– Artigere å være ung same i storbyen

Ida Therese Storslett (22) og samer i Trondheim opplevde store endringer etter 100-årsfeiringen Tråante 2017.

Ida Therese Storslett

STØRRE TOLERANSE: Ida Therese Storslett møter større toleranse for det samiske når hun idag feirer samenes nasjonaldag på NTNU i Trondheim.

Foto: Vaino Rensberg / NRK

22-åringen er en av mange samer som studerer på Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet – NTNU i Trondheim.

Hun mener at Tråante 2017 har ført til en positiv utvikling i studentbyen.

– Nå er det mer artig enn tidligere å være en ung same i storbyen. Folk har fått mer kunnskap om oss samer, og at det finnes samer i Trondheim, forklarer Ida Therese.

Samiske studenter ved NTNU feirer samenes nasjonaldag

FEIRING: Samiske studenter feirer samenes nasjonaldag på NTNU.

Foto: Vaino Rensberg / NRK

Vi treffer henne på lunsjtilstelningen hvor studentene er samlet for å feire den samiske nasjonaldagen.

– Dagen i dag blir feiret i fellesskap, noe jeg synes er viktig. Jeg gleder meg stort, sier Ida Therese.

Ikke alltid like enkelt

De samiske studentene ved NTNU har dannet en egen samisk studentforening som de kaller for Saemien Studeent Tråantesne. Denne skaper en felles arena hvor målet er å bevare den samiske kulturen.

Men det har ikke alltid vært like enkelt å være same verken i Trondheim, eller andre steder.

Siden midten av 1800-tallet hadde den samiske befolkningen blitt utsatt for en hard fornorskingspolitikk som blant annet innebar at samisk kultur og levemåte skulle bekjempes, og at all undervisning skulle foregå på norsk.

På begynnelsen av 1900-tallet kom det imidlertid en reaksjon på dette. Samene med Elsa Laula Renberg i spissen, begynte å organisere seg og stille krav.

Vendepunkt

I 2017 var det 100 år siden det første samiske landsmøtet ble arrangert i Tråante som er det sørsamiske navnet på Trondheim.

Samer på tvers av landegrensene var samlet til et stort møte for å diskutere felles utfordringer.

Tommy Vestfjell i samekofte

POSITIV UTVIKLING: Tommy Vestfjell mener at Tråante 2017 har hatt en positiv påvirkning for det samiske.

Foto: Vaino Rensberg / NRK

Selv om fordommene fortsatt finnes, ble 2017 på en måte et vendepunkt, mener studentene.

Merker større toleranse

– Idag er det helt fantastisk å være samisk student, sier Tommy Vestfjell.

Og legger til:

– Toleransen har økt veldig mye. Du slipper å ha stygge bemerkninger i byen. I hvert fall for mitt vedkommende er det blitt bedre de siste årene, sier Tommy.

– Tror du at Tråante 2017 har noe med dette å gjøre?

– Ja det tror jeg. Folk er blitt mer vant å se kofte og vi har fått større aksept, svarer Tommy.

Tråante 2017

Målet med Tråante 2017 var å formidle kunnskap om samene, samisk kultur og samisk historie i et 100-årsperspektiv.

Gjennom hele året ble det derfor gjennomført en rekke arrangementer over hele Sápmi. Samtidig var dette også en storstilt markering av 100 års kamp for demokrati, rettferdighet og mangfold. Også Hans Majestet Kong Harald V deltok i markeringen.

Også statsminister Erna Solberg deltok, og omtalte fornorskningspolitikken som et svart kapittel i norsk historie.