Vil ikke flytte kongekrabbe-grensen

Fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen har ingen planer om å endre grensen for det kommersielle kongekrabbefisket slik Måsøy kommune vil det.

Kongekrabbefiske

Dette gir kjærkommen inntekt. Nå ønsker også fiskerne i Måsøy å komme innenfor reguleringsområdet for krabbefisket.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Dagens grense er vurdert å være hensiktsmessig for å begrense en videre spredning av kongekrabben, svarer Berg-Hansen.

Lisbeth Berg-Hansen

Fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Statsrådens svar betyr at grensen fortsatt vil bli ved 26 grader Øst i Nordkapp kommune slik den har vært siden 2003.

Fiskere som bor øst for denne grensen har automatisk rett til krabbekvote, mens fiskere vest for denne streken ikke har noen kvoterettigheter innenfor det regulerte området.

Svaret kommer etter et krav fra et enstemmig kommunestyremøte i Måsøy kommune. De frykter for at Måsøy tappes for fiskere .

Ordføreren er skuffet

Kommunen mener at grensen er kunstig og urettferdig, fordi fiskere i nabokommunene i øst, har et helt annet inntektsgrunnlag og dermed flere bein å stå på.

Derfor bør kvalifikasjonsgrensen for å delta i det kommersielle kongekrabbefisket flyttes lenger vestover, til Fruholmen, mener et enstemmig kommunestyre.

– Nei, svarer fiskeriministeren.

Ordfører Anne Karin Olli er skuffet.

– Konsekvensen er at fiskeflåten med tilhørende torskekvoter kan forsvinne fra kommunen. Dette betyr mindre råstofftilgang til fiskeindustrien. Dermed er det fare for industriarbeidsplasser og grunnlag for bosetting, forklarer Olli.

Hun tror ikke at fiskeriministeren har skjønt hvor alvor saka er for fiskerne og Måsøy kommune.

Artikkelen fortsetter under bildet:

Endring av antall fiskebåter vest og øst for Nordkapp

Grensen for det kommesielle fisket går ved Nordkapp. Øst for grensen er det en markant økning av fiskere og båter, mens vest for streken er det nedgang.

Foto: NRK

Får sjøsamisk støtte

Fiskeriministeren har ikke hatt anledning til å stille opp for intervju. Men i en e-post viser hun til et skriftlig svar som hun ga til Høyres stortingsrepresentant Frank Bakke Jensen i august.

– Argumentet om at fiskere fra Måsøy finner det fordelaktig å flytte østover, gjelder også andre fiskere fra kommuner lenger vest, svarer Berg-Hansen blant annet.

Og legger til:

– Ett sted må grensen gå, og dagens grenser er vurdert å være hensiktsmessig for å begrense videre spredning av kongekrabben.

Lederen i Bivdi, sjøsamisk fangst- og fiskeriorganisasjon, Bernt Wilhelmsen, gir full støtte til fiskeriministeren.

– Jeg er litt engstelig for at siste ordet ikke ville ha vært sagt dersom man hadde flyttet på grensen nå. Et ja nå ville ha ført til at det også senere ville ha kommet lignende krav om å flytte grensen enda lenger vestover. Dette vil utvanne dagens kongekrabbefiske, mener Wilhelmsen.