Hopp til innhold

Flertall for å lete etter mineraler på havbunnen

Regjeringen har fått med seg Høyre og Frp og sikret flertall for å åpne for leting etter mineraler på havbunnen. Men det skal stilles strengere miljøkrav.

Stortinget er kommet til enighet om en trinnvis åpning for gruvedrift på havbunnen.

Stortinget er kommet til enighet om en trinnvis åpning for gruvedrift på havbunnen. Se pressekonferansen i opptak her.

I juni la regjeringen frem planer for utvinning på havbunnen.

Til store protester.

Da var det usikkert om Stortinget ville støtte planene.

Men i dag ble det kjent at flertall på Stortinget er kommet til enighet om en trinnvis åpning for utvinning på havbunnen.

Det er Ap, Høyre, Sp og Frp som etter flere uker med forhandlinger har blitt enige om å støtte en åpning, men med et strengt rammeverk.

Viktig bidrag internasjonalt

Bård Ludvig Thorheim (H) sa under pressekonferansen at det har vært gjort mye arbeid siden i sommer for å få på plass et rammeverk de kunne støtte.

– Det har siden da vært viktig for oss å lytte til innspillene som kom i høringsrundene, sier Bård Ludvig Thorheim under pressekonferansen.

Han utdyper hvordan de skal arbeide fremover:

Vi stiller nå tydeligere krav til miljø og miljøkartlegging, og vi innfører et nytt trinn der de første planene for utvinning skal tilbake og godkjennes av Stortinget. Utvinning skal kun tillates dersom fremtidig kunnskap viser at det kan gjøres bærekraftig og forsvarlig, og etter at regjeringen har lagt frem et oppdatert kunnskapsgrunnlag om miljøet på dyphavene.

Områder regjeringen vurderer å åpne for leting etter havbunnsmineraler.

Området regjeringen vil åpne for leting er på 281.000 kvadratkilometer og ligger i Barentshavet og Grønlandshavet.

Foto: Oljedirektoratet / NPD

Marianne Sivertsen Næss (Ap) understreker at de er veldig glad for at det er et bredt flertall om avtalen.

– Vi har vært opptatt av at dette er en åpning som skal sikre at vi skal finne ut av om det faktisk er mulig å utvinne mineraler på en lønnsom, bærekraftig og forsvarlig måte, sier hun.

– Da er det viktig at det er et bredt flertall som stiller seg bak.

Næss sier aktørene nå må innhente seg kunnskap om miljø, økosystem og bunnforhold i letefasen.

– Parallelt må man sørge for at statlige myndigheter fortsetter kunnskapsinnhentingen som det er helt essensielt å få på plass, sier Næss før hun presiserer at vi trenger mer mineraler fremover:

På havbunnen finnes viktige mineraler vi trenger til å bygge vindturbiner, solcellepanel og el-biler, som vil være avgjørende for å nå klimamålene våre uten å gjøre oss avhengige av mineraler fra noen få land utenfor Vesten. Vi bruker også mineraler i en rekke hverdagsprodukter – som vannrør, heiser, batterier eller mobiltelefoner.

Les også Anklager regjeringen for å villede om gruvedrift på havbunnen

Det spesialbyggede skipet "Hidden Gem" på vei tilbake til havn i november i fjor etter åtte uker med prøver i Stillehavet mellom Mexico og Hawaii.

Stegvis åpning

Partiene er blitt enige om en stegvis åpningsprosess der Stortinget skal godkjenne de første utvinningsplanene, på samme måte som det gjøres for enkelte planer i oljesektoren.

Dette mener de vil gi kjente og forutsigbare rammer for næringsaktørene.

Til forskjell fra det opprinnelige forslaget fra regjeringen har partiene blitt enige om strengere miljøkrav og at de første utvinningsplanene skal gjennom Stortinget for godkjenning.

I en rapport fra Oljedirektoratet som ble lagt frem tidligere i år, er det enorme mineralressurser på norsk sokkel.

