Trygge Barnehager as vil ikke uttale seg om planlagt barnehagekjøp

Den aktuelle kjøperen av Álttá Siida barnehage i Alta vil ikke blande seg inn i den interne diskusjonen i Alta sameforening.

Álttá Siida, samisk barnehage i Alta

Alta sameforening startet Álttá Siida barnehage for 25 år siden. Nå er det aktuelt å selge barnehagen.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Vi har dessverre ikke anledning til å gi en uttalelse fra oss i forhold til denne saken. Dette er en sak som er vedtatt på Àlttà Samiid Searvis generalforsamling, og de har nå en intern prosess på dette. Det skriver seniorkonsulent Marked i Trygge Barnehager, Karl-Johan Bruun-Olsen, i en e-post til NRK.

Bruun-Olsen understreker at de vil ha en ryddig prosess i forbindelse med det mulige kjøpet av Álttá Siida barnehage.

– Det er viktig for oss at all kommunikasjon går via riktige kanaler, og av den grunn ønsker ikke vi å uttale oss nå før Àlttà Samiid Searvi har ferdigbehandlet dette. Vi ber derfor om at dere kontakter Àlttà Samiid Searvi hvis dere ønsker en uttalelse om dette nå, skriver Bruun-Olsen.

Styret kan bli kastet

Det er Alta sameforening (Àlttà Samiid Searvi) som driver og eier Álttá Siida barnehage.

22. juni holdt sameforeningen et ekstraordinært møte, og på dette møtet ble det et flertall for å selge barnehagen Álttá Siida. Det er selskapet Trygge Barnehager AS som er aktuell som kjøper.

Det planlagte salget har ført til at foreldre som har sine barn i barnehagen har reagert.

Christina Hætta

Christina Hætta har sin to år gamle datter i barnehagen.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– For oss er det viktigst nå å stoppe prosessen slik at vi kan diskutere saken. Derfor har vi fremmet mistillit til styret i sameforeningen, opplyser forelder Christina Hætta.

Hun og mer enn femti foreldre i Alta har skrevet under på et opprop til styret i Alta sameforening. I dette oppropet krever de at prosessen med salg av den samiske barnehagen Álttá Siida, som eies av sameforeningen, stoppes umiddelbart. Hvis det ikke skjer, så vil styret måtte fratre sine stillinger.

Foreldrene har krevd at det holdes et ekstraordinært årsmøte 8. juli.

Styrelederen er taus

Styreleder i Alta sameforening, Inger Elin Utsi, er for tiden på ferie i Sør-Sverige. Hun vil helst ikke si så mye til NRK om denne saken.

Dette skriver hun til NRK via Facebook Messenger på vegne av styret:

Inger Elin Utsi/NSR

Leder i Alta sameforening, Inger Elin Utsi.

Foto: Linn Margrete Påve / NRK Sápmi

– Vi har ikke noe å si nå! Vi møtes ikke før i neste uke.

Foreldrene uttaler seg imidlertidig mer enn gjerne.

– Vi har en veldig god barnehage. Alta sameforening har gjort et fantastisk arbeid med barnehagen vår. Der er det veldig dyktige ansatte, barna våre liker seg godt der og de lærer samisk. Barna blir kjent med den samiske kulturen. Nå frykter vi hva som vil skje hvis barnehagen blir solgt, sier Christina Hætta.

Hun sier at nyheten om salgsplanene kom bardust på foreldrene.

– Forslaget om å selge barnehagen kom veldig overraskende på oss. Før vedtaket ble gjort hadde vi ikke hørt noe om dette. Vi vet ikke hvilke konsekvenser dette kommer til å ha når barnehagen selges til en stor privat aktør sørfra. De som ønsker å kjøpe barnehagen er ikke selv samer og spørsmålet er om de kjenner kulturen og språket vårt godt nok, spør Christina Hætta.