NRK Meny
Normal

Slutter som masterstudenter

Sametingsråd Silje Karine Muotka og sametingsrådets politiske rådgiver Runar Myrnes Balto slutter som studenter i norsk-kanadisk masterprogram, der omstridt gruvegigant betaler deler av de kanadiske utgiftene.

Silje Karine Muotka og Runar Myrnes Balto

Sametingsråd Silje Karine Muotka og sametingsrådets politiske rådgiver, Runar Myrnes Balto oppgir begge at de trekker seg fra studiene fordi de har kommet til at det egentlig blir altfor krevende å være masterstudent og samtidig ha verv som heltidspolitiker for Sametinget.

Foto: Fotomontasje. Fotografer: Nils Henrik Måsø/NRK og John Arne Hovstad Balto/privat.

Fredag fortalte NRK Sápmi at sametingstoppene Muotka og Myrnes Balto deltar som studenter i masterprogram, der urangruveselskapet Cameco betaler deler av utgiftene til de canadiske studentene.

Begge har uttalt at de mener denne deltakelsen er uproblematisk fordi gruveselskapet ikke betaler utgiftene til de norske studentene. Nå har imidlertid begge kommet til den konklusjonen at de ikke lenger vil være med i masterprogrammet.

Skjermdump

På facebook annonserte Sametingsråd Silje Karine Muotka selv at hun slutter som masterstudent.

Foto: Skjermdump ved NRK

Slik forklarer Silje Karine Muotka det på hennes egen facebook side:

«I løpet av natta har jeg kommet til den konklusjonen at jeg slutter som deltidsstudent. Det var en enkel beslutning, og jeg har allerede meldt fra om dette til universitetet. Jeg har allerede brukt for mye energi til å besvare spørsmål