Hopp til innhold

Ber om kjapp gruveavgjørelse

Det er glede i Kvalsund etter et nytt stort kobberfunn. Men nå ber ordføreren myndighetene kjappe seg med avgjørelsen om gruva kan realiseres.

Utsikt fra Nussir i Kvalsund

Gruveselskapet Nussir har gjort et nytt stort kobberfunn i Kvalsund.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

I Kvalsund jubles det etter at gruveselskapet Nussir har gjort et stort kobberfunn, som vil kreve rundt 1000 årsverk å utvinne. Det nye funnet vil ha stor betydning dersom man får tillatelse til å starte opp gruvevirksomhet i kommunen.

Ragnar Olsen

Ordfører i Kvalsund, Ragnar Olsen.

Foto: Thor Thrane/NRK

– Det viser bare hvilke muligheter vi har i Kvalsund. Man skal heller ikke utelukke at det ligger ytterligere forekomster, både i et større område, men også djupere enn det som er boret i dag, sier ordfører i Kvalsund, Ragnar Olsen.

Omstridt prosjekt

Men foreløpig er det for tidlig for både gruveselskapet og kommunen å slippe jubelen helt løs. Enda venter man fortsatt på at Miljøverndepartementet skal gi grønt lys for oppstart.

Og den mulige gruvedriften i Kvalsund er et omstridt tema. Både lokale reindriftsutøvere og Fylkesmannen har kommet med innsigelser.

I tillegg har også Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet har meldt sin bekymring. Dersom Miljøverndepartementet gir grønt lys er Klima - og forurensningsdirektoratet som er neste instans. Derfor tar saksbehandlingen tid.

Utålmodig ordfører

Dette gjør Arbeiderparti-ordføreren utålmodig.

– Jeg håper jo selvsagt på en avgjørelse så snart som mulig, aller helst før sommerferien, sier Ragnar Olsen.

– Det er veldig uheldig for alle involverte parter at jo lenger tida går før den endelige avgjørelsen blir tatt. Kanskje særlig for Nussir som aktivt jobber med å få medaktører med i prosjektet, legger han til.

Frykter for investorviljen

NHO sin regiondirektør i Finnmark, Marit Helene Pedersen, håper også at det nye kobberfunnet kan gi fortgang i saksbehandlingen.

– Vi har to selskap som har gitt opp å få tillatelser i Finnmark. Når det er uavklart om man kan få tillatelser, så vil ikke investorene komme på banen. Det er rett og slett drepene for interessen til investorene med så lang saksbehandlingstid som vi har sett, sier Pedersen.

Miljøverndepartementet kan ikke love at saken vil være ferdig behandlet før sommeren. De avventer faglige uttalelser fra andre departement, og sier de vil behandle saken så raskt som mulig.