Hopp til innhold

Feirer det samiske Trondheim med ny festival

«Amma Tråante» heter den nye sørsamiske festivalen. Sist helg trakk den til seg både barn og voksne som gledet seg over mer synlig samisk kultur i byen.

Stor lavvo satt opp i Trondheim på Elsa Laula Renberg plass.
En stor lavvo er satt opp midt i Tråante by. Den er plassert på selveste Elsa Laula Renberg plass.

Sametingsrepresentant Kristin Sara holdt en åpningstale der hun spesielt hedret barna.

Sametingsrepresentant Kristin Sara
– I denne byen finnes det samiske barn og unge, og de har tatt et valg. De sier «Vi er samer og vi vil lære». Jeg er så grådig imponert. Dette er bare så kult, sier Kristin.
Barn sitter ved et bord
Stolte smil brer seg over flere barneansikt

Vi som voksne skal aldri bli så kry av jobben vi har gjort, at vi glemmer at det er elevene som gjør den viktigste jobben. Det er dem som har satt Sápmi på kartet her i Tråante, sier Kristin Sara.

Ella og Hedvig synes det er fint å ha en samisk kulturfestival.

FEIRER: Ella og Hedvig var glade over å delta på den samiske festivalen.

Foto: Elle Gaup-Johansen / NRK

Hedvig (11) og Ella (10) har begge nordsamisk på skolen. De er glade for å lære seg språket.

Men det er en ting de ikke liker. Når de skal ha samiskundervisning må de gå ut av en annen time.

Jeg går glipp av en mattetime der vi lærer ting som er nødvendig å kunne til leksene, forteller Hedvig.

Sametingsrepresentant Kristin kjenner godt til problemet, og hun kommer med en lovnad til ungene.

Jeg som politiker skal gjøre alt jeg kan slik at det blir enklere å velge samisk som fag. Jeg er så stolt av dere.

Barn åpner festivalen ved snorklipping.

ÅPNING: Barna klipper snoren som åpner festivalen.

Foto: Elle Gaup-Johansen

Barna med samiskundervisning åpnet festivalen ved å klippe snoren. Nå kan festivalen starte.

Elsa Laula Renberg plass er ukjent for mange

Det meste av aktivitetene foregikk på Elsa Laula Renberg plass. Plassen ble åpnet i 2021 og er fortsatt litt ukjent for mange i Trondheim.

Bilde av Elsa Laula Renberg på Elsa Laula Renbers plass i Trondheim
Plassen har mye samisk historie, og ble valgt med god grunn.
Metodistkirka i Trondheim
Samenes første landsmøte var i Metodistkirken som også ligger her.

Sametingsrepresentant Kristin Sara gleder seg til å se utviklingen av denne plassen.

– Trondhim kommune vil gjøre en del med denne gaten, slik at det fremstår som Elsa Laula Renbergs plass. Vi er veldig spente.

En dag full av aktiviteter

Festivaldeltagerne kunne delta i ulike kurs; sydisdans, joik og duedtie (samisk håndtverk).

Det var konserter med Marja Mortensson og DJ Ailo.

I tillegg var det lassokasting, kunstutstilling, høytlesning i bokbussen og panelsamtale om sex i samisk litteratur.

Sjekk bilder fra festivalen her.

Ella og Hedvig synes det er fint å ha en samisk kulturfestival.
Foto: Elle Gaup-Johansen / NRK
Den sørsamiske festivalen AMMA Tråante hadde mange aktiviteter for store og små.Konsert, kræsjkurs, festmiddag og mat og drikke. Se bildene fra helga!

Holdningsendring i Trondheim

Mann som står utenfor en lavvo i byen

ARRANGØR: August Sjøvoll har vært med å arrangere Amma Tråante.

Foto: Elle Gaup-Johansen / NRK

Det er mange som har savnet et samisk miljø i Trondheim, forteller arrangør August Sjøvoll

Han mener det har skjedd en holdningsendring i Trondheim etter markeringen av samenes nasjonaldag i februar 2017. Da var det 100 år siden samenes første landsmøte.

Folk i Trondheim har blitt bevisst på hvor mye samisk historie Trondheim har.

Kommunen lytter til oss, og vi får plass. Vi føler oss inkludert og ivaretatt.

August har stor tro på fremtiden.

Ambisjonen vår er at det skal bli et sterkt bysamisk miljø her i Trondheim, og at «Amma Tråante» skal bli et årlig event, avslutter han.

Korte nyheter

 • Eai vel báhtareaddjit Stuorravuovddi bokte

  Dássái eai leat vel boahtán báhtareaddjit dahje migránttat Stuorravuovddi bokte Ruoššas Norgii.

