Hopp til innhold

Beaivvaš er frustrerte

Teatersjef Haukur J. Gunnarsson synes prosessen med nybygget går skremmende sakte.

Beaivvas teater

Beaivvaš har lenge drømt om ett nytt teaterbygg. Her fra utendørs oppseetningen '1852'

Foto: Marit Anna Evanger

Beaivváš Sámi Našunálateáther har lenge jobbet for å få sitt eget teaterbygg i Kautokeino. Skissene for det kommende teaterbygget ble presentert med stor bravur for snart ett år siden, og i slutten av april dette år, kom sametingspresidenten med den endelige lovnaden om finansiering. Det nye teaterbygget skal realiseres.

Lovnaden skapte bølger

Sametingspresident Egil Olli`s lovnader om å betale det nye teaterbyggets årlige husleie på kroner 10- 12 millioner, skapte forøvrig store bølger på Sametinget.

– Ikke ett øre fra Sametinget

Teatersjef ved Beaivvaš Haukur Gunnarsson og Gullik Hanssen

Haukur J Gunnarsson er oppgitt over liten framdrift i teaterbygg-saken.

Foto: Marie Elise Nystad / NRK

Nå begynner teatersjef Haukur J. Gunnarsson å bli frustrert over at de ikke kommer i gang med det nye teaterbygget. Teateret selv har lenge vært klare på sin side, men Sametinget er ennå ikke ferdig med sin del av alt det formelle som må på plass før byggestart:

– Fra Sametinget sa de at det eneste som gjensto, var å få til et møte med kulturdepartementet og finansdepartementet, for å få formalitetene på plass.

- Dette fordi det er snakk om en finansiering som er utenom det vanlige, det vil si en husleiegaranti. Det skal derfor ikke gå ett øre ut fra sametingets budsjett, men sametinget skal forvalte disse pengene som kommer fra kulturdepartementet.

– Vi er redde

Gunnarsson sier videre at alle forsinkelser er foruroligende, og får store konsekvenser for teateret:

– For oss er dette forferdelig frustrerende, og vi er redde for tiden som går. Alle utsettelser gir store konsekvenser for oss, fordi dette er en prosess som må i gang. Å sitte og vente på at Sametinget skal ta ett møte i Oslo, er veldig frustrerende, sier en oppgitt teatersjef til NRK Sámi Radio.

NRK Sámi Radio har forsøkt å få en uttalelse fra Kulturdepartementet. De kan i dag ikke ikke uttale seg om saken, da statsråden er utenlands.

Korte nyheter

 • Čieža ođđa sámi filmma ožžot doarjaga

  Animašuvdnafilbma, musihkka, dokumentárafilbma ja njeallje oanehis filmma ožžot dál Sámi filbmainstituhtas (ISFI) buvttadandoarjaga oktiibuot 2,3 miljon kruvnnu.

  – Eai goassige ovdal leat buvttaduvvon nu ollu sámi guhkesfilmmat go dál, dadjá Anne Lajla Utsi, ISFI bagadalli.

  Dan dieđiha SVT Sápmi.

  Anne Lajla Utsi
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK
 • Jobber for steril oppdrettstorsk

  Selskapet Norcod har innført et nytt lysstyringssystem for å påvirke kjønnsmodningen til torsken, og vil begynne å holde hann- og hunnfisk fra hverandre.

  Det skriver Fiskeribladet.

  – I fremtiden, i det lange løp, ser vi på steril torsk. Det kan løse alle problemer med kjønnsmodning. Vi jobber med steril torsk, sier administrerende direktør Christian Riber til Fiskeribladet.

  I slutten av februar fikk Norcod pålegg om utslakting av torsk i til sammen fem merder på tre lokaliteter etter tidligere funn av gytemoden oppdrettstorsk i Meløy.

  I april ble Norcod pålagt å slakte ytterlige to merder.

  Alle nøtene er nå tømt for fisk og skal inspiseres av Fiskeridirektoratet. Selskapet håper å ha en konklusjon innen utgangen av juni.

  Torsk ved Havlandet Marin Yngel i Florø
  Foto: Brit Jorunn Svanes / NRK
 • Báhccavuonas biila ribahan badjel geainnu

  Politiijat leat ožžon dieđu johtolatlihkohisvuođas Sagelvvatnet guovllus Báhccavuona suohkanis.

  Personbiila másii kontrolla, ribahii badjel geainnu ja gopmánii.

  Politiijaid operašuvdnajođiheaddji, Karl Erik Thomassen, lohká ahte okta rávisolmmoš ja golbma máná vuollel 16 jagi ledje lihkohisvuođas.

  – Ii oktage leat duođalaččat roasmmehuvvan, dadjá son NRK:i.

  Go heahteossodagat bohte báikái, de ledje báikkálaččat váldán vára olbmuin geat ledje biillas.

  Politiijain ii leat várohus ahte biilavuoddji lea leamaš vuoddján biilla juhkanvuođas, muhto lohket leat menddo árrat vuos lohkat mii lea rievttimielde dáhpáhuvvan.

  – Fertet vuos gullat biilavuoddji čilgehusa ja jus vejolaš, earáin maiddái.