Mineralfylket Finnmark

Fylkesråd Roger Hansens vil bevilge inntil 600.000 kroner årlig og opprette en prosjektstilling til et treårig mineralprosjekt.

Gruvedrift i Kvalsund

Gruvedrift i Kvalsund.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Sammen med Finnmarkseiendommen og Sametinget, vil Finnmarks fylkeskommune opprette en prosjektstilling til et treårig mineralprosjekt.

Det treårige prosjektet er beregnet å koste 1,2 millioner kroner årlig. Fylkesråd Roger Hansen ønsker å gå inn med 600.000 kroner, uavhengig om Sametinget og FeFo blir med.

– Vil ha full innsyn

Roger Hansen

Fylkeråd Roger Hansen tror både Fylkeskommunen, FeFo, og Sametinget er enige om at bergverksnæringen er framtiden i Finnmark.

Foto: Knut Åserud / Finnmark Fylkeskommune

Fylkeskommunen ser at interessen for mineraler i Finnmark øker og dermed ønsker de en stilling som skal ha fokus på bergverksnæringen i Finnmark:

– Vi ønsker å få kartlagt nærmere de mineralforekomstene som er i Finnmark. Og vi ser jo at det her kan være til gjensideg nytte, både for FeFo, Sametinget, og Finnmark Fylkeskommune, og dermed for hele befolkningen i Finnmark.

– Så jeg tror det er ganske viktig at man får satt fokuset på det, og at man får folk som kan kjøre frem et prosjekt som går ut på at man får full innsyn i hvilke muligheter som foreligger, sier Roger Hansen til NRK.

Bergverk er framtiden

Han påpeker også betydningen mineralutvikling vil få for Barentsregionen i framtiden, og at bergverksnæringen skal kunne bidra til å styrke bosetningen her nord:

– Når man ser at EU også har pekt på Barentsregionen som et av de mest spennende og mest prospektive områdene for bergverksnæringen, så er det klart det er interessant for oss.

– Men vi er selvfølgelig fullt klar over at det kan være krevende i forhold til beitearealer og slike ting. Men her er jo det at vi må sette oss ned å finne en løsning sammen som er til gjensidig nytte for alle parter, sier Fylkesråd Roger Hansen til NRK.

Sametinget og FeFo i tenkeboksen

Saken skal også opp på møtet til kultur- nærings- og samferdselsutvalget i fylkeskommunen denne uken. Og i neste uke er det en egen temadag under fylkestinget, som de kaller mineralfylket finnmark.

Både Sametinget og FeFo har vist interesse for å delta i prosjektet, men har foreløpig ikke tatt noen endelig avgjørelse.

  • Hør saken på samisk her: