Hopp til innhold

Tillatelse for 365 vindturbiner kjent ugyldig

Kenyansk domstol slår fast at en gigantisk dansk vindpark i urfolks område er ulovlig.

Lake Turkana Wind Power Project

ULOVLIGE VINDTURBINER: En mann sitter og ser utover det store vindindustriområdet nord i Kenya.

Foto: SIMON MAINA / AFP

CO₂ i atmosfæren
426,9 ppm
1,5-gradersmålet
+1,13 °C
Les mer  om klima

– Jeg syns det er veldig gledelig å høre at et slikt vindkraftanlegg og industriprosjekt er kjent ugyldig. Det er bra at domstolen påpeker at urfolkene i Kenya ikke har fått uttale seg i denne prosessen.

Det sier sametingsråd Maja Kristine Jåma (NSR) til NRK. 28-åringen har gjennom hele sitt voksne liv vært med på å kjempe mot vindkraftutbygging på Fosen.

– Dette er nok et eksempel på hvor viktig det er å innhente samtykke fra de som bor i et område, før et slikt industriprosjekt planlegges, sier Jåma.

Maja Kristine Jåma.

TUNGT Å IKKE BLI LYTTET TIL: Sametingsråd Maja Kristine Jåma kjenner godt til hvordan det føles å ikke bli tatt seriøst. – Det er tungt å ikke bli lyttet til, forklarer hun.

Foto: Privat

Historisk dom

I en historisk dom i den kenyanske miljø- og landdomstolen i Meru er tillatelsene til Lake Turkana Wind Project (LTWP), erklært «irregulære og ulovlige», skriver Business Daily Africa.

Det gedigne vindindustriområdet ligger rundt 545 km nord for hovedstaden Nairobi i Loiyangalani distriktet i Marsabit fylke. Blant eierne er det danske klimainvesteringsfondet.

Urfolksgruppene turkana og elmolo er blant dem som er berørt av denne vindindustrien. Folkene bor i Nildalen rundt de store innsjøene nord i Kenya.

Saken startet i oktober 2014 og ble avsluttet 19. oktober 2021. Domstolen slår fast at selskapets tillatelser ble ervervet på uregelmessig måte. Urfolkene har ikke fått mulighet til å uttale seg under søknadsprosessen.

Fylkesstyret i Marsabit har nå 12 måneder på seg til å korrigere prosessen.

Ellers vil tillatelsene automatisk bli kansellert, og landet vil gis tilbake til lokalsamfunnet.

Lake Turkana Wind Power Project

BERØRER URFOLK: Urfolkene er sterkt berørt av vindkraftutbyggingen.

Foto: THOMAS MUKOYA / Reuters

En parallell til Fosen-dommen

Denne saken er en klar parallell til dommen i norsk Høyesterett i Fosen-saken.

I den enstemmige dommen slår Høyesterett fast at godkjenningen av Roan Vindpark og Storheia Vindpark på Fosen er ugyldige.

Tillatelsen Olje- og energidepartementet (OED) ga i 2013, krenker reindriftssamenes rett til kulturutøvelse.

– Jeg kjenner ikke industriprosjektet i Kenya så godt. Jeg kjenner imidlertid til det å ikke bli lyttet til. Det er tungt å føle at man løfter sin stemme og forteller sine bekymringer for konsekvensene og fremtiden, uten å bli hørt. Det er tungt å bære, sier Jåma.

Vindturbiner i Roan Vindpark på Fosen

KAN FJERNES: Vindturbinene i Roan Vindpark og Storheia Vindpark på Fosen kan forsvinne som følge av dommen i Høyesterett.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Ingen samtykke

Urfolk i det aktuelle området i Kenya har lenge vært kritiske til dette store vindindustriprosjektet.

De mener at det aldri har vært en prosess med fri, forhånds- og informert samtykke.

Lake Turkana Wind Power Project

EN «SKOG» AV VINDTURBINER: Vindturbinene står tett i Lake Turkana Wind Project, og er bygget uten urfolkenes samtykke.

