SV: – Både DNB og Oljefondet må snarest mulig trekke seg ut av «Dakota Access Pipeline»

Opposisjonspartier på Stortinget mener det er viktig at norske selskaper trår varsomt når de investerer i utlandet - spesielt i urfolksområder.

Kari Elisabeth Kaski

Partisekretær Kari Elisabeth Kaski (SV) mener at Norge som land ikke er tjent med å finansier slike kontroversielle prosjekter.

Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

– Vi ser veldig alvorlig på at norske selskaper er involvert i et slikt omstridt prosjekt i utlandet. Både DNB og Oljefondet er her med på å finansiere og dermed også sikre gjennomføringen av dette kontroversielle prosjektet. Det gir mye makt til disse institusjonene og setter et slags «godkjentstempel» på et prosjekt, som både bryter menneskerettighetene og bryter med Paris-avtalen for klima, sier SVs partisekretær Kari Elisabeth Kaski til NRK.

(Artikkelen fortsetter under kartet)

Kart over Dakota Access Pipeline

«Dakota Access Pipeline» skal etter planene gå gjennom de fire amerikanske delstatene Illionois, Iowa, Sør-Dakota og Nord-Dakota.

Foto: Skjermdump / APTN/Ođđasat

Hun utdyper sin mening slik:

– Hvis vi skal nå målene som er satt i Paris-avtalen, så må vi stanse investeringene i nye fossile prosjekter eller nye investeringer i olje og gass. Dette prosjektet bryter med denne avtalen. Gjennom finansieringen av Oljefondet og DNB blir det sikret en gjennomføring av dette prosjektet. Derfor er dette et prosjekt DNB og Oljefondet bør trekke seg ut av, mener Kaski.

Omdiskutert utbygging

I USA er de i ferd med å bygge en gigantisk oljerørledning som skal gå gjennom fire delstater.

Oljerørledningen blir rundt 1900 km lang, det vil si like lang som strekningen Vardø i nord til Oslo i sør og det skal det pumpes 470.000 – 570.000 fat råolje per døgn ut av feltet.

Prosjektet er omdiskutert, spesielt blant urfolk. Oljerørledningen skal gå under en elv, som er en viktig ferskvannskilde for innbyggerne i Sioux-reservatet. De frykter at eventuelle lekkasjer vil ødelegge vannet deres. Oljerørledningen vil også ødelegge et hellig område og en gravplass.

Urfolkskvinnen Kandi L. Mosset holder en ørnefjær foran politikorpset

I snart tre måneder har stadig flere mennesker samlet seg i Standing Rock-reservatet for å vise sin motstand mot utbyggingen av oljerørledningen.

Foto: Adam Alexander Johansson
 • DNB har gitt et lån som tilsvarer 2,8 milliarder norske kroner til prosjektet.
 • Oljefondet, Pensjonsfond utland, har bevilget til sammen 10,3 milliarder kroner i aksjer og rentepapirer til fem selskaper som er bak prosjektet.
Beate Sjåfjell

Jusprofessor Beate Sjåfjell (UiO).

Foto: Alem Zebic / NRK Brennpunkt

Jusprofessor Beate Sjåfjell ved Universitetet i Oslo advarer om at DNB kan gå på en etikksmell i denne saken. Hun mener at både DNB og Oljefondet bør vurdere å trekke seg fra prosjektet eller å få de fem selskapene til å trekke seg.

– Det er jeg enig i. Det er ingen grunn til å tro at dette er et prosjekt som er særlig etisk riktig. De norske selskapene bør trekke seg ut og vurdere andre prosjekter de heller burde være med å finansiere, argumenterer Kaski.

Stiller ikke opp i intervju

Vi har sendt forespørsel til regjeringspartiet Høyre om intervju om denne saken. De vil imidlertid ikke stille til intervju, men finanspolitisk talsperson for Høyre, Svein Flåttens, kommentar svarer dette på e-post:

Høyres Svein Flåtten intervjues av NRK pg TV2

Finanspolitisk talsperson Svein Flåtten (H).

Foto: Siv Sandvik / NRK

«Retningslinjene for observasjon og utelukkelse av selskaper fra SPU fremgår av den årlige stortingsmeldingen om forvaltningen av Statens pensjonsfond (Meld. St. 23 2015-2016). Finansdepartementet har fastsatt etisk motiverte retningslinjer for observasjon og utelukkelse av selskaper fra SPU. Noen kriterier innebærer at selskaper utelukkes på grunnlag av produkter, mens andre utelukker selskaper på grunnlag av atferd.»

