Hopp til innhold

– Sametinget bør være på eiersiden i Nussir

Inger Jørstad (Ap) ønsker at Sametinget skal være medeier i gruveselskapet Nussir.

Inger Jørstad

Inger Jørstad (Ap) har røket uklar med Sametingsgruppa til partiet sitt, og synes det er spesielt at Aps Sametingsgruppe ikke er for Nussirs gruveplaner.

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

– Sametinget bør være på eiersiden i Nussir, dermed kan man være aktivt med i næringsutviklingen, og kapitalen blir igjen, mener Inger Jørstad (Ap).

Sametingsrepresentanten, Jørstad fra Kvænangen, er kommet i uenighet med Arbeiderpartiets Sametingsgruppe.

– Ikke ønsket på gruppemøtene

Hun synes det er spesielt at Sametingsgruppa er imot gruvedrift i Kvalsund, samtidig som partiet på både kommune- og fylkesnivå er for gruvedrift i Kvalsund. Det er selskapet Nussir som ønsker å få startet gruvevirksomhet i kommunen.

På grunn av den politiske uenigheten deltar ikke Jørstad i Aps gruppemøter.

– Jeg jobber for Ap's politikk, og det er kun Sametingsgruppa som er imot at Nussir skal kunne starte virksomhet. Jeg deltar ikke på gruppemøtene lenger, ikke tror jeg at jeg er ønsket der heller, forteller hun NRK.

Mener at man bør ta sjansen på lokal aktør

Jørstad mener at Sametinget bør ta sjansen nå som det er en seriøs aktør som ønsker å starte opp gruvevirksomheten. Hun peker til at Nussir ønsker dialog med Sametinget, og også ønsker å følge Klif (Klima- og forurensnings-direktoratet) sine bestemmelser.

– Dersom man er redd for store utenlandske aktører er det nå man bør ta sjansen, når en lokal aktør ønsker å starte opp virksomhet. Dersom man bruker FeFo som verktøy kan man være medeier i Nussir, og få være med på å bestemme hvordan gruvedriften skal se ut fremover, mener Sametingspolitikeren.

FeFo er allerede med på eiersiden i vindkraft via Finnmark Kraft.

Ønsker befolkningen tilbake

Jørstad ønsker at den sjøsamiske befolkningen skal flytte tilbake til sine områder, og peker på at sjøsamene alltid har måttet være tilpasningsdyktige, blant annet når det gjelder svingninger i fisket.

Avslutningsvis spør Inger Jørstad retorisk:

– Jeg har ikke sett én eneste same som ikke bruker sølje. Dersom man er så sterkt imot gruvedrift, hvor skal sølvet i søljene komme ifra?

Ikke tatt stilling

Aps parlamentariske leder på Sametinget Jørn Are Gaski sa til Finnmark Dagblad for én uke siden at Sametingsgruppa ikke har tatt stilling til om de skal si ja eller nei til Nussirs gruveplaner. Det vil de først gjøre etter at Sametinget har hatt møte med Nussir 20. juni.

Korte nyheter

 • Ná olu máksá elrávdnji Davvi-Norggas vuossárgga

  Les på norsk:

  Vuossárgga šaddá Davvi-Norggas elrávnnje gaskamearálaš haddi 27,3 evrre kilowattdiimmus. Dat lea 7,6 evrre eambbo go sotnabeaivvi ja 3,9 evrre eambbo go seamma beaivvi diibmá.

  Dan čájehit hvakosterstrommen.no logut.

  Alimus haddi vuossárgga šaddá 29,5 evrre kilowattdiimmus, gaskal tii. 18 ja 19.00. Dat lea 1,7 evrre eambbo go sotnabeaivvi ja 5,5 evrre eambbo go seamma beaivvi diibmá.

  Vuolemus haddi šaddá 23,1 evrre kilowattdiimmus gaskal diibmu 2 ja 3 ihkku.

  (NTB)

  Strømkabler
  Foto: Terje Bendiksby / NTB
 • Amerihkkálaš bombagirdit girde Norgga ja Suoma badjel

  Les på norsk:

  Guokte amerihkálaš B-52 Stratofortress bombagirdit girde sotnabeaivve Norgga ja Suoma badjel. Dan dieđiha Suoma suodjalusdepartemeanta.

  Bombagirdit girddiiga máttaguvlui Norggas Lapplánda guvlui Supmii. Golbma táŋkagirdi girde maŋis.

  Suoma suodjalusdepartemeantta dieđuid mielde lei dá hárjehallan mii lei koordinerejuvvon lihtolaš riikkain.

  Ruošša sáddii guokte soahtegirdi go oidne ahte guokte amerihkálaš bombagirdi lahkonišgohte Ruošša áibmolanja, Barentsábi bajábeale. Dan dieđihii Ruošša suodjalusdepartemeanta otne.

  Ruošša departemeantta dieđuid mielde de girde amerihkálaš girdit eará guvlui go fuomášedje Ruošša soahtegirdiid lahkonišgoahtimin.

  (NTB)

  Amerikanske B-52 og to svenske JAS Gripen og to norske F-35 kampfly vest for Andøya.
  Foto: Forsvaret
 • Så mye koster strømmen mandag

  I Nord-Norge blir det en snittpris for strøm på 27,3 øre per kilowattime (kWh) mandag og en makspris på 29,5 øre.

  Mandagens snittpris per kWh er 7,6 øre høyere enn søndag og 3,9 øre høyere enn samme dag året før, viser tall fra hvakosterstrommen.no.

  Maksprisen mandag på 29,5 øre per kWh er mellom klokken 18 og 19. Den er 1,7 øre høyere enn søndag og 5,5 øre høyere enn samme dag året før.

  Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer forbruksavgift (15,84 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Nord-Norge vært 46,4 øre.

  90 prosent av prisen over 73 øre dekkes av strømstøtten, og støtten beregnes time for time. Strømstøtten dekker altså ingenting mandag, siden prisen aldri overstiger 73 øre.

  I Nord-Norge er det ingen moms på strøm til husholdninger, og i Finnmark og Nord-Troms slipper husholdninger og offentlig forvaltning også å betale forbruksavgiften.

  Minsteprisen blir på 23,1 øre per kWh mellom klokken 2 og 3 på natten. (NTB)

  Strøm
  Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK