Hopp til innhold

Tidligere justisminister vil sikre seg at samer ikke får flere rettigheter

Per-Willy Amundsen mener det er en ulykke at samene har status som urfolk. Han ville derfor ha svar fra regjeringen om samene kan få flere rettigheter dersom Norges to nordligste fylker slås sammen.

Justisminister Per-Willy Amundsen på Majorstuen skole

BEKYMRET FOR SAMISKE RETTIGHETER: Stortingsrepresentant Per-Willy Amundsen (Frp) anså det ikke som problematisk å følge Urfolkskonvensjonen da han var justisminister fra 2016–2018. Det var regjeringens politikk sier han til NRK. Nå ønsker han at urfolksrettigheter fjernes fra norsk lov. (Bildet er fra da han ble justisminister i Norge.)

Foto: Patrick da Silva Saether

Stortingsrepresentant og tidligere justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) stilte skriftlig spørsmål om regjeringen vil endre samenes status som folkegruppe.

Amundsen sier til NRK at han stilte spørsmålet for å forsikre seg om at samene ikke får flere rettigheter enn de har i dag.

– Jeg er svært opptatt av at man ikke starter en politisk prosess, som vil bety økte forskjeller i rettighetene mellom folk i nord, sier stortingsrepresentanten.

Stortinget har bestemt at de to nordligste fylkene Troms og Finnmark, skal slås sammen. Det har vært debatt om hva som vil skje med Finnmarksloven dersom fylkessammenslåingen blir en realitet.

Monica Mæland i Kautokeino

BESØK AV STATSRÅD: Tidligere denne måneden besøkte statsråd Monica Mæland (H) den samiske høgskolen i Kautokeino. Mæland er kommunal- og moderniseringsminister, og har derfor ansvaret for samiske saker i regjeringen.

Foto: Kai Erik Bull / NRK

Bekymret for endring i forvaltningen i Troms

Med Finnmarksloven kom Finnmarkseiendommen (FeFo), som per i dag eier og forvalter 95 prosent av Finnmarks areal. FeFo har et styre bestående av seks representanter. 3 fra Finnmark fylkeskommune og 3 fra Sametinget.

– Jeg er opptatt av at vi ikke utvider disse rettighetene videre, sier Amundsen.

– En av tingene man har vært bekymret for er at sammenslåingen mellom Troms og Finnmark vil føre til at FeFo utvides. Det er i så fall noe jeg og mitt parti er sterkt imot, fortsetter Fremskrittsparti politikeren.

Sametingspresident: – Forskjellig forståelig

Sametingspresident Aili Keskitalo (NSR) sier til NRK at Amundsen og hun har forskjellig forståelse i saken.

– Det handler ikke om å utvide rettigheter, men å finne og erkjenne rettigheter som allerede er der. Samiske rettigheter til landressurser er foreløpig ikke kartlagt sør for Finnmark, sier Keskitalo.

Aili Keskitalo blir intervjuet

SAMETINGSPRESIDENT: Sametingspresident Aili Keskitalo (NSR) sier at hun er glad for at det kun er ett parti på Stortinget som ønsker seg ut av Urfolkskonvensjonen. Hun er også glad for at regjeringen og Stortinget arbeider for å realisere samiske rettigheter i områder rettighetene ikke er kartlagt.

Foto: Mattis Sara Wilhelmsen / NRK

Kommunalminister Monica Mæland svarte på Amundsens spørsmål.

– Det foreligger ingen vurdering av å endre samenes status, og det har heller ikke blitt tatt noe slikt initiativ fra regjeringen, skrev Mæland til Amundsen.

Stortingsrepresentanten er fornøyd med statsrådens svar, og mener svaret bekrefter at det ikke er aktuelt å tilkjenne ytterligere rettigheter.

Vil ha urfolksrettigheter ut av loven

Per-Willy Amundsen har tidligere uttalt at han ønsker å legge ned samenes folkevalgte organ Sametinget, i tillegg til andre samiske institusjoner.

I 2010 mente han det hastet med å trekke seg ut av Urfolkskonvensjonen (ILO konvensjon nr. 169). Konvensjonen skal i Norge sikre at samer har rett til å bevare og videreutvikle sin kultur.

Han mener fortsatt at Norges ratifisering av konvensjonen burde vært reversert.

– Jeg mener at det er en ulykke for alle som bor i nord at man har lagt opp til en politikk som gir ulike rettigheter til folk basert på deres opphav. ILO-konvensjonen er ikke riktig å benytte i Nord-Norge, sier Amundsen til NRK.

– Det å komme med et sånt utspill om å fjerne urfolksrettigheter syns jeg er en drøy uttalelse men det overrasker meg ikke. Han ønsker å fjerne rettigheter til en hel befolkning, sier sametingsrepresentant og fungerende leder for NSRs ungdomsutvalg Aili Guttorm.

