Hopp til innhold

Venter på svar fra Sametinget

Kulturdepartementet gjør ikke noe mer med det planlagte nybygget til det samiske nasjonalteatret Beaivváš. Grunnen er at de fortsatt venter på et brev fra Sametinget.

Skisse av det nye teaterbygget til Beaivvaš

Kulturdepartementet har ventet på svaret fra Sametinget i 20 uker.

Foto: Beaivváš Sámi Našunálateáhter / Jappe Nielsen

I brevet som Kulturdepartementet har ventet på i 20 uker skal husleiegarantien til det planlagte nybygget redegjøres.

– Vi er i dialog med sametinget, men venter fortsatt på et brev fra dem der de skulle kommentere vårt forslag og videre prosedyre. Vi ble varslet om at vi skulle få svaret i uke 21, men enda så venter vi på det.

Statssekretær i Kulturdepartementet Lotte Grepp Knutsen forteller også at forslaget fra departementet ble sendt Sametinget allerede i mai.

Arbeidet forsinket

Lotte Grepp Knutsen

Statssekretær Lotte Grepp Knutsen håper på at svaret fra Sametinget kommer snart.

Foto: Elvi Rosita Norvang / NRK

I følge er Grapp Knutsen er saken om det planlagte nybygget til Beaivváš nå er stoppet opp fra departementets side til de får svaret.

– Vi er klar til å gå i konsultasjoner med Sametinget med dette så raskt vi får det nevnte brevet.

Teatersjef Haukur J. Gunnarsson er frustrert over at Sametinget synes å forsinker byggearbeidet. Gullik Hansen som er ansvarlig for byggeprosjektet er redd for at investorene til prosjektet som er verd 100 millioner kroner blir lei av å vente og trekker seg.

– Sametinget skal fortelle oss hvordan de foreslår at vi skal jobbe videre med byggeprosjektet. Vi vil ha denne saken inn i ordinær konsultasjonsprosedyre, for det viktigste for oss er at Sametinget skal foreta prioriteringen, påpeker statssekretær Lotta Grepp Knutsen i Kulturdepartementet.

Stor misforståelse

Sametinget mener at kulturdepartementet har misforstått når de sier at de ikke kan jobbe videre med byggeprosjektet på grunn av manglende svar fra Sametinget. Rådsmedlem Vibeke Larsen understreker at de er i dialog med Kulturdepartementet.

– Jeg tror at det her må være en misforståelse for vi har jo kontakt og dialog med Kulturdepartementet.

Larsen er ikke redd for at prosjektet vil slite med å finne investorer hvis nåværende trekker seg.

– Jeg tror ikke at det er noe problem å få private investorer å investere når de er garantert husleie i 20 år. Vi må få det formelle på plass før man kan garantere en husleieordning.

Tidspunktet usikkert

Larsen forteller at de har som mål å bli ferdige med saken i november, men at de ikke vil garantere at de blir ferdige før jul.

– Vi konsulterer ikke om penger i første omgang, men om hvordan husleie-ordningen skal fungere, avslutter hun.

Les også: Ja til Beaivváš-bygg

Korte nyheter

 • Fosen-demonstrasjon i Tromsø

  Lørdag møtte 50-60 mennesker opp til Fosen-demonstrasjon i Tromsø.

  Nestleder i Romssa Sámi Searvi-NSR, Helene Ajuna Olsensier det er viktig å stille opp på demonstrasjon også i nord.

  – Først og fremst er det et menneskerettighetsbrudd som er konstatert i Høyesterett. Det er en tydelig videreføring av den kolonistiske politikken som har blitt videreført i hundrevis av år

  Hun sier at selv om hun selv er fra et sjøsamisk-område i Nord-Norge, så berøres også hun av det samene i Fosen-området står i.

  Olsen trekker frem at det i Sannhets- og forsoningskommisjonen står om da det ble bygget ut vannkraftverk i hennes hjemkommune.

  – Det som har skjedd der er skremmende likt det som skjer nå i Fosen. Derfor er det eneste rette er å fortsette å kjempe.

  Hun sier at eneste vinningen samene har fått ut av kampen om Fosen er fellesskapet Sapmi.

  – At det fortsatt er så sterkt. Det ser man når man samles her og i Oslo på 600 dager og fremdeles kjemper for dem.

  Helene Ajuna Olsen
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK
 • Fosen-aksjonistene vil gjøre klar ny aksjon om 100 dager

  – Vi gjør oss klare til ny aksjon om det går 100 dager til, skriver Fosen-aksjonistene i en pressemelding.

  De siste timene før 600-dagen har Fosen-aksjonistene blokkert og slått leir utenfor Statsministerens kontor. Nå har de samlet mange hundre mennesker foran Stortinget og går i demonstrasjonstog tilbake til SMK i en stille markering.

  Demonstrasjonstog for Fosen
  Foto: Biret Inger Mathisdatter Eira / NRK
 • Ii lohppit dáhtona goas ášši galgá leat čovdun

  Stáhtačálli Elisabeth Sæter (Bb) mieđiha ahte sii áinnas livččejit galgan leat guhkkelabbui boahtán, gávdnat čovdosa Fovsen-riidui. Muhto lohká ahte maŋimuš 100 beaivvis leat dehálaš áššit dáhpáhuvvan.

  Fosen-akšunisttat álggahedje miellačájeheami Šloahta olggobealde bearjadaga. Sii ledje čohkkán Stáhtaministara kantuvrra olggobeallai maŋŋel go ledje bivdán Jonas Gahr Støre váldit ovddasvástádusa Fovsen-áššis.

  Oljo- ja energiijadepartemeantta stáhtačálli Elisabeth Sæteris (BB) lea stuora áddejupmi dasa ahte Fovsen-boazosápmelaččain lea lossa dilli.

  – Mun háliidan erenoamážit váldit ovdan ahte mii leat ožžon čoahkkái soabahanbeavddi gaskal Fovsen boazosápmelaččaid ja bieggafápmokonsešonearaid - maid bealátkeahtes soabaheaddji jođiha. Jáhkán ahte dat lea leamašan dehálaš oažžut áššebeliid beavdái, lohká son.

  Sæter lohká maiddái ahte sii leat ovdánan ja proseassa lea bures boahtán johtui, muhto son ii áiggo bidjat dáhtona dasa ahte goas galget leat gávdnan čovdosa.

  – Dat gal lea riikasoabaheaddji Mats Rulanda duohken, lohká son.

  Statssekretær i Olje-og energidepartemenet Elisabeth Sæter
  Foto: Håkon Benjaminsen / NRK