Hopp til innhold

Ja til Beaivváš-bygg

Etter møte mellom det samiske nasjonalteateret Beaivváš og sametingsrådet onsdag er det klart at teateret kan realisere sin drøm om et eget teaterbygg i Kautokeino.

Skisse av det nye Beaivvaš-bygget
Foto: Beaivváš Sámi Našunálateáhter / Jappe Nielsen

Det skriver Finnmark Dagblad .

Bygget er beregnet til å koste rundt 100 millioner kroner, og skal finansieres via husleiegaranti fra Sametinget.

– Vi er veldig fornøyd med møtet. Det var en klar og tydelig sametingspresident. Nå er det ikke snakk om, men når bygget kommer på plass, sier teatersjef Haukur J. Gunnarsson til FD.

Sametingspresident Egil Olli forteller at de er avhengig av ekstramidler fra Kulturdepartementet for å få husleiegarantien på plass, men at signalene fra departementet er veldig positive.

Korte nyheter

 • Avlyser elektrifiseringen av Melkøya

  Finnmarks stortingsrepresentant for senterpartiet, Geir Adelsten Iversen, vil avlyse elektrifiseringen av Melkøya. Han mener regjeringens forutsetninger for elektrifiseringen ikke vil bli oppnådd.

  – Vi som kjenner Finnmark ser at en så stor kraftutbygging ikke kommer til å skje innen 2030. Derfor er det bare å avlyse elektrifiseringen av Melkøya og slå fast at gasskraftverket står, sier han.

  Han sier at Norge må sikre forsyningssikkerheten gjennom det nasjonale kraftsystem før Melkøya kan elektrifiseres.

  – Massiv utbygging av vindkraft er ikke veien å gå. Det vil ødelegge for viktige næringer i Finnmark.

  Geir Iversen (Sp) inne i stortingssalen. Iversen kommer fra Hasvik kommune i Finnmark.
  Foto: Erlend Hykkerud / NRK
 • Dáiddárságastallan «Britta Marakatt-Labba. Bastilis sákkaldagat» čájáhusa oktavuođas

  Nationálamusea bovde dáiddárságastallamii Britta Marakatt-Labbain, su čájáhusa «Britta Marakatt-Labba. Bastilis sákkaldagat» kataloga almmuheapmái ja panelaságastallamii girječálliiguin.

  Doaluin galgaba dáiddár Britta Marakatt-Labba ja kuráhtor Anne Sommerin Simonnæs ságastallat. Prográmmas lea maid panelaságastallan girječálliiguin, mii jođihuvvo Susanne Hættain.

  Doalut leat Nationálamuseas maŋŋebárgga, geassemánu 18. beaivvi, dii. 17:00 – 19:00.

  Britta Marakatt-Labba
 • Julevsáme hållamsyntiesa almoduvvá

  Boahtte dijstagá rájes máhttá dáhtámasjijnna julevsámegielav ságastit, gå hållamsyntiesa almoduvvá.

  Giellabielljekonferánsa åvddåla guossit Divvun Stoarmo sáme guovdátjav Bådådjon almodittjat julevsáme hållamsyntiesav gålmåjn dahkojienajn, ja aj almodittjat ådå versjåvnåv nuorttasáme hållamsyntiesas.

  Almodimev dåhkki aj strijma baktu tjuovvot.

  – Dálla gå dáhtámasjijnna aj sámástahtjá, de sáme giela duodaj lávkkiji hållamteknologijjalasj ájggáj. Dát buktá vejulasjvuodajt sámegielajt anátjit ådå aktijvuodajn. Almodimen vuosedip gåktu dájt dahkojienajt máhttá adnuj válldet, masi li ávkálattja ja gåktu lip dajt dahkam, tjállá Divvun almodime birra.

  Tjaktjaj almot Divvun aj oarjjelsáme hållamsyntiesav.

  Almodibme l Stoarmo Girjálasjvuodahuodnahin dijstagá biehtsemáno 25. biejve kloahkka 10.00.

  Rettskrivningsverktøyet som gjør det enklere å skrive samisk
  Foto: Mette Ballovara / NRK