Stor internasjonal interesse for Tysfjord-granitten

En stor internasjonal mineralkonferanse legger ekskursjonen til Tysfjord og Hamarøy. – Tysfjord-granitten er spesiell. Det er derfor vi har lagt det dit, sier arrangøren.

Geigertelleren gir utslag her på 737 på Tysfjord-granitten

Foruten at Tysfjord-granitten er radioaktiv, skal forskerne se på andre egenskaper i den noe spesielle bergarten. Geigertelleren gir her utslag på den spesielle bergarten.

Foto: Axel Bern Müller

– Det finnes mange spennende og fine mineraler i Norge slik som Tysfjord-granitten som er helt spesiell i og med at den har veldig høyt innhold av uran og thorium, og sjeldne jordartselementer som er ganske uvanlig i vanlig granitt.

Det forteller forsker og ansvarlig for konferansen, professor i mineralogi ved Naturhistorisk museum i Oslo, Axel Bern Müller.

Axel Bern Müller

Axel Bern Müller inviteter forskere til stor mineralkonferanse i Kristiansand, men før det skal de til Tysfjord og Hamarøy.

Foto: Privat

Les: Undersøker om det kan bli gruvedrift i dette området

Tiltrekker forskere

Neste uke har professoren med seg flere utenlandske mineralforskere til Tysfjord og Hamarøy. Befaringen kommer i stand som en del av et stort internasjonalt symposium som går for seg i Kristiansand uka etter.

Konferansen omhandler bergarten pegmatitt, og Müller forteller at det i Drag-området i Tysfjord er funnet ni mineraler som er ganske unike, og som tiltrekker forskere fra hele verden.

– De fleste mineraler i verden er jo kjente, men på grunn av ny teknologi og nye analysemetoder var det mulig å finne disse. Det tiltrekker da en del forskere, og det er derfor fire-fem forskere kommer til Drag-området før den store konferansen i Kristiansand uka etter..

The Quarts Corp på Drag i Tysfjord

Pegmatitten i Tysfjord inneholder blant andre kvarts noe som kvartsprodusenten The Quarts Corporation nyttiggjør seg. Kvartsfabrikken på Drag i Tysfjord er én av mange steder forskerne skal besøke.

Foto: Sander Andersen / NRK

Teknologisk utvikling er årsaken

Müller har tidligere vært i dette området med geigerteller for å finne ut hvor det er forekomster av uran og thorium, og hva årsaken til dannelsen av disse er.

– Det er veldig interessant for forskerne å forstå hvorfor denne granitten er mere anriket i forhold til andre granitter i verden.

Les: Tysfjord-granitten er mer radioaktiv enn de fleste andre bergarter

Er denne forskningen et resultat av at vi har bruk for flere grunnstoffer som er mere sjelden?

– Ja, det kan du si. På grunn av den teknologiske utvikling trenger vi mer og mer spesielle metaller som ikke var i bruk for kanskje 10-20 år siden.

– På grunn av denne utviklingen må vi finne fram til nye råstoffer, og spesielt pegmatitter er veldig interessante for de inneholder sjeldne jordartselementer som brukes i komponenter i blant andre vindmøller og mobiltelefoner.

Les også: Gruver, reinsdyr, søppel og kraft gir mest inntekter i samekommunene