Etterlyser samisk hos politikere

Redaktøren i Ávvir etterlyser samiske leserinnlegg, og beskylder samepolitikere for å gi blaffen i samisk språk.

Svein Nordsletta
Foto: Kjell Sæther

Samtidig som de andre avisenes debattsider er fylt til randen i disse valgtider, må den samiskspråklige avisa fylle sidene med noe annet.

– De fleste leserinnlegg som kommer inn til oss er på norsk, og vi har ikke kapasitet til å oversette leserinnleggene fra norsk til samisk, sier Svein Nordsletta, redaktør i avisa Ávvir.

NSR og Árja best på samisk

Han er kritisk til at samepoltikerne ikke bruker det skriftlige språket i valgkampen.

– Politikerne prioriterer ikke å skrive innlegg på samisk. Det viser veldig klart den spåksituasjonen vi er i når det gjelder skriftlig språk, mener Nordsletta.

Enkelte partier er likevel flinkere til å sende samiskspråklige leserinnlegg enn andre.

– NSR og Árja sender nærmest konsekvent sine innlegg på samisk. Det er sjeldent vi får noe på samisk fra de andre partiene.