Leverer mistillitsforslag: –Vi ønsker å velge et nytt styre

Alta sameforening/Álttá sámiid searvi vedtok tidligere denne uken å selge den samiskspråklige barnehagen Álttá Siida. Nå tar uenige medlemmer i foreningen grep og leverer et mistillitsforslag til styret.

Johan Eira

Johan Eira skriver under på mistillitsforslaget som skal leveres til styret for Alta sameforening.

Foto: Sunniva Sollied Møller / NRK

Etter et ekstraordinært møte i Alta sameforening på onsdag, ble det et flertall for å selge barnehagen Álttá Siida.

Nå har 41 medlemmer signert et mistillitsforslag til styret, og krever med det et ekstraordinært årsmøte.

Underskrift

Johan Eira håper de får samlet inn nok stemmer for et ekstraordinært årsmøte.

Foto: Sunniva Sollied Møller / NRK

– Det vi ønsker er å ha et ekstraordinært årsmøte 8 juli i år, hvor vi vil fremme et mistillitsforslag til styret for Álttá sámiid searvi. Vi ønsker å velge et nytt styre frem til det ordinære årsmøte i august, sier Johan Eira.

Han har reist fra Langfjorbotn til Alta i ens ærend for å underskrive mistillitsforslaget til styret ved Alta sameforening. I forslaget står det blant annet at de ikke føler brukere av barnehagen har blitt tilstrekkelig informert eller inkludert i prosessen angående salg av barnehagen.

Håper å stoppe prosessen

– Vi håper prosessen blir satt en stopper for, at vi får bedre innsyn og ikke gjør noen forhastede beslutninger slik det virker som det blir gjort nå, sier han.

Underskrift

Samler underskrifter til ekstraordinært årsmøte den 8. juli 2016.

Foto: Sunniva Sollied Møller / NRK

Eira har selv 1 barn i barnehagen og 2 som har gått der tidligere. Nå er han bekymret for hva som vil skje videre.

– Jeg kan med hånden på hjertet si at barna mine ikke hadde beholdt språket sitt, hvis ikke det hadde vært for den samiske barnehagen. Med et salg til en privat aktør er jeg redd for hva som skjer i barnehagen når andre overtar ledelsen og driften.

– Jobber ikke for samene i Alta

Alta sameforening ønsker å selge barnehagen til Alta kommune eller til det norskeide selskapet Trygge Barnehager AS. Lederen for Alta sameforening, Inger Elin Utsi, tror et eierskifte kan være positivt for barn i Alta.

Inger Elin Utsi

Inger Elin Utsi, leder for Alta sameforning.

Foto: NSR

– Kanskje en ny eier kan bidra til at flere barn i Alta får samisk barnehageplass, sier Utsi.

Eira er svært uenig, og mener at et salg er for usikkert.

– Vi mener jo at den samiske barnehagen har gagnet samer i 25 år. Å selge et sånt stykke arbeid til noe som er så usikkert, da jobber man i hvert fall ikke for samene i Alta.

– Ikke godt nok innsyn

– Prosessen har i hvert fall ikke vært en åpen prosess. Slik at verken foreldre ved barnehagen eller vi andre medlemmer i sameforening har fått godt nok innsyn. Det var en avstemning og det gikk 18-7 i favør salg, men det skal sies at en person hadde 8 forskjellige fullmakter, sier Eira.

Nå håper Eira at de får samlet inn nok stemmer til å få arrangert et ekstraordinært årsmøte. Det vil si 1/3 av alle medlemmene i Alta sameforening.