Hopp til innhold

Tidligere justisminister vil sikre seg at samer ikke får flere rettigheter

Per-Willy Amundsen mener det er en ulykke at samene har status som urfolk. Han ville derfor ha svar fra regjeringen om samene kan få flere rettigheter dersom Norges to nordligste fylker slås sammen.

Justisminister Per-Willy Amundsen på Majorstuen skole

BEKYMRET FOR SAMISKE RETTIGHETER: Stortingsrepresentant Per-Willy Amundsen (Frp) anså det ikke som problematisk å følge Urfolkskonvensjonen da han var justisminister fra 2016–2018. Det var regjeringens politikk sier han til NRK. Nå ønsker han at urfolksrettigheter fjernes fra norsk lov. (Bildet er fra da han ble justisminister i Norge.)

Foto: Patrick da Silva Saether

Stortingsrepresentant og tidligere justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) stilte skriftlig spørsmål om regjeringen vil endre samenes status som folkegruppe.

Amundsen sier til NRK at han stilte spørsmålet for å forsikre seg om at samene ikke får flere rettigheter enn de har i dag.

– Jeg er svært opptatt av at man ikke starter en politisk prosess, som vil bety økte forskjeller i rettighetene mellom folk i nord, sier stortingsrepresentanten.

Stortinget har bestemt at de to nordligste fylkene Troms og Finnmark, skal slås sammen. Det har vært debatt om hva som vil skje med Finnmarksloven dersom fylkessammenslåingen blir en realitet.

Monica Mæland i Kautokeino

BESØK AV STATSRÅD: Tidligere denne måneden besøkte statsråd Monica Mæland (H) den samiske høgskolen i Kautokeino. Mæland er kommunal- og moderniseringsminister, og har derfor ansvaret for samiske saker i regjeringen.

Foto: Kai Erik Bull / NRK

Bekymret for endring i forvaltningen i Troms

Med Finnmarksloven kom Finnmarkseiendommen (FeFo), som per i dag eier og forvalter 95 prosent av Finnmarks areal. FeFo har et styre bestående av seks representanter. 3 fra Finnmark fylkeskommune og 3 fra Sametinget.

– Jeg er opptatt av at vi ikke utvider disse rettighetene videre, sier Amundsen.

– En av tingene man har vært bekymret for er at sammenslåingen mellom Troms og Finnmark vil føre til at FeFo utvides. Det er i så fall noe jeg og mitt parti er sterkt imot, fortsetter Fremskrittsparti politikeren.

Sametingspresident: – Forskjellig forståelig

Sametingspresident Aili Keskitalo (NSR) sier til NRK at Amundsen og hun har forskjellig forståelse i saken.

– Det handler ikke om å utvide rettigheter, men å finne og erkjenne rettigheter som allerede er der. Samiske rettigheter til landressurser er foreløpig ikke kartlagt sør for Finnmark, sier Keskitalo.

Aili Keskitalo blir intervjuet

SAMETINGSPRESIDENT: Sametingspresident Aili Keskitalo (NSR) sier at hun er glad for at det kun er ett parti på Stortinget som ønsker seg ut av Urfolkskonvensjonen. Hun er også glad for at regjeringen og Stortinget arbeider for å realisere samiske rettigheter i områder rettighetene ikke er kartlagt.

Foto: Mattis Sara Wilhelmsen / NRK

Kommunalminister Monica Mæland svarte på Amundsens spørsmål.

– Det foreligger ingen vurdering av å endre samenes status, og det har heller ikke blitt tatt noe slikt initiativ fra regjeringen, skrev Mæland til Amundsen.

Stortingsrepresentanten er fornøyd med statsrådens svar, og mener svaret bekrefter at det ikke er aktuelt å tilkjenne ytterligere rettigheter.

Vil ha urfolksrettigheter ut av loven

Per-Willy Amundsen har tidligere uttalt at han ønsker å legge ned samenes folkevalgte organ Sametinget, i tillegg til andre samiske institusjoner.

