Kongekrabbe-antallet har stagnert

Kongekrabbeantallet i Barentshavet ser ut til å ha stabilisert seg, ifølge Havforskningsinstituttet. I stedet er det en ny art som krabber fram.

Kongekrabber

Kongekrabbebestanden har stabilisert seg melder Havforskningsinstituttet. Det ventes likevel ikke konsekvenser for krabbefisket, som er kvoteregulert.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Ifølge forsker Gro van der Meeren ved Havforskningsinstituttet, så har krabbeantallet stagnert på grunn av fiske og at andre arter har gjort sitt inntog i Barentshavet.
En av artene som kan være en konkurrent for den beryktede russekrabben er snøkrabba.

Snøkrabbe

Snøkrabben har gjort sitt inntog i Barentshavet, men forskerne er ikke sikre på hvor den kommer ifra.

Foto: Havforskningsinstituttet

– Ikke lenger vekst i bestanden

Van der Meeren sier at kongekrabben nå definitivt er en del av naturen i nord, men at i forhold til de første 20 årene så er det ikke lenger en kraftig vekst i bestanden.

– Den er vel snarere gått litt tilbake. Fiske tar ut sin del, og delvis er det en helt naturlig utvikling i nye arter, forteller van der Meeren.

Når det kommer inn en ny art i økosystemet med masse plass og masse mat, er det vanlig at den dermed eksploderer i antall. Det vil naturligvis gå utover de andre artene som allerede finnes der.

Når det så går tomt for mat og fiskere også tar sin del, så vil antallet slutte å vokse og således gå ned igjen.

Til tross for at kongekrabbebestanden ikke vokser lenger, så tror van der Meeren ikke det vil gi noe særlig utslag på kongekrabbefisket som starter 1. august.

Snøkrabba kommer

En annen art som det ser ut til å bli mer av er snøkrabba, som er en ny art som har vandret til Barentshavet. Den minner litt om kongekrabba, men er mye mindre i vekst enn kongekrabben.

– For det ser ut som snøkrabben kommer for fullt i Barentshavet. Den lever det meste av samme type mat som kongekrabben, men vi er ikke sikre på hvor mye de overlapper hverandre, pga. at snøkrabben går dypere og nordligere enn kongekrabben, og den tåler ikke vanntemperatur som er over 6 grader, forteller havforskeren.

Bernt Magne Wilhelmsen

Leder av Sjøsamisk fangst og fiskeriorganisasjonen Bivdi, Bernt Wilhelmsen.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Ennå ikke mulig å fiske

For kystfiskere er det ennå ikke mulig å fiske etter snøkrabbe, siden krabben befinner seg i Barentshavet. Havforskningsinstituttet og Bernt Wilhelmsen, leder av Sjøsamisk fangst og fiskeriorganisasjonen Bivdi, tror ikke at fiske etter kongekrabbe vil bli dårlig i år.

– Det er nok slik at kongekrabben er kommet for å bli og vi får ikke utryddet den, så vi får nok gjøre det beste ut av det. For oss f.eks. så er jo kongekrabben både en plage og en velsignelse, sier Wilhelmsen.

Han stiller seg tvilende til at kongekrabbebestanden virkelig har stagnert.

– Vi har ikke noe annet å forholde oss til enn det forskerne sier, men jeg vil synes det er rart hvis ikke bestanden vokser litt, for jeg tror ikke det er all verden som tas ut med kvotebasert fiske. Vel, vel, skal ikke påstå at dem tar feil, men det er litt rart om bestanden ikke vokser.