  Gávcci jagi dassái bođii njuolggadusrievdadus ja dárkileappot teaksta, mii sáhttá dagahit ahte eai oppanassiige boađe.

  Nansen instituhta seniorduŧki Arild Moe navdá, ahte Ruošša ii háliit olgoriikalaččaid johtit guovllus gos sis leat olu militeara čiegusvuođat.

 • Álbmotválljejuvvon politihkkárat Fovse-ášši birra

  NRK čálii gieskat ahte Norgga Duopmársearvvi mielas lea ráđđehus atnán beare guhkes áiggi čuovvolit Fovse-duomu, ja sii ballet ahte dat sáhttá čuohcat luohttámuššii riektestáhtii.

  NRK lea jearran maid politihkalaš bellodagat Stuoradikkis oaivvildit duopmáriid vuorjašumi birra.

  – Mii vuordit ahte ráđđehus boahtá Stuorradiggái ja čilge movt sii háliidit sihkkarastit ahte olmmošvuoigatvuođat doahttaluvvojit Fovse-áššis, ja ahte jođánit gávdnet čovdosa, dadjá Ingvild Wetrhus Thorsvik, Gurutbellodaga stuorradiggeáirras.

  Stáhtaministtar vástida Duopmársearvái ahte Oljo- ja energiijadepartemeanttas lei árrat oktavuohta bieggafápmofitnodagaiguin ja boazodoaluin, muhto ovddasvástádus sihkkarastit boazodoalu vuoigatvuođaid lea stáhta duohken.

  – Mun sáhtán dáhkidit ahte mu ráđđehus dahká dan maid sáhttit gávdnat čovdosa dán hui váttes áššái, dadjá stáhtaministtar Jonas Gahr Støre (Bb) reivvestis.

  – Lea áibbas dohkketmeahttun ahte ráđđehus guokte jagi maŋŋel duomu ii leat vel fuolahan ahte olmmošvuoigatvuođarihkkumat loahpahuvvojit, lohká Lars Haltbrekken, Sosialisttalaš gurutbellodaga stuorradiggeáirras.

  – Áigegeavaheapmi lea šaddagoahtán stuora noađđin dán áššis, ja Ovddádusbellodat vuordá ahte ráđđehus jođánit buktá čovdosa, dadjá Terje Halleland, Ovddádusbellodaga energiijapolitihkalaš ovddasteaddji.


  NRK lea maid jearran nuoraidbellodagain maid sii oaivvildit Fovse-ášši birra.
  – Dál lea badjeláiggis ahte ráđđehus, gulahaladettiin guoskevaš boazodolliiguin, njulge boasttuvuođa riektan, dadjá AUF:s nubbijođiheaddji, Gaute Skjervø.

  – Jus šaddá presedeansan ahte eat čuovvul Alimusrievtti duomuid, de álgit mii sulastahttit riikkaid maiguin mii eat liiko buohtastahttit iežamet, dadjá Synnøve Kronen Snyen, Sosialisttalaš Nuoraid jođiheaddji.

  Loga bellodagaid vástádusaid áššis.

  Jonas Gahr Støre i Dubai
  Foto: Truls Antonsen / NRK
 • Viejega har fått akseptert bud på barnehagebygg

  Bygget der den lulesamiske barnehagen Viejega mánájgárdde holder til på Drag i Hamarøy, har vært til salgs i drøyt en måned. Nå er det klart at Viejega AS blir eieren av bygget, etter at de har fått akseptert bud på barnehagebygget.

  – Vi er fornøyd med å ha sikret eierskapet til bygget for videreføring av vårt tilbud som lulesamisk barnehage. Det gir forutsigbarhet fremover for planlegging og gjennomføring av det daglige språkarbeidet, sier styreleder Jørgen Kintel til NordSalten avis.

  Kintel ønsker ikke å uttale seg om kjøpesum til avisa, men sier at alt er lånefinansiert.

  Bygget ble ferdigbygd og tatt i bruk oktober 2020, og har vært eid av Husbanken etter at barnehagen Vuonak mánájåroj i stiftelsen Árran ble konkurs i juni 2022.

  Viejega AS ble etablert av foreldregruppa i barnehagen, og har drevet barnehage i samme bygg siden oktober 2022.

  Det var NordMegler AS som bisto Husbanken i forbindelse med salget av eiendommen på Hamnes på Drag.

  Styret i den lulesamiske barnehagen har tidligere uttalt at når de startet opp, var de full av ideer og at det er masse ting de har lyst til å komme i gang med. Med usikkerheten om eiendomsforholdene avklart er det grunn til å tro at styret nå kan konsentrere seg mer om faglig utvikling av barnehagen, skriver NordSalten avis.

  Lulesamisk barnehage Viejega
  Foto: Elena Junie Paulsen / NRK