I 2010 mente han det hastet med å trekke seg ut av Urfolkskonvensjonen (ILO konvensjon nr. 169). Konvensjonen skal i Norge sikre at samer har rett til å bevare og videreutvikle sin kultur.

Han mener fortsatt at Norges ratifisering av konvensjonen burde vært reversert.

– Jeg mener at det er en ulykke for alle som bor i nord at man har lagt opp til en politikk som gir ulike rettigheter til folk basert på deres opphav. ILO-konvensjonen er ikke riktig å benytte i Nord-Norge, sier Amundsen til NRK.

– Det å komme med et sånt utspill om å fjerne urfolksrettigheter syns jeg er en drøy uttalelse men det overrasker meg ikke. Han ønsker å fjerne rettigheter til en hel befolkning, sier sametingsrepresentant og fungerende leder for NSRs ungdomsutvalg Aili Guttorm.

Sametingsrepresentant Aili Guttorm

– DRØY: Fersk sametingsrepresentant og fungerende leder for NSRs ungdomsutvalg Aili Guttorm mener Amundsens uttalelser er drøye. Hun sier hun er glad for at Amundsen ikke er justisminister i dag.

Foto: Marie Louise Somby / Sametinget

Urfolkskonvensjonen og erkjennelsen av samer som urfolk har ført til uenighet og konflikt blant folk i Nord-Norge, mener Amundsen.

– Om det er uenighet mellom folk i nord, så er den eldre enn ILO-konvensjonen. Denne konflikten kommer av at områder ble tatt fra samene under koloniseringstiden. Om det i det hele tatt er konflikt, sier sametingspresident Aili Keskitalo.

Frp har programfestet å legge ned Sametinget. Denne helgen har partiet landsmøte.

Korte nyheter

 • ČSV-bevegelsen fylte 50 år: - Vi er fortsatt her!

  ČSV-bevegelsen hadde 50 års jubilé som ble feiret på lørdag i Sirma i Finnmark.

  Blant gjestene var sametingspresident Silje Karine Muotka, som prioriterte arrangementet fremfor samekonferansen i Gällivare i Sverige.

  – Jeg synes det er viktig å hedre våre forgjengere. De har gjort en viktig jobb med å fremme det samiske samfunnet og våre rettigheter, sa Muotka.

  Arrangørene var glad for at så mange tok tid til å delta i markeringen.

  Silje Karine Muotka deaivvada olbmuiguin ČSV doaluin Sirbmás 2022.
  Foto: Håkon Mudenia / NRK
 • Láhka bisseha bearráša návetdoalu

  Náittosbárra Kåre ja Anne Dalheim háliideaba sirdit návetdoalu iežaska bárdnái Stuoravuonas, davvi-Romssas, muhto láhka bisseha.

  Norgga stáda gieldá juohkimis návetdoallosaji dábálaš viessosaddjin, ja deattuha báiki lea oaivvilduvvon dušše návetdollui. Ráđđehus ja Stuoradiggi lea mearridan Norggas sáhttá eanemusat 3000 dekára gilvojuvvon eanan heaittihuvvot jahkásaččat.

  Lea eananláhka mii lea guovddážis dán áššis, mii galgá sihkkarastit biebmobuhtadeami.

  Dá lea goalmmát buolva mii eaiggáduššá doalu.

 • Valgte ny samisk nasjonaljoik

  Samekonferansen valgte joiken «Sámi eatnan duoddariid» av Nils-Aslak «Áillohaš» Valkeapää til samenes nye nasjonaljoik lørdag under Samerådets 22. konferanse i Váhtjer/Gällivare.

  Ifølge symbolkomiteen formidler joiken samenes kjærlighet til Sápmi. Joiken skal kunne synges både uten tekst og med en del av teksten eller med hele teksten. Joikens tekst skal også tilpasses for alle samiske språkene og joiketradisjoner.

  Samekonferansen 2022 vedtar samernes nasjonaljojk
  Foto: Nelly Anna Karolina Engström / NRK