Sametingsrepresentant Aili Guttorm

– DRØY: Fersk sametingsrepresentant og fungerende leder for NSRs ungdomsutvalg Aili Guttorm mener Amundsens uttalelser er drøye. Hun sier hun er glad for at Amundsen ikke er justisminister i dag.

Foto: Marie Louise Somby / Sametinget

Urfolkskonvensjonen og erkjennelsen av samer som urfolk har ført til uenighet og konflikt blant folk i Nord-Norge, mener Amundsen.

– Om det er uenighet mellom folk i nord, så er den eldre enn ILO-konvensjonen. Denne konflikten kommer av at områder ble tatt fra samene under koloniseringstiden. Om det i det hele tatt er konflikt, sier sametingspresident Aili Keskitalo.

Frp har programfestet å legge ned Sametinget. Denne helgen har partiet landsmøte.

Korte nyheter

 • Saminor 3-undersøkelsen har «kick-off» i dag

  Saminor 3 har i dag avspark på den sørsamiske kulturfestivalen Rasten Rastah.

  Selv om undersøkelsene ikke setter i gang før i slutten av oktober, fikk besøkende teste sin egen gripestyrke og ta en titt inne i undersøkelsesvogna.

  Saminor 3 er en omfattende helse- og levekårsundersøkelse i områder med samisk og norsk bosetting, som består av spørreskjema og kliniske undersøkelser.

  Det er tredje gang Saminor gjennomføres.

  Faglig leder for prosjektet, Ann Ragnhild Broderstad, forteller at denne rundens undersøkelser er større og mer omfattende.

  – Vi har gjort en altfor dårlig jobb i det sør- og lulesamiske området tidligere, forteller Broderstad.

  – Derfor bestemte vi oss tidlig for at hvis vi noen gang skal gjøre Saminor på nytt, så skulle vi jobbe mye mer og få inn bedre data fra Trøndelag og Nordland, sånn at vi også får med minoriteten i minoriteten, legger hun til.

  Det skal blant annet tas blodprøver, EKG, måling av blodtrykk, puls og gripestyrke, hårprøver og urinprøver, forteller prosjektkoordinator, Isalill Finn.

  – Oppdraget vårt er å se på om det er forskjell i helse mellom den samiske og ikke-samiske befolkningen, sier Finn

  Undersøkelsen starter i Røros, og skal etter planen avsluttes i Sør-Varanger i desember 2025. Alle mellom 40-79 år i de inkluderte kommunene kan delta.

  Bilde av faglig leder for Saminor 3-undersøkelsen, Ann Ragnhild Broderstad, foran Saminor-bussen.
  Foto: Solveig Norberg / NRK
 • Kultuvrskåvlå jådediddjevirgge ij la hájn virgádam

  Hábmera suohkan galggi nuppádis kultuvrskåvlå jådediddjevirgev almodit. Sivvan dási la Hábmera suohkanin ettjin oattjo náginav virggáj biejaduvvam vuostasj åhtsåmvuorruj, subtsas HR-oajvve Beate Bye Strand.

  Torgeir Steinsland (48) fáladuváj virgev, valla ittjij bargov sidá dan diehti gå bálkká l ilá nievret, suv mielas. Dav tjállá avijssa Avisa Nordland.

  – Mån dav dahkiv dan diehti gå bálkkáfálaldahka majt suohkanis oadtjuv lij 100.000 kråvnå vuollel gasskamærrásasj bálkká. Statistihkalasj guovdásjdåjmadagá milta la gasskamærrásasj bálkká åhpadusá ja åhpadime jådediddjijda 786.000 kråvnå jahkáj.

  Steinsland boahtá Hábmeris ja subtsas Hábmer la lagámus suv vájmmuj ja sihtá oassálasstet suohkanav åvddånahtátjit buorre láhkáj.

  – Luonndo ja moattegielakvuohta l aj ájnas manen åhtsiv. Muv mielas kulturskåvllå máhtá liehket ájnas oassálasste viehkedit julevsámegielav bisodittjat. Dat lij ájnas motivasjåvnnå manen virgev åhtsij.

  Svein Schultz virgev hiejtij gidágiesen.

  Hamarøy kulturskole
  Foto: Elena Junie Paulsen / NRK
 • Kárášjogaášši Alimusriektái

  Guoddaluslávdegoddi lea mearridan ahte Kárášjoga eananášši galga meannuduvvot Alimusrievttis.

  Finnmárkku Meahcceduopmostuollu celkkii duomustis 21.04.23 ahte Kárášjoga álbmot oamasta Kárášjoga eatnamiid.

  Finnmárkkuopmodat guoddali duomu, ja dál manna ášši Alimusriektái.

  Ášši galga meannuduvvot stuorakammaris, gos leat 11 duopmara. Dat dáhpáhuvvá dušše dalle go Alimusriekti oaivvilda ahte ášši lea erenoamáš dehálaš dahje váttis.

  Karasjok og Sametinget bilde tatt fra lufta.
  Foto: Benjamin Fredriksen