Justisminister Amundsen nekter å svare på samiske spørsmål

Nyutnevnt justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) nekter å svare på samepolitiske spørsmål, selv om han har ansvaret for lover og spørsmål som angår samer og samiske forhold.

Per-Willy Amundsen

Per-Willy Amundsen ble utnevnt som ny justisminister etter at Anders Anundsen valgte å tre tilbake.

Foto: Braastad, Audun / NTB scanpix

Per-Willy Amundsen (Frp) er statsminister Erna Solberg sin nye justisminister. Tidligere, over svært mange år, har han uttalt seg kritisk til samisk kultur og rettigheter. Nå nekter han å si noe som helst om samiske spørsmål som nyutnevnt justisminister.

Statsminister Erna Solberg med nyutnevnte statsråder på Slottsplassen etter statsråd på Slottet tirsdag ettermiddag.

Det var Høyres Erna Solberg, som oppnevnte Per-Willy Amundsen (Frp), ( nr. 2 fra høyre) som ny justisminister. Her er Solberg sammen med EU-minister, Frank Bakke Jensen (H) og Terje Søviknes (Frp) som nye Olje- og energiminister.

Foto: Varfjell, Fredrik / NTB scanpix

– Per-Willy Amundsen kommenter ikke samepolitiske spørsmål, og vi viser til Kommunal- og moderniseringsdepartementet for dem. Det er Kommunal- og moderniseringsdepartementet som håndterer det, og ikke Amundsen eller hans departement, sier kommunikasjonssjef i Justisdepartementet, Gunnar Johansen til NRK Sápmi.

Men vi ønsker å intervjue Amundsen sett opp mot hans tidligere uttalelser omkring samepolitiske spørsmål – eksempelvis om hvorvidt han vil bruke sitt statsrådsembete til å jobbe for å nedlegge Sametinget, noe han tidligere har uttalt.

– Slike spørsmål er det KMD som tar seg av. Amundsen stiller ikke til intervju omkring samepolitikk, sier Gunnar Johansen

Bekymringsfullt

Mattias Åhren

Mattias Åhren, professor ved juridisk avdeling ved UIT – Norges arktiske universitet, kaller det bekymringsverdig at justisministeren nekter å svare på samiske spørsmål

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– At justisministeren velger å ikke svare på spørsmål om samepolitiske spørsmål er bekymringsfullt. Det sier professor ved juridisk avdeling ved UIT – Norges arktiske universitet, Mattias Åhren.

Han sier at justisministerens posisjon i regjeringen vil ha stor innvirkning på det samiske samfunnet og de samiske rettighetene. Amundsen må derfor gå i dialog både med det samiske samfunnet og de samiske mediene, sier jusprofessor, Mattias Åhren.

Nedleggelse av Sametinget

Lovene som ligger inn under justisministeren er blant annet Sameloven, Finnmarksloven, ILO-konvensjon nr. 169 (som Norge har ratifisert) og Samisk språkforvaltningsområde.

Per-Willy Amundsen har tidligere uttalt at vil han legge ned Sametinget, et folkevalgt organ for samer som skal gi råd om samiske spørsmål. I tillegg har han uttalt at han også ville legge ned alle andre samiske institusjoner.

Oslo-arroganse

Frank Aarebrot

Oslo-arroganse at justisminister Per-Willy Amundsen nekter å snakke om samiske saker til den samiske pressen, sier valgforsker Frank Aarebrot.

Foto: NRK

Per-Willy Amundsen har, etter at han ble utnevnt som justisminister, blitt konfrontert av journalister i Oslo om saker som han tidligere har uttalt seg om. På spørsmål fra journalistene har Amundsen uttalt at han stiller seg bak Sundvollen-erklæringen.

‒ Vi må forvente at justisministeren også gjør det samme i forhold til samiske saker, det sier valgforsker Frank Henrik Aarebrot.

Han kaller det for Oslo-arroganse at justisminister Per-Willy Amundsen nekter å snakke om samiske saker til den samiske pressen.

Aarebrot sier at velgerne nok må legge merke til hva Fremskrittspartiet sier i valgkampen, i forhold hva de gjør i praksis når de sitter i regjering, avslutter valgforsker Frank Henrik Aarebrot.

Amundsens uttalelser:

05.02.2007: iTromsø – Flagg ikke for samene:

• FrPs Per-Willy Amundsen oppfordrer kommunene til ikke å flagge med det samiske flagget på samefolkets dag, 6. februar, fordi det ikke finnes en samisk stat.

23.09:2006: iTromsø – Avviser samisk navn på Troms Fylke:

• FrPs Per-Willy Amundsen avviser å gi Troms fylke et offisielt samisk navn.

17.09.2010: NRK TROMS – Tull med samisk på mynter:

• Sametingets visepresident vil ha mynter og sedler med samisk tekst. – Samene har krevd nok nå, og må stikke fingeren i jorda som den lille gruppen den er, sier Per-Willy Amundsen (Frp)

27.10.2010: NRK SÁPMI – Vil legge ned Sametinget:

• Forslag om at Norge skal tre ut av ILO-konvensjon nummer 169 om urfolk og stammefolk, oppheve finnmarksloven, legge ned Sametinget og Finnmarkseiendommen og avvikle forvaltningsområdet for samiske språk, var torsdag oppe til høring i kommunalkomiteen.

– Vi er ikke mot det samiske, men vil ha vekk en samepolitikk som gjør forskjell på etnisk grunnlag, og som ikke har tjent Nord-Norge i det hele tatt, sier stortingsrepresentant Per-Willy Amundsen.

• Amundsen ønsker å slå ned på det han kaller etnisk særbehandling i et Sameting som stadig tar til seg mer makt.

11.02.2011: Ávvir – Sameflagget skaper frykt:

• Fremskrittspartiets samepolitiske talsmann Per-Willy Amundsen sier at det er bruken av samiske symboler, slik som flagget, som gjør folk mistenksomme. Dette gir folk det inntrykket at noen samer har planer om å bryte ut av det øvrige fellesskapet.

– Da tenker jeg på et eget flagg, eget parlament, egen nasjonalsang og så videre, sier Amundsen til den samiske avisa Ávvir.

Han sier til avisa at alle nok er enige om at det i Norge bare er ett flagg og at slik bør det være.

05.06.2011: NORDLYS – Skapt et raseskille i Nord-Norge:

– Vi foreslår nå i Stortinget at Norge skal tre ut av ILO-konvensjon 169 om urfolks rettigheter, at Sametinget nedlegges, Finnmarksloven og Finnmarkseiendommen avskaffes og at ordningen med samisk språkforvaltningsområde fjernes, opplyser FrPs stortingsrepresentant fra Troms.