Flåtten viser til Etikkrådet når det gjelder utelukkelse av selskaper basert på fastsatte etiske retningslinjer.

Frps Hans Andreas Limi

Hans Andreas Limi (FrP).

Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

Heller ikke Fremskrittspartiet stiller til intervju. Hans Andreas Limi, FrPs finanspolitiske talsperson på Stortinget svarer dette på e-post:

– Som parti mener FrP at Oljefondet skal sørge for god avkastning, som sikrer oss for fremtiden. Vi mener det er fornuftig at et etisk råd gjør vurderinger av hvor man ikke bør investere i og vi har tillit til at de gjør gode vurderinger.

– Norges Bank må lage et forventningsdokument

Torstein Tvedt Solberg (Ap) er medlem i finanskomiteen og er en av de i partiet sitt som kjenner det som skjer i Standing Rock best.

Torstein Tvedt Solberg

Torstein Tvedt Solberg (Ap)

Foto: Regjeringen

– Fra Stortinget sin del går vi skjeldent å diskuterer enkeltinvesteringer, men det Arbeiderpartiet har vært veldig opptatt av er at en skal ha et strengere regelverk, spesielt for denne type saker. Da dette sist ble tatt opp i Stortinget fikk vi utvidet regelverket til også å omhandle urfolksrettigheter. Da håper vi at dette følges opp tett fra både bankenes og etikkrådets side, sier Tvedt Solberg til NRK.

Stortinget vedtok i juni 2015 nye retningslinjer for de 8000 selskapene Norge investerer i, der det klart uttrykkes at de skal følge menneskerettighetene.

– Vi har bedt Norges Bank (NB) om å lage et forventningsdokument om menneskerettigheter, der spesielt urfolks rettigheter omtales. I dette dokumentet skal NB være tydlig på hvordan forventninger om oppførsel de har til norske selskaper som investerer i utlandet.

Bør Oljefondet og DNB trekke seg fra dette prosjektet?

– Det vil jeg ikke komme med en bastant vurdering på. Jeg mener vi bør ha en «gullstandard» på de selskapene vi vil eie gjennom Oljefondet gjennom bankinvisteringer. Da må vi passe på hvordan de oppfører seg, mener Tvedt Solberg.

Dakota access pipeline

Dakota Access Pipeline er kalt «Den svarte slangen», som vil sno seg i landskapet gjennom fire amerikanske delstater.

Foto: EWA-MARI HEDMAN / NRK

Korte nyheter

 • 29 ođđa koronanjoammuma Budejjus

  Maŋimuš jándoris lea duođaštuvvon 29 ođđa koronanjoammuma Budejjus. 26 njoammuduvvon olbmos sáhttet guorrat gos njoammun lea vuolgán, ja golbmasis eai dieđe. Dat lea dat alimus lohku mii lea duođaštuvvon ovtta jándoris Budejjus. Nu muitala Budejju gieldda dearvvašvuođajođiheaddji Stian Wik Rasmussen.

  Bodø sett fra turisthytta
  Foto: Benjamin Fredriksen / Ola Helness / NRK
 • Gustafsdotter ođđa sámeministtar

  Ruoŧa stáhtaministtar sosiálademokráhtaid Magdalena Andersson almmuhii otne ođđa ráđđehusas. Ođđa kulturministtar lea 55-jahkásaš Jeanette Gustafsdotter. Gustafsdotter lea olu bargan mediaáššiiguin ja maŋimuš lea son bargan Ruoŧa museaid váldodirektevran. Son lea maiddái jurista ja lea spesialiseren media- ja vuoiŋŋalaš vuoigatvuođaide. Nu čállá Oddasat.se.

  Sveriges kulturminister
  Foto: Emma Svensson / Sveriges museer
 • Ođđa koronanjuolggadusat

  Ráđđehus almmuhii otne ođđa našuvnnalaš koronadoaibmabijuid ja ávžžuhusaid. Earret eará ávžžuhuvvo droššiin, buvddain ja gávpeguovddážiin geavahit njálbmesuoji. Ja dát ávžžuhusat leat fámus otná beaivvi rájes. Errengáibádusat rivdetges juovlamánu vuosttas beaivvi rájes. Váldonjuolggadussan lea, ahte jos seamma dállodoalus muhtin lea njoammuduvvon, de fertet bissut karantenas ruovttus dassážii go koronaiskkus lea negatiiva. Mánáid dáfus dát lea dušše ávžžuhus. Ja jos koronavirus njoammu dutnje, de fertet bissut erremis vihtta beaivvi, beroškeahttá leatgo ollásit boahkkuhuvvon vai it.