NRK Meny
Normal

Vil at kommuner skal få mer penger fra fiskeoppdrett

Nærings- og fiskeridepartementet har i dag sendt ut et forslag til høring om opprettelsen av et nytt havbruksfond. Fondet skal blant annet sørge for at kommuner får mer penger fra lakse- og ørretoppdrettsnæringen.

Elisabeth Aspaker (H)

FISKERIMINISTER: Elisabeth Aspaker (H).

Foto: Braastad, Audun / NTB scanpix

– Havbruksfondet skal sikre at kommunene med oppdrettsvirksomhet skal få mer igjen for den viktige jobben de gjør med tilrettelegging for oppdrettsnæringen.

Dette skriver fiskeriminister, Elisabeth Aspaker (H), i en pressemelding.

Stortinget har behandlet meldingen med navn «Forutsigbar og miljømessig bærekraftig vekst i norsk lakse- og ørretoppdrett».

Her har Stortinget vedtatt at 20 prosent av inntektene fra såkalte vederlag skal tilfalle staten, mens 80 prosent skal fordeles på kommuner og fylkeskommuner som har oppdrettsvirksomhet innenfor sine kommune- og fylkesgrenser.

Foringsmaskin

OMSTRIDT NÆRING: Lakse- og ørretoppdrett møter til tider kritikk og motstand.

Foto: Odd Kristian Dahle. / NRK

Nytt fond skal gi kommuner oppdrettspenger

Regjeringen er bedt om å legge frem forslag om et eget havbruksfond som skal fordele inntektene kommunene imellom.

– Regjeringen følger nå opp Stortingets beslutning om å opprette et havbruksfond. Både næringen og flere kommuner har allerede spilt inn at det er viktig at de som legger til rette for oppdrett skal få sin andel av inntektene, skriver Aspaker i pressemeldingen.

Nærings- og fiskeridepartementet ber i sin pressemelding om innspill på hvordan man best kan fordele inntektene.

Regjeringen vil legge frem sitt forslag til innretning av havbruksfondet i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2016. Høringsfristen er satt til 16. februar neste år.

– Vi vil nøye vurdere tilbakemeldinger fra kommuner og andre interesserte før vi fremmer vårt forslag. Jeg vet at denne saken er viktig for kommunene som er vertskap for oppdrettsnæringen, og ser frem til mange gode innspill, skriver fiskeriminister Elisabeth Aspaker i pressemeldingen.