Vibeke Larsen

Vibeke Larsen er toppkandidat på Aps liste i valgkrets 5.

Vibeke Larsen
Foto: Arbeiderpartiets sametingsgruppe

Hun er født 15.6.1971. Bosatt i Bjerkvik i Narvik kommune. Sametingsråd siden 2007. Er ansatt i Telenor som kundeansvarlig.

I kommunen var 121 personer oppført i valgmanntallet i 2005. I hele kretsen var det 1.226 personer i manntallet.

Tips NRK Sámi Radio

Facebook-profil: JA

Økonomi

Vibeke Larsen

År

Inntekt

Formue

Skatt

2006

224 289

0

81 942

2007

262 678

0

101 204

Roller

Hun står oppført som styremedlem i Nissolbmojoavku som har adresse Bjerkvik. Styreleder og daglig leder er Åse Vullenieida Solli.

Barn
Benedicte født 1991, Charlotte født 1996, Vincent født 1999 og Nathaniel født 2001

Utdanning
Økonomi og administrasjon, Høgskolen i Harstad,

Yrkesbakgrunn
Lønnssekretær
Stuepike/husmorøkonom
Selvstendig næringsdrivende
Kundeansvarlig i Telenor

Verv
2006- Varamedlem i Interreg beslutningsgruppe Nord - Sápmi

Verv i Sametinget
2007-09 Sametingsrepresentant; medlem i Sametingsrådet; medlem i Oppvekst- og utdanningskomiteen; medlem i Samisk parlamentarisk råd
2005-07 Sametingsrepresentant; nestleder i Plan- og finanskomiteen, medlem i møtelederskapet
2001-05 1. vararepresentant for Arbeiderpartiet, rykket opp som fast medlem høsten 2004 for Per Solli

Språk
Norsk