Blant annet millioner av tonn med kobber, sink og kobolt, som det er store behov for i det grønne skiftet.

Men utvinning på havbunnen er omstridt da vi ikke vet konsekvensene det kan ha for miljøet i havet.

Miljødirektoratet mener det er altfor lite kunnskap om hvordan man kan drive mineralvirksomhet på en forsvarlig måte til å åpne for leting på norsk sokkel.

Les også Høyrisikosport i havdypet

Truls Gulowsen

Ubegripelig

Området regjeringen vil åpne for leting er på 281.000 kvadratkilometer og ligger i Barentshavet og Grønlandshavet.

De fire partiene mener åpning av områder er nødvendig for å sikre en nærmere kartlegging av havområdene, nettopp for å få nok kunnskap.

Miljøpolitisk talsperson Lars Haltbrekken i SV mener det er ubegripelig at norske myndigheter stiller seg i første rekke for å rasere havbunnen.

– Miljøforskere har kommet med sterke advarsler. Vi aner ikke konsekvensene av slik virksomhet og det kommer ingenting av miljøkrav til virksomheten.

Lars Haltbrekken

Miljøpolitisk talsperson i SV, Lars Haltbrekken.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Han fortsetter:

– Det Arbeiderpartiet og Senterpartiet åpner for med denne enigheten med høyresiden er et eksperiment av uante dimensjoner. Vi risikerer å ødelegge enorme naturverdier for usikker gevinst. Signalet Norge sender med å være det første landet som åpner havbunnen for mineralutvinning bekymrer meg dypt.

Heller ikke WWF er imponert.

– Dette er den største skampletten i norsk havforvaltningshistorie i moderne tid og spikeren i kista for Norges omdømme som en ansvarlig havnasjon, sier generalsekretær i WWF Verdens naturfond, Karoline Andaur.

– At regjeringen og deler av opposisjonen nå er enige om å gå videre med utvinning på havbunnen mot alle faglige råd og med en konsekvensutredning som har fått slakt fra alle hold, er ikke mindre enn en skandale.

Generalsekretær i WWF Verdens naturfond, Karoline Andaur

Generalsekretær i WWF Verdens naturfond, Karoline Andaur.

Foto: WWF

Hun gir likevel litt skryt til Høyre.

– Det lille lysglimtet er at Høyre har sikret at miljøkunnskap skal sammenstilles før utvinning eventuelt skjer. Det betyr et nytt reelt stoppunkt og at Stortinget kan si nei.

Rasmus Hansson i MDG mener Høyre og Ap i denne saken tar initiativ til et industrielt kappløp om ressursene i Arktis.

Dette er et gigantisk sjansespill med natur, dyreliv og fiskebestander som er viktige for både Norge og nabolandene våre.

Les også På dypt vann

Roboten Ægir ved en sulfidskorstein

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) sier til NRk at han er glad for at det nå er en løsning på dette med havbunnsmineraler.

– VI sakøl gjøre dette forsiktig, og vi skal gjøre det steg for steg. VI skal hente inn kunnskap, og så skal vi vurdere da om det går an å sette i gang med denne utvinningen.

Han mener en slik prosess er forsvarlig.

– For det første viser det seg at det å lete etter disse mineralene ikke har en stor belastning på miljøet. Så må de som leter, og eventuelt finner, dokumentere og legitimere at de kan ta ut dette på en så bærekraftig måte som overhodet mulig før de får godkjenning til å hente ut disse mineralene.

– Kritikerne mener dette er en katastrofe for havet?

– Dersom vi ikke utvinner mineraler og blir mer avhengige av Kina og Russland på mineralsida, så vil det også være en katastrofe. Da vil vi ikke klare å gjennomføre det grønne skiftet. Jeg mener alle land egentlig har en forpliktelse til å se om de har mineraler de kan utvinne bærekraftig.