Hopp til innhold

Nytt kjempefunn av kobber

Gruveselskapet Nussir har gjort et nytt, omfattende kobberfunn i Kvalsund. De håper funnet skal gjøre det lettere å realisere gruveprosjektet.

Utsikt fra Nussir i Kvalsund

Gruveselskapet Nussir ønsker å gjenåpne den gamle kobbergruva i Kvalsund.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Over lengre tid har gruveselskapet Nussir jobbet med å gjenåpne den gamle kobbergruva i Repparfjorden i Kvalsund.

Nylig gjennomførte de en boring i et område tilknytta den gamle gruva. Der gjorde man et betydelig funn av kobber.

– Dette er kanskje det største funnet vi har gjort siden vi fikk registrert størrelsen på Nussir-forekomsten for første gang, sier administrerende direktør Øystein Rushfeldt i Nussir.

– Større enn Bidjovagge

Nussir-Gruve

Administrerende direktør Øystein Rushfeldt i gruveselskapet Nussir.

Foto: Bjørnbakk, Jan-Morten / SCANPIX

Før funnet er vurdert av uavhengig revisjonsfirma kan ikke selskapet gå ut med helt konkret informasjon om størrelsen. Rushfeldt er likevel klar på at det er stort i norsk målestokk.

– For eksempel er funnet betydelig større enn forekomsten i Bidjovagge i Kautokeino. Omfanget gjør at det vil kreve rundt 1000 årsverk å hente ut det nye funnet, sier Rushfeldt.

Omstridt prosjekt

Gruveprosjektet i Kvalsund har vært omstridt. Planene om å dumpe avfall fra gruva ut i Repparfjorden har møtt sterk motstand fra fiskeriinteresser og fra laksefiskerne i Repparfjordelva. I tillegg er reindriftsutøvere som har beiteland i gruveområdet motstandere av oppstart.

Foreløpig mangler fortsatt gruveselskapet de nødvendige tillatelsene til å starte opp virksomheten.

Håper på villige investorer

Denne usikkerheten rundt prosjektet har gjort det utfordrende for Nussir å skaffe investorer. Nå håper Øystein Rushfeldt det nye, lovende funnet skal gjøre denne jobben lettere.

– Det er ingen tvil om at dette kommer veldig kjærkomment i forhold til arbeidet med å skaffe kapital til prosjektet. Det i en periode det er utrolig vanskelig å få på plass risikokapital på grunn av den situasjonen vi har i Norge hvor det ikke er gitt en eneste ny tillatelse til ny gruvedrift, sier direktøren.