Vegvesenet klarte ikke å skrive Finnmark på samisk

Igjen har Vegvesenet bommet på flerspråklige skilt. Nå sjekkes alle skilt på grenseovergangene mellom Norge, Russland og Finland.

Troms og Finnmark fylkes skilt, skrivefeil på samisk

GRENSEOVERGANG: Kommer du fra Finland og kjører over grensen til Norge ved Karigasniemi, møter du skiltet med tre k-er.

Foto: Per Inge A. Åsen / Nrk

Denne uka har det blitt satt opp skilt til nye Troms og Finnmark fylke.

Men heller ikke denne gangen er det samiske navnet skrevet korrekt av Statens vegvesen, muligens på flere europaveier og riksveier.

Skrivefeilen er i den samiske delen av skiltet. Tabben går ut på at det dukker opp litt for mange av bokstaven «k» en plass; «KKK».

Istedenfor å skrive Romssa ja Finnmárkku Fylkkagielda, så står det Finnmárkkku – med tre K-bokstaver

tre k'er i finnmarkku.

KKK; En K for mye i den samiske versjonen av skiltet; Romssa ja Finnmárkkku Fylkkagielda.

Foto: Per Inge A. Åsen / nrk

– Ja, det er flaut, sier Torvald Tretteskog som er kontraktsrådgiver i Statens vegvesen i Finnmark, til avisen iFinnmark.

Kartlegger skilt ved grensene

Nå kartlegger Statens vegvesen grenseområdene mellom Norge, Russland og Finland, sier Tretteskog til NRK.

Dette gjør de fordi man antar at det må være flere skilt som kan ha lignende skrivefeil. Skiltene kan ha blitt bestilt samtidig, ifølge avisen iFinnmark.

Allerede er det funnet et annet skilt i Polmak i Finnmark som er feil. Dette er ved grensen til Nuorgam i Finland.

– Det viser seg at vi trenger dagen i dag på å få full oversikt. Ta derfor kontakt i morgen med seksjonsleder, skriver pressakt Eli Ramstad i Statens vegvesen til NRK.

NRK har stilt spørsmål om hvor omfattende feilen er og hvor dyrt dette er. Slike feil har skjedd en rekke ganger tidligere.

Statens vegvesen kunne i dag ikke svare NRK på om de har brukt språkekspertise for å kvalitetssikre skiltene.

– Sløvt

Språkekspert Inger-marie Oskal som jobber som nordsamisk tolk og oversetter, mener samisk språk blir behandlet for sløvt.

– Jeg tenker det er sløvskap og det undrer meg litt at det skjer så ofte, sier Oskal.

– Det er veldig dyrt å lage skilt så de bør virkelig ta seg tid til å sjekke og få noen med nok kompetanse til å lese korrektur, slik at det er riktig skrevet, mener hun.

– Pinlig, må rettes opp

Også fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo i Troms og Finnmark fylkeskommune, eller som det heter korrekt på samisk; Romssa ja Finnmárkku fylkkagielda, stusser over språkfeilen.

Bjørn Inge Mo (Ap)

MÅ RYDDES OPP; Fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo i Romssa ja Finnmárkku Fylkkagielda (her skrevet korrekt), venter at Statens vegvesen tar grep kjapt.

Foto: Eirik Hind Sveen / NRK

– Det er pinlig. Jeg forutsetter at dette blir rettet opp, sier Bjørn Inge Mo.

Han tror at om noen hadde feilstavet Oslo på norsk, og skrevet «Oklo», så ville det blitt fart i sakene.

– Det hadde blitt tatt affære ganske raskt da. Og det håper jeg blir gjort her også, sier han.

Han peker på at det er viktig å få i bruk samiske og kvenske navn i nord, for å vise mangfoldet av det.

Hva er så viktig med det?

– Det er identitetsfølelsen til folk. Det er tre kulturer som er her. Her oppe har det vært et flerkulturelt Norge allerede før vi ble et Norge, sier han.

Det er Statens vegvesen som har ansvar for riksveiene og europaveiene.

Korte nyheter

 • Kárášjoga etnamat gullet FeFoi

  Finnmárkkoopmodat (FeFo) dat galgá hálddašit ja oamastit Kárášjoga guovllu eatnamiid iige Kárášjoga álbmot, nu oaivvilda FeFo vástádusas Finnmárkku meahcceduopmostullui. Kárášjoga álbmot váiddii Kárášjoga eatnamiid hálddašanvuoigatvuođaášši Meahcceduopmostullui geassemánu 10. beaivve. FeFo direktevra Jan Olli dadjá, ahte dat maid advokáhta čállá, lea FeFo čilgehus ja gáibádus Meahcceduopmostullui go dat meannuda ášši. Dál dát ášši lea Mehcceduopmostuolu duohken, dadjá Olli. Finnmárkku kommišuvdna celkkii iežas raporttas 2019 ahte Kárášjoga gieldda eatnamat gullet Kárášjoga álbmogii.

  Jan Olli
  Foto: Jan Henrik Hætta / FeFo
 • Nannegoahtá eanageavahanáššiid

  NBR áigu dál buorebut bargat ja nannet boazodoalu eanageavahanáššiid dáfus. Mihttun lea sihkkarastit boazodoallu váldojuvvo vuhtii almmolaš plánain ja nákcet buorebut dustet jearaldagaid mat bohtet boazodoalu vuoigatvuođaid dáfus. Ja danne ohcetge dál guokte ráđđeaddi dáid bargguid doaimmahit.

  Reindrift og nussir
  Foto: Eirik Sørenmo Påsche / NRK
 • Seminára Fovsen-duomus

  Oslo universitehta juridihka fakultehta lágida seminára Alimusrievtti stuorrakámmira mearrádusas mas dat celkkii, ahte Fovsen bieggaturbiinnaid huksen ja eatnamiid bággolonisteapmi lea lobihis mearrádusat ja rihkku álgoálbmotvuoigatvuođaid ON artihkkala 27 vuođul. Semináras geahčadit dárkileappot duomu sisdoalu ja makkár váikkuhusat das leat. Seminára lea otne golggotmánu 26. beaivve.

  Vindmøller i solnedgang i Roan på Fosen
  Foto: Linda Bjørgan / NRK