Vil bruke 50 millioner på å undersøke en spesiell bergart

Fem millioner euro, nærmere 50 millioner kroner, søkes det om til et fireårig prosjekt for å undersøke pegmatittforekomstene i Tysfjord nærmere.

Pegmatitt Stetinden

Blant andre vil pegmatittforekomsten, som her ved nasjonalfjellet Stáddá/Stetinden, bli gjenstand for grundigere undersøkelser dersom denne søknaden blir godkjent.

Foto: Axel Bern Müller

– Pegmatitten i Tysfjord-området er så interessant at jeg har søkt EU-midler til en større undersøkelse i området rundt Drag, Hundholmen og Stetind.

Det forteller professor Axel Bern Müller ved Naturhistorisk museum til NRK.

Nye metoder

Müller er prosjektkoordinator for dette store prosjektet som har 13 ulike partnere fra seks forskjellige land.

Axel Bern Müller

Professor Axel Bern Müller vil bruke 50 millioner for å undersøke Tysfjord-granitten.

Foto: Privat

En av partnerne er The Quarts Corporation, kvartsfabrikken på Drag i Tysfjord, som i dag produserer ulrtaren kvarts.

– Fordi pegmatittforekomstene på blant andre Hundholmen og Stetinden i Tysfjord er vanskelige å undersøke med vanlige metoder, vil vi utvikle en pakke med nye metoder. Og det er dette vi har søkt midler til, forteller en engasjert prosjektleder.

I gang i høst?

For to uker siden var Müller sammen med 23 andre geologer og forskere fra mange ulike land i Tysfjord- og Hamarøyområdet for å se nærmere på kjente pegmatittforekomster.

Les om det her: Stor internasjonal interesse for Tysfjord-granitten

Müller har også tidligere vært i Tysfjord-fjellene på feltundersøkelser, og vil nå se enda nærmere på kjente pegmatittforekomster, og eventuelt nye.

Les om den feltundersøkelsen her: Tysfjord-granitten er mer radioaktiv enn de fleste andre bergarter

– Jeg har innlevert en stor EU søknad for pegmatitt-eksplorasjon i Tysfjord. Hvis den blir godkjent, noe som skjer i september, da er vi i gang.

Pegmatitt Hundholmen

Pegmatitten ved Hundholmen i Tysfjord var også gjenstand for nærmere undersøkelse av forskere som et ledd i den internasjonale pegmatittkonferansen som ble arrangert i Kristiansand først i juni.

Foto: Axel Bern Müller

Internasjonalt og lokalt

Foruten kvartsfabrikken på Drag er det partnere fra Irland, Portugal, Spania, Storbritannia og Tyskland med på dette store internasjonale prosjektet.

– Vi tester forskjellige metoder for å måle med fly og helikopter, samt geofysikalske metoder på land. Blant andre må vi tilpasse metoder til ulike bergarter, landskap og også vegetasjon, sier Axel Bern Müller.

– Det kan jo være at vi finner noen nye pegmatitter, og selvfølgelig kan det være nye mineraler også. Det er jo ikke usannsynlig. Til nå har vi jo bare sett på overflaten. Nå vil vi utvikle nye metoder for dypere lag også.

Tilsvarende områder i Portugal og Spania skal også undersøkes med samme metode.

Les også: Undersøker om det kan bli gruvedrift i dette området

Korte nyheter

 • Den samiske filmen «Radji» vant pris på TIFF

  Den samiske filmen «Radji» vant prisen «Trømsøpalmen» under Tromsø Internasjonale Filmfestival (TIFF) i dag. Filmen er regissert av John Erling Utsi og Georg Gøtmark.

  Tromsøpalmen deles ut til den beste filmen i sideprogrammet Film fra Nord.

  Juryen begrunner blant annet med at filmen avdekker den systematiske undertrykkelsen av den samiske kulturen og levemåten, ved å lage grenser der det aldri har vært grenser før. Og ved lov, beskytter den sterke.

  Den brasilianske filmen Medusa vant to filmer - både Auroraprisen og Faith in Film-prisen.

  Tromsø Internasjonale Filmfestival
 • Beitekrise i Nordland

  Statsforvalteren i Nordland har erklært beitekrise for Ildgruben og Saltfjellet reinbeitedistrikt med tilbakevirkende kraft fra 15. desember til 31. januar. Beitekrisen er ekstraordinær og ikke en del av normale, årlige variasjoner. De ber folk som er på ute på tur om å vise hensyn hvis de møter på rein.

 • 24 958 ådå viesáda li koronas báddum

  Tjáledum la maŋemus jánndurin 24 958 ådå viesáda Vuonarijkan gesi l korona njåmmum.

  Dát la nælját biejvve njoammomlåhko l alemus. Åvdep biejve li låhko 16 877 dajs gudi li koronas njoammoduvvam.

  Koronatest
  Foto: Tore Ellingseter / NRK