Hun overtar makta i Karasjok

Anne Toril Eriksen Balto (34) skal styre Karasjok de neste fire årene.

Anne Toril Eriksen Balto

Anne Toril Eriksen Balto blir ny ordfører.

Foto: Privat

– Vi hadde et godt møte i går der vi skrev under en samarbeidsavtale. Vi er enige om formannskapets sammensetning og det er vi svært fornøyd med, sier Senterpartiets Anne Toril Eriksen Balto til NRK Sápmi.

34-åringen blir ny ordfører i Karasjok etter at Arbeiderpartiet og Kjell H. Sæther har sittet i ordførerstolen i kommunen de siste 24 årene.

Under årets kommunevalg gjorde Senterpartiet et brakvalg og har fått inn fem representanter til kommunestyret. Også samarbeidspartiet Karasjoklista gjorde et godt valg , og fikk inn tre representanter.

I tillegg til Karasjok lista har Senterpartiet inngått et politisk samarbeid med Flyttsamelista og Høyre. 20. oktober vil den nye ledelsen i kommunen konstituere seg.

– Politisk sett enige

Sissel Gaup fra Karasjok lista blir ny varaordfører, fast medlem i formannskapet blir Høyres representant Torgrim Fredeng Kemi og 1. varamannsplass går til Flyttsamelistas kandidat Kirsten G. A. Appfjell-Eira.

– Politisk sett er vi ganske enig om mange saker. Vi utfyller hverandre på en god måte og vi har mange av de samme hjertesakene, sier Eriksen Balto.

For henne og Senterpartiet er det skole, barnehage, helse, eldre og næringsutvikling, samt ungdomstilbud, som er blant de viktigste sakene.

Økonomisk fokus

Likevel er det penger og økonomi som vil prege hverdagen til den nye politiske ledelsen.

– Den første utfordringen vil være å rydde opp i kommunens økonomiske situasjon . Vi har et stort underskudd som vi får rett i fanget, og er ikke økonomien i orden så kan man heller ikke drive med politikk, sier hun.

Den nye ordføreren sier at det ikke finnes kjappe løsninger og det å drive brannslukking er ingen god idé, tror hun.

– Vi vet at det er store forventninger til oss og vi vil forsøke å innfri disse. Jeg håper folket er litt tålmodige da vi nå først har en ryddejobb å gjøre, sier hun.

Korte nyheter

 • Evttohit heaittihit

  Norgga oaivegávpoga Sámi mánáidgárdi, sáhttá massit sámegielat pedagogalaš beaivválaš jođiheaddji, jus Grünerløkka gávpotoassi bušeahtta 2022 dohkkehuvvo. Váhnemat dáhttut dál jierpmálaš meannudeame. Geahča dán ášši dás.

  Norga oaivegávpot Sámi mánáidgárdi, sáhttá šaddá dahe bahát massit sámegielat pedagogalaš beaivválaš jođiheaddji, jus Gávpotráđi direktevra, Grünerløkka gávpotoassi bušeahtta 2022 dohkkehuvvo. Váhnemat dáhttut dál jierpmálaš meannudeame dan áššis.
 • Eai áiggošii giddet Oslo

  Oslos leat maŋemus jándora leamaš badjel 831 koronanjoammuma. Ja dat lea ođđa olahus. Dál lohka Oslo gávpotráđejođiheaddji Raymond Johansen ahte sii eai áiggošii giddet gávpoga, muhto atnet čalmmis mo dillii ovdána. – Lea olu maid eat dieđe omikron-virusa birra, ja eat dieđe movt dat leavvá ja doaibmago boahkku dasa, lohka son. Sii leat ovdalaččas ávžžuhan buohkaid geavahit njálbmesuoji go vánddardit dakkár báikkiin gos ii leat vejolaš gaska doallat. Árabut otne de bohte ođđa nationála korona ávžžuhusat.

 • Thor Martin bisseha buot biillaid

  Norgga boles bisseha dál buot biillaid, mat bohtet Suomas, go ođđa ráddjehusat gáibidit riikaboahtinalmmuhusa, dieđiha Yle Sápmi. Norga lea mannan vahkus fas čavgen rádjerasttildannjuolggadusaid. Riikaboahtinalmmuhus registeren lea bákkolaš ja dan galgá dahkat golbma jándora ovdal go áigu rasttildit rájá Suomas Norgii. Dan lassin gáibiduvvo juogo negatiivvalaš koronateastaboađus dahje koronapássa. Dárkkisteamit bohte fápmui mannan bearjadaga. Biillat bissehuvvojit dál viššalit. – Mii Norgga politiijas leat dál ožžon dieđu, ahte mii galgat dál kontrolleret biillaid, mat bohtet Suomas Norgii, ja juohke biila kontrollerejuvvo dan dihte go mii galgat oaidnit, ahte buohkat leat čađahan dan registerema, muitala boles Thor Martin Balto.

   Thor Martin Balto
  Foto: Sara Kelemeny / Yle / Yle