Elsa Laulas fødselsdag blir offisiell flaggdag

Samekonferansen i Trondheim har vedtatt at samepioneren Elsa Laula Renbergs fødselsdag blir offisiell samisk flaggdag i fire land.

Elsa Laula Renberg og Thomas renberg

Elsa Laula Renberg fotografert sammen med sin ektemann Thomas Renberg samt to av barna deres.

Foto: Helgeland Museum, avdeling Vefsn

– Det er en stor glede for meg at dette vedtaket ble gjort nettopp her i Trondheim i forbindelse med markeringen av det samiske 100-årsjubileet for det første samisk landsmøtet i 1917, sier Samerådets avtroppende president Áile Jávo til NRK Sápmi.

Den offisielle samiske flaggdagen blir 29. november og feires for første gang fra og med i år. Dagen vil feires av samer i Norge, Sverige, Finland og Russland.

Áile Jávo

Áile Jávo har i dag sin siste dag som president i Samerådet. Hun gir seg etter fire år i vervet.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Samisk organisasjonsbygger

Elsa Kristina Laula Renberg ble født 29. november 1877 i Storsele nær Vilhelmina i Sverige. Hun døde 22. juli 1931 i Brønnøy i Nordland.

Elsa Laula Renberg var en sørsamisk reineier, organisasjonsbygger, aktivist og politiker. For sin rolle under Samemøtet i 1917 regnes hun som en viktig foregangsperson i kampen for samenes rettigheter.

Hun var også med på å stifte verdens første sameforening – Lapparnas Centralförbund – i Stockholm i 1904.

Blant Elsa Laula Renbergs kampsaker var retten til undervisning på samisk i skolen. I hennes tid som samepolitiker i Sverige var et hovedtema at samene burde ha eiendomsrett til sine skatteland og ha rett til å drive fastboende jordbruk, dertil også spørsmålet om stemmerett uavhengig av eiendom og inntekt. I Norge kjempet hun for at den tradisjonelle samiske, nomadiske reindriftskulturen – melkebruksreindrift – fremdeles skulle få levelige vilkår.

Korte nyheter

 • Vaksinemotstandere tok seg inn på vaksinesenter

  Politiet fikk melding av vaksinesenteret på Grønland i Oslo om at det var flere personer som hadde trengt seg inn på selve vaksinesenteret.

  – Dette skulle være vaksinemotstandere som hadde et motiv om å fjerne vaksinene på senteret, sier operasjonsleder Cathrine Silju til NRK.

  Silju opplyser om at politiet har kontroll på ti voksne personer. To av de nektet å fjerne seg, og blir innbragt til arresten og bøtelagt.

  Det skal i første omgang ha virket som en demonstrasjon, noe som ble avkreftet.

 • Nedgang på innlagte koronapasienter

  Torsdag er det innlagt tre koronapasienter på UNN i Tromsø, en nedgang på to fra onsdag. Èn er innlagt i Harstad og èn i Narvik.

  Pasient løftes av leger og sykepleiere på intensivavdelingen på Haukeland sykehus
  Foto: Katrine Sunde