Stor internasjonal interesse for Tysfjord-granitten

En stor internasjonal mineralkonferanse legger ekskursjonen til Tysfjord og Hamarøy. – Tysfjord-granitten er spesiell. Det er derfor vi har lagt det dit, sier arrangøren.

Geigertelleren gir utslag her på 737 på Tysfjord-granitten

Foruten at Tysfjord-granitten er radioaktiv, skal forskerne se på andre egenskaper i den noe spesielle bergarten. Geigertelleren gir her utslag på den spesielle bergarten.

Foto: Axel Bern Müller

– Det finnes mange spennende og fine mineraler i Norge slik som Tysfjord-granitten som er helt spesiell i og med at den har veldig høyt innhold av uran og thorium, og sjeldne jordartselementer som er ganske uvanlig i vanlig granitt.

Det forteller forsker og ansvarlig for konferansen, professor i mineralogi ved Naturhistorisk museum i Oslo, Axel Bern Müller.

Axel Bern Müller

Axel Bern Müller inviteter forskere til stor mineralkonferanse i Kristiansand, men før det skal de til Tysfjord og Hamarøy.

Foto: Privat

Les: Undersøker om det kan bli gruvedrift i dette området

Tiltrekker forskere

Neste uke har professoren med seg flere utenlandske mineralforskere til Tysfjord og Hamarøy. Befaringen kommer i stand som en del av et stort internasjonalt symposium som går for seg i Kristiansand uka etter.

Konferansen omhandler bergarten pegmatitt, og Müller forteller at det i Drag-området i Tysfjord er funnet ni mineraler som er ganske unike, og som tiltrekker forskere fra hele verden.

– De fleste mineraler i verden er jo kjente, men på grunn av ny teknologi og nye analysemetoder var det mulig å finne disse. Det tiltrekker da en del forskere, og det er derfor fire-fem forskere kommer til Drag-området før den store konferansen i Kristiansand uka etter..

The Quarts Corp på Drag i Tysfjord

Pegmatitten i Tysfjord inneholder blant andre kvarts noe som kvartsprodusenten The Quarts Corporation nyttiggjør seg. Kvartsfabrikken på Drag i Tysfjord er én av mange steder forskerne skal besøke.

Foto: Sander Andersen / NRK

Teknologisk utvikling er årsaken

Müller har tidligere vært i dette området med geigerteller for å finne ut hvor det er forekomster av uran og thorium, og hva årsaken til dannelsen av disse er.

– Det er veldig interessant for forskerne å forstå hvorfor denne granitten er mere anriket i forhold til andre granitter i verden.

Les: Tysfjord-granitten er mer radioaktiv enn de fleste andre bergarter

Er denne forskningen et resultat av at vi har bruk for flere grunnstoffer som er mere sjelden?

– Ja, det kan du si. På grunn av den teknologiske utvikling trenger vi mer og mer spesielle metaller som ikke var i bruk for kanskje 10-20 år siden.

– På grunn av denne utviklingen må vi finne fram til nye råstoffer, og spesielt pegmatitter er veldig interessante for de inneholder sjeldne jordartselementer som brukes i komponenter i blant andre vindmøller og mobiltelefoner.

Les også: Gruver, reinsdyr, søppel og kraft gir mest inntekter i samekommunene

Korte nyheter

 • Krogh gearggus vuolgit Olympia gilvvuide

  Norgga čuoiganriikajoavkkus leat koronanjoammumat ja dat dagahit eahpesihkkarvuođa boahtte vahkku olympiagilvu oasálasttima várás . Ikte čielggai ahte guovtti nissončuoigis lea koronavirus. Langrenn.com čujuha, ahte finnmárkulaš Finn Hågen Krogh lea vejolaš evttohas beassat olympia gilvvuide mielde, jos almmáiolbmuid čuoiganriikajoavkkus muhtin ii beasa gilvalit korona geažil. Krogh lohká iežas leat gearggus jos datte beassá vuolgit Pekingii go dasa lea son hárjehallan go gilvvut leamaš su váldomihttu. Olympia gilvvut álget Pekingas Kiinnás boahtte vahkus guovvamánu 2. beaivve ja bistet guovvamánu 20. beaivái. Almmolaš rahpan lea guovvamánu 4. beaivve.

  Finn-Hågen Krogh kjører bil fra Alta til Tromsø i neste uke for å delta på samling med det nordnorske regionlaget.
  Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen
 • Ráhkkanit máŋga miljon koronanjoammumiidda

  Boahttevaš mánuid sáhttá Norggas máŋga miljon olbmui njoammut nuppástuvvan koronavirus omikron, nu čállá álbmotdearvvašvuođainstituhta maŋemuš riskaárvvoštallamis. Instituhtta ávžžuha liikká korona gáržžidusaid ložžegoahtit vehážiid mielde go omikronvirusii eai leat olbmot buohccán nu duođalaččat, olu leat olbmot jo boahkuhuvvon ja muhtin njoammuneastadandoaibmabijuin ii leat ávki go omikron leavvá nu jođánit, dadjá álbmotdearvvašvuođainstituhta direktevra Camilla Stoltenberg.
  Eanemusat njoammumiid jáhkket leat guovvamánu loahpas ja njukčamánu álggus.
  Buohcciviesut fertejit ráhkkanit dasa ahte juohke beaivvi leat gaskal 25 ja 300 ođđa korona buohcci geat dárbbašit divššu buohcceviesus.

  Koronavirus
  Illustrasjon: CDC
 • Riektevuogádat boahtá lagabui olbmuid

  Norgga ráđđehus lea ikte sádden gulaskuddamii evttohusa máhcahit iehčanas diggegottiid olles riikkas. Váile jahki áigi Erna Solberg ráđđehus geahpedii diggegottiid meari 60 diggegottis 23 diggegoddái. Romssa universitehta riektediehtagadieđagotti vuosttašamanueansa Ánde Somby dadjá dán buktit riektevuogádaga lagabui olbmuid fas

  Indre-Finnmark tingrett, Tana bru
  Foto: Eilif Aslaksen / NRK