Hopp til innhold

Presset mot Equinors omstridte utvinning øker

Venstre, MDG, SV og Rødt ber nå om at Equinor trekker seg helt ut av fracking i både Argentina og USA. Den omstridte utvinningen av gass og olje blir nå tema i Stortinget.

Equinor og amerikansk flaggheis.

Ansatte på et av Equinors mange anlegg i Ohio forbereder flaggheis.

Foto: Ole Reinert Omvik / NRK

CO₂ i atmosfæren
422,8 ppm
1,5-gradersmålet
+1,12 °C
Les mer  om klima

Fracking, eller frakturering på norsk, er forbudt i de fleste europeiske land.

Utvinningsmetoden er omstridt fordi den kan forårsake forurensing av jordsmonn og grunnvann, og ble sist forbudt i Storbritannia på grunn av miljøproblemer.

Men metoden er ikke forbudt i Amerika. Equinor driver 72 fracking-anlegg i USA, og noen anlegg i Patagonia, Argentina.

I høst besøkte næringskomiteen på Stortinget Argentina for blant annet å se på Equinors virksomhet i landet.

Venstres landsmøte 2019 er i gang.

Alfred Bjørlo (V) var nylig i Argentina for å se på Equinors fracking-virksomhet i landet, sammen med næringskomiteen på Stortinget.

Foto: Ned Alley

– Vi møtte en rekke miljøorganisasjoner der borte som bekreftet det vi allerede vet. Denne formen for utvinning av gass og olje må stoppe, sier Alfred Bjørlo, Venstres mann i komiteen.

NRK har tidligere omtalt klima og miljøproblemer knyttet til denne måten å utvinne olje- og gass på.

Denne miljøskadelige formen for utvinning av olje og gass har gått ut på dato for lengst

Alfred Bjørlo

De fire partiene Venstre, MDG, SV og Rødt ber nå om at Equinor trekker seg helt ut av fracking i både Argentina og USA.

Tror på samme skjebne som tjæresand

MDGs Rasmus Hansson mener det kommer til å gå samme vei med Equinors fracking, som med tjæresand-utvinningen i Canada.

Demonstrasjon mot Tjæresand på Statoils generalforsamling

Demonstrasjon utenfor Equinors generalforsamling i 2014.

Foto: NRK

– Den gang krevde vi i MDG, sammen med flere andre parti å få dem ut. Arbeiderpartiet, Høyre og Senterpartiet nektet. Så gikk det noen år, og alle snudde. Equinor trakk seg ut av tjæresand. Det samme kommer til å skje nå.

Rasmus Hansson MDG framfor eit lett snøkledd Stortinget

Rasmus Hansson, (MDG), medlem av næringskomiteen på Stortinget.

Foto: Privat

Equinor drev med tjæresand i perioden 2007 til 2016. Selskapet forklarte selv uttrekket med et ønske om heller å satse på utvinning av olje utenfor Newfoundland.

Venstres Alfred Bjørlo mener det er på tide at Equinors virksomhet i utlandet blir diskutert her hjemme:

Vi ser et grønt og fint og flott Equinor her hjemme, som snakker om det bærekraftige og nullutslipp. Så ser vi et gammeldags og et vanlig Equinor ute.

Equinor: – Skifergass viktig for energimiksen

Equinor sitter på enorme gass-reserver i bakken i USA. Ifølge selskapet har de like mye gass i skiferlagene under bakken i USA, som hele Troll-feltet til sammen. Troll er verdens største gassfelt til havs.

Equinors skifergass-anlegg i Ohio

To kilometer under bakken her i skiferlagene ligger gass-forekomster Equinor utvinner. Dette er et av 72 Equinors anlegg i det østlige USA.

Foto: Ole Reinert Omvik / NRK

Fracking av gass utgjør nå en tredjedel av all utenlandsvirksomhet til Equinor. Pressesjef Ola Morten Aanestad avviser at fracking er mer miljøskadelig enn annen produksjon av fossil energi.
– Skifergass og skiferolje er viktig i energimiksen i verden. Det har hatt en enorm betydning for energisikkerheten globalt. Det har hatt positiv effekt for amerikanske CO₂ utslipp. Gass har erstattet mye kull i kraftsektoren.

