Hopp til innhold

Hun overtar makta i Karasjok

Anne Toril Eriksen Balto (34) skal styre Karasjok de neste fire årene.

Anne Toril Eriksen Balto

Anne Toril Eriksen Balto blir ny ordfører.

Foto: Privat

– Vi hadde et godt møte i går der vi skrev under en samarbeidsavtale. Vi er enige om formannskapets sammensetning og det er vi svært fornøyd med, sier Senterpartiets Anne Toril Eriksen Balto til NRK Sápmi.

34-åringen blir ny ordfører i Karasjok etter at Arbeiderpartiet og Kjell H. Sæther har sittet i ordførerstolen i kommunen de siste 24 årene.

Under årets kommunevalg gjorde Senterpartiet et brakvalg og har fått inn fem representanter til kommunestyret. Også samarbeidspartiet Karasjoklista gjorde et godt valg , og fikk inn tre representanter.

I tillegg til Karasjok lista har Senterpartiet inngått et politisk samarbeid med Flyttsamelista og Høyre. 20. oktober vil den nye ledelsen i kommunen konstituere seg.

– Politisk sett enige

Sissel Gaup fra Karasjok lista blir ny varaordfører, fast medlem i formannskapet blir Høyres representant Torgrim Fredeng Kemi og 1. varamannsplass går til Flyttsamelistas kandidat Kirsten G. A. Appfjell-Eira.

– Politisk sett er vi ganske enig om mange saker. Vi utfyller hverandre på en god måte og vi har mange av de samme hjertesakene, sier Eriksen Balto.

For henne og Senterpartiet er det skole, barnehage, helse, eldre og næringsutvikling, samt ungdomstilbud, som er blant de viktigste sakene.

Økonomisk fokus

Likevel er det penger og økonomi som vil prege hverdagen til den nye politiske ledelsen.

– Den første utfordringen vil være å rydde opp i kommunens økonomiske situasjon . Vi har et stort underskudd som vi får rett i fanget, og er ikke økonomien i orden så kan man heller ikke drive med politikk, sier hun.

Den nye ordføreren sier at det ikke finnes kjappe løsninger og det å drive brannslukking er ingen god idé, tror hun.

– Vi vet at det er store forventninger til oss og vi vil forsøke å innfri disse. Jeg håper folket er litt tålmodige da vi nå først har en ryddejobb å gjøre, sier hun.

Korte nyheter

 • Ii beassan duopmárin Alimusriektái

  Lávdegoddi mii árvvoštallá virgeohcamiid Alimusrievtti duopmár ámmáhiidda, lea válljen njealljása geaid evttohit duopmárin Alimusriektái.

  Sii leat:

  Advokáhtta Are Stenvik (Oslos)

  Gaskarievtti duopmár Thom Arne Hellerslia (Drammenis)

  Gaskarievtti duopmár Anette Isachsen Kræmer (Jar, Bærumas)

  Gaskarievtti duopmár Christian Lund (Oslos)

  Stenvik ja Hellerslia dat de vuordimis nammaduvvoba ođđa duopmárin Alimusriektái.

  Justiisa- ja gearggusvuođadepartemeanta gárve almmolaš evttohusa, mii loahpalaččat dohkkehuvvo gonagaslaš stáhtaráđis, mas ráđđehus oassálastá juohke bearjadaga.

  Ohcciid gaskkas lei maid sámenisu Susann Funderud Skogvang, guhte lea Hålogalándda gaskarievtti duopmár. Son lei áidna ohcci Davvi-Norggas eret.

  Duopmárvirggiide ledje oktiibuot 15 ohcci, ja masá buohkat dáin ásset Oslos dahje Bærumas.

  Duopmár guovttos geat geassit mannaba ealáhahkii, leaba Knut H. Kallerud og Jens E.A. Skoghøy. Sudno sadjái dat dál virgáduvvojit guokte ođđa duopmára.

  Lagdommer Susann Funderud Skogvang
  Foto: Frode Grønmo / NRK
 • Stenvik og Hellerslia innstilt til dommerstillinger i Høyesterett

  Innstillingsrådet for dommere har innstilt fire søkere til to ledige stillinger ved Norges Høyesterett:

  Advokat Are Stenvik (Oslo)

  Lagdommer Thom Arne Hellerslia (Drammen)

  Lagdommer Anette Isachsen Kræmer (Jar)

  Lagmann Christian Lund (Oslo)

  De to øverste på lista regnes å være sikret plass, og blir etter all sannsynlighet nye dommere i Høyesterett.

  Utnevnelsene skjer formelt i statsråd, og det vanlige er at regjeringen følger innstillingen fra Innstillingsrådet for dommere.

  Rett24 omtalte utnevnelsen først.

  Høyesterettsdommerne som skal erstattes er Knut H. Kallerud og Jens E.A. Skoghøy, som begge går av fra sommeren.

  15 søkere meldte seg, og nesten samtlige var fra østlandsområdet.

  Høyesterett
  Foto: Mette Ballovara / NRK
 • Oidnet guovžžaid masá beaivválaččat

  Kárášjogas leat olbmot masá beaivválaččat oaidnán guovžžaid maŋimuš vahku.

  Sátnejođiheaddji Svein Atle Somby lea dáhtton heahtečoahkkima Romssa ja Finnmárkku stáhtahálddašeaddjiin dán ášši geažil.

  – Olu olbmot Kárášjogas eai šat duostta váccašit olgun daid lagaš bálgáid mielde vuvddiin ja mehciin, mat leat dás dastán márkanbáikki ja sin stobuid lahka, lohká Somby Ságat áviisii.

  Muhtun orohagain Kárášjogas guođohit bohccuid dál divdna, go guovža vuorjá birrajándorii.

  Magne Asheim Stáhta luonddubearráigeahčus (SNO) duođašta maid ahte guovžžat leat oidnon lahka Kárášjoga čoahkkebáikki.

  – Duorastaga leat golbma guovžža oidnon crossbána ja vázzinbálgá lahka. Bearjadaga lei ges guovža boahtán áiddi sisa gos ledje bohccot.

  Son ávžžuha olbmuid dieđihit seammás go oidnet guovžža. Asheim maid muittuha ahte guovža dábálaččat vuolgá báhtui go olbmuid oaidná dahje gullá.

  Somby mielas lea dilli duođalaš. Son deattuha ahte gieldda beales leat sii viggan njunuš eiseválddiide dál olu jagiid juo čilget man johtilit ja man olu guovžžat leat laskan Kárášjogas.

  SNO dieđuid mielde galggašedje dál leat oktiibuot sullii 20 guovžža Kárášjogas ja Guovdageainnus. Mátta-Várjjagis ges leat 60 guovžža, oaivvilda SNO.

  Karasjok og Sametinget, bilde tatt fra lufta.
  Foto: Benjamin Fredriksen / NRK