Hopp til innhold

– Samisk går i søpla

Frp dropper samisk i valgprogrammet. Partiet er ikke alene om det.

Ivar Simonsen, Grethe Anita Andersen og Vibeke Larsen

Frps Ivar Simonsen har ikke ressurser til å skrive programmet på samisk. Frps 2. kandidat Grethe Anita Andersen (i midten) og Vibeke Larsen på folkemøtet i Skånland torsdag.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Vi har norsk som et samhandlingsspråk, sier Ivar M. Simonsen - toppkandidat for Frp i valgkrets 5.

GULDAL: Eai vuorut sámegiela

Derfor er også partiets mål i forhold til samepolitikken skrevet kun på norsk.

– Vi har rett og slett ikke ressurser til å skrive det på samisk. Programmet er noe som sjelden leses, og som går rett i søppelbøtta hos folk, sier Simonsen til NRK Sámi Radio.

LES OGSÅ: Skriver på norsk for å spare tid

Ikke penger og kompetanse

Det ble mye fokus på samisk språk under folkemøtet i Skånland torsdag kveld som NRK Sámi Radio arrangerte. I valgkretsen brukes lulesamisk og pitesamisk, men også en del nordsamisk.

Publikum var svært opptatt av hva partiene ville gjøre for å bevare og styrke samisk. Samtlige toppolitikere i valgkretsen lovte å gjøre noe med det. I valgprogrammene for neste fire års periode har språket en sentral plass.

"Informasjon som angår den samiske befolkning må være tilgjengelig både på norsk og samisk", heter det i valgprogrammet til Samenes Folkeforbund (SFF) - på norsk.

– Økonomien strakk ikke til. Derfor klarte vi ikke å oversette programmet til samisk. Vi kan ikke annet enn å beklage overfor de som bare leser samisk. Dette er ikke holdbart. Vi prioriterte bort det samiske, og vi kan ikke annet enn å beklage det, sier SFF-leder og toppkandidat Odd-Roar Strømme .

Ann-Mari Thomassen og Odd-Roar Strømme

Ann-Mari Thomassen og Odd-Roar Strømme.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

I valgkrets 5 hvor Vibeke Larsen er Aps toppkandidat, har partiet oversatt valgprogrammet til to samiske hoveddialekter. Partiets hovedprogram er imidlertid oversatt til nordsamisk.

– Vi har ikke fått tak i oversettelsesressurser, sier Larsen til NRK Sámi Radio.

LES OGSÅ: Etterlyser samisk hos politikere

LES OGSÅ: – Sámepolitihkkárat eai čále sámegillii

– Bare fine ord

Norske Samers Riksforbund (NSR) er det eneste partiet som har skrevet sitt valgprogram både på nord-, lule- og sørsamisk, i tillegg til norsk. Førstekandidat Ann-Mari Thomassen i valgkrets 5 sier dette viser at NSR selv gjør det partiet vil at andre skal gjøre.

Hun synes ikke de øvrige partienes løfter i valgprogrammene er troverdige.

– At de andre prioriterer bort samisk, viser deres språkpolitikk i praksis. Programløftene deres blir bare fine ord, og ikke noe mer.

Thomassen sier det gjør vondt å høre Frps Ivar Simonsen si at program på samisk går rett i søpla.

– Vi har i lang tid jobbet for å styrke samisk i alle sammenhenger, sier hun.

Folkemøte i Skånland

Publikum var opptatt av hva politikerne ville gjøre for det samiske språket.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Korte nyheter

 • Nordkalottfolket vuoittahalai Sámedikki vuostá rievttis

  Nordkalottfolket ii lean duhtavaš dainna go Sámediggi áigu iskat jienasteddjiid. Danne sii áššáskuhte Sámedikki, muhto diggegoddi dubmii ahte Sámediggi ii leat lága rihkkon.

  Áššis lea sáhka Sámedikki jienastuslogu iskkademiin.

  - Mii leat addán gáibádusa diggegoddái, bissehit iskkadeami maid Telemarksforskning galgá čađahit, dajai Nordkalottfolket sámediggeáirras Vibeke Larsen go áššáskuhte Sámedikki ovdal jagi.

  Sii oaivvildedje ahte Sámedikki jienastuslogu guorahallan lei lobiheapme, ja áigo bissehit proseassa.

  Riekti deattuha duomus ahte dievasčoahkkinjođihangottis dat lea gelbbolašvuohta jienastuslogu ektui, ja ahte sii rievtti oainnu mielde eai leat meaddel iežaset válddi go addet jienastuslogu olggobealde olbmuide geat galget iskat jienastuslogu.

 • Nytt styre i Nordnorsk Kunstmuseum

  Kultur- og likestillingsdepartementet har oppnevnt nye medlemmer til Nordnorsk Kunstmuseums styre for perioden 2024–2027. Christin Kristoffersen blir ny styreleder.


  –Vi mener dette gir Nordnorsk Kunstmuseum et svært kompetent og bredt sammensatt styre, med erfarne og kunnskapsrike medlemmer, til nytte for institusjonen og til glede for kunstinteresserte i hele landsdelen, sier kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery i en pressemelding.

  Ny styreleder i Nordnorsk Kunstmusem Christin Kristoffersen.
  Foto: Sonja Balci
 • NRK ij edtjieh Spellemann-baalhkam vielie vuesiehtidh

  Daenbiejjien NRK bæjjoehti ij edtjieh Spellemann-baalhkam vielie vuesiehtidh, goh dah evtebe 50 jaepiej dorjeme. Daelie lea Nettavisen jïh Amedia-kaanalem goh edtjieh dam vuesiehtidh.

  Gellie saemien artisth Nöörjen vihkielommes baalhkam åådtjeme. Vuesiehtimmien gaavhtan Mari Boine, Niko Valkeapää, Transjoik, Maja Mortensson, Inga Juuso, Gabba, Peder Niilas Tårnesvik jïh Biret Ristin Sara.

  Jakob Janssønn Marja Mortensson og Daniel Herskedal Spellemann 2021.
  Foto: Paal Audestad / Paal Audestad