Foto: THOMAS MUKOYA / Reuters

Det har heller ikke blitt avtalt kompensasjon når landleieavtalene ble anskaffet.

Dette bryter med landets gjeldende og tidligere landlover.

Kathrin Wessendorf

ADVARER: Administrerende direktør i IWGIA, Kathrin Wessendorf.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Firmaer og foretak som står bak denne vindindustrien, også kalt prosjektkonsortiet, samt de som har finansiert utbyggingen, har fått sterk kritikk.

Urfolk og deres støttespillere viser til at utbyggerne har nektet å anerkjenne de berørte gruppene som bor og bruker landområdet, og at deres menneskerettigheter ikke er anerkjent.

Administrerende direktør i menneskerettighetorganisasjonen The International Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA), Kathrin Wessendorf, sier at dommen i Kenya er viktig.

– Denne dommen er en viktig påminnelse om at det grønne skiftet bare kan lykkes hvis menneskerettighetene settes i sentrum. Det er en stor risiko involvert hvis rettighetene til urfolk krenkes, og hvis urfolk ikke betraktes som likeverdige partnere, uttaler Wessendorf til IWGIAs nettside.

Korte nyheter

 • Luonddugáhttenlihttu ávžžuha oassálastit Kingsrose čoahkkimii

  Sunna-Inga Gaup Aamot ávžžuha Luonddugáhttenlihttu bealis olbmuid vuolgit jearrat gažaldagaid go Kingsrose Mining lágida álbmotčoahkkima Leavnnjas boahtte disdaga. Dan čállá Ságat aviisa.

  – Leat ollugat geat váldet oktavuođa minguin gažaldagaiguin ja mii jurddašit ahte livččii buoret jus njuolga váldet oktavuođa Kingsrose Mining:in ja buktet gažaldagaid sidjiide čoahkkima oktavuođas, dadjá Gaup Aamot.

  Kingsrose Mining váldodirektevra Aina Borch lohká háliidit deaivvadit olbmuiguin ja addit dieđuid mainna sii barget ja hállat olbmuid baluid birra.

  Kingsrose galgá maid lágidit álbmotčoahkkimiid Guovdageainnus ja Kárášjogas.

  Fitnodagaid Kingsrose ja BHP mihttu lea gávdnat minerálaid nugo nihkkela ja veaikki Finnmárkkus.

  Sunna-Inga Gaup Aamot.
  Foto: Lena Marja Myrskog / NRK
 • Gir 23 millioner til prosjekter i Troms

  Troms Holding AS gir 23 millioner til prosjekter innenfor identitetsbygging i Troms.

  19 ulike prosjekter får støtte, blant annet Festspillene i Nord-Norge, Samisk hus og Reistadløpet.

  Troms Holding AS eies av Troms fylkeskommune og kommunene i fylket. Selskapet skal fremme regional utvikling gjennom tilskudd til investeringsprosjekt.

 • Golbma ođđa sámi filmma ožžot buvttadandoarjaga

  ISFI (Internašunála Sámi Filbmainstituhtta) juolluda 1,4 miljovnna ruvnnu guovtti oanehis filbmii ja ovtta dokumentárii.

  Dokumentárii «Čieža Čáhppes Cizáža» juolluduvvo 300.000 ruvnnu. Dan lea Harry Johansen čállán ja buvttadanfitnodat lea Govas Film AS.

  Oanehis filbma «Vielle» oažžu 500.000 ruvnnu. Čálli lea Ole Henrik Lifjell ja buvttadeaddjin leaba Camilla Drege Arntsen ja Leammuid Biret Rávdná.

  Oanehis filbmii «Vieljažagaid Iežaska Jáhkku / Brothers of Faith» juolluduvvo 600.000 ruvnnu. Čálli lea Per Josef Idivuoma ja buvttadeaddjin gis Per Josef Idivuoma, Libby Hakaraia ja Mathis Ståle Mathisen.

  Per-Josef Idivuoma
  Foto: Marie Louise Somby