anser seg som samer og den øvrige befolkningen. Sametinget underbygger forskjellsbehandling gjennom særordninger for den samiske befolkning og deler av befolkningen i samiske områder. Dette er en forskjellsbehandling basert på etniske forskjeller, noe Fremskrittspartiets sametingsgruppe er sterkt imot».

Godt grunnlag for nedleggelse

Aud Marthinsen

Sametingsrepresentant Aud Marthinsen (Frp) ønsker Sametinget nedlagt.

Foto: Sigve Nedredal / NRK

Fremskrittspartiet ble for første gang valgt inn på Sametinget i fjor høst.

Erfaringene deres har gjort dem sikrere på å fjerne organet med de vel 130 arbeidsplassene.

– I oktober har vi vært på Sametinget i et år, vi vil da foreslå en sak for Sametinget med sikte på å be et samlet storting avvikle Sametinget. I løpet av året har vi lært Sametinget å kjenne, og ser nå at vi har godt grunnlag for å legge det ned.

Fremskrittspartiet er representert med tre politikere på Sametinget: Aud Marthinsen, Arthur Tørfoss og Hans J. Eriksen.