Ola Morten Aanestad

Ola Morten Aanestad, pressesjef for Equinors utenlandsvirksomhet.

Foto: Trond A. Isaksen/StatoilHydro / Trond A Isaksen

– Dette er olje og gassproduksjon som skjer med lavere CO₂-utslipp enn nesten noen andre plasser i vår portefølje.

– Men har Europa misforstått siden de nekter denne virksomheten på kontinentet her?

– Vår virksomhet på dette området er hovedsakelig i USA. Der skjer den i henhold til de strenge reguleringene som amerikanske myndigheter setter, svarer Equinor.

Equinor 15 mph.

Lastebiler på vei til et av Equinors anlegg i Ohio. De frakter vann og kjemikalier som brukes i fracking-prosessen.

Foto: Ole Reinert Omvik / NRK

Staten vil ta mer styring

Tordag 23. februar skal Stortinget diskutere den nye eierskapsmeldingen fra regjeringen. Denne handler om hvordan staten skal forvalte sine selskaper fremover. Deriblant Equinor.

Jan Christian Vestre

Næringsminister Jan Chr. Vestre (Ap) vil styre selskapene mer, og vil gjøre dem grønnere.

Foto: Håvard Greger Hagen / NRK

Næringsministeren har sagt at han vil at staten blir en mer aktiv eier.

I tillegg vil han skjerpe den grønne profilen til statens selskap. Han vil stille «tydeligere forventninger til selskapene enn noen gang tidligere (om) bærekraft, klima og natur.»

Lars Haltbrekken i SV og Geir Jørgensen i Rødt har stilt spørsmål til næringsministeren om han med denne forsterkningene på klima og miljø, vil instruere Equinor til å selge seg ut av fracking.

SVs Torgeir Knag Fylkesnes og Rødts Geir Jørgensen vil ikke stemme for jordbruksavtalen.

Torgeir Knag Fylkesnes (SV) og Geir Jørgensen (Rødt). Begge i næringskomiteen på Stortinget.

Foto: Mats Rønning

I svarene til begge viser næringsministeren til styret i Equinor. De har ansvaret for å følge opp det staten forventer av selskapet. Hvordan den nye eierskapsmeldingene med forsterket miljøfokus vil påvirke Equinors fracking-virksomhet, er uklart.

Venstres Alfred Bjørlo vil benytte diskusjonen om statens eierskap til å ta opp Equinors fracking i Stortinget:

– Regjeringen har selv sagt at bærekraft skal stå i fokus. Nullutslipp i 2050 skal være bærende for alt statlig eierskap. Da er også debatten om norsk oljeselskaps virksomhet i utlandet generelt, og fracking spesielt helt nødvendig å ta.

Skifergassproduksjon, på engelsk: fracking.

Fracking går ut på å borre ned til skiferlag dypt nedi bakken, sprenge skiferlaget med dynamitt, og sprøyte inn vann, sand og kjemikalier. Dette forløser gassen eller oljen som befinner seg i skiferen, og denne presser seg opp til overflaten.

Foto: Tom Bob Peru Aronsen / NRK

Men er det riktig av næringsministeren å detaljstyre de over 70 selskapene staten eier?

– Det å si nei til så miljøskadelig og gammeldags fossil virksomhet som fracking burde være rimelig enkelt å si. Vi vet at andre private eiermiljø sier dette, og da vil det være fullt mulig for den norske stat å gjøre det samme.

Leder for næringskomiteen på Stortinget, Willfred Nordlund var også med på stortingsturen til Argentina i høst.

Willfred Nordlund (Sp) i Nordland

Leder for næringskomiteen på Stortinget, Willfred Nordlund.

Foto: Sigurd Steinum / NRK

– Fracking er jo en solnedgangsindustri. Men hvor fort det blir avsluttet er vanskelig å si. Det kommer jo mye an på den lokale oppslutningen om denne virksomheten i Argentina og USA.

Senterpartiet vil ikke instruere Equinor til å slutte med fracking.

SISTE NYTT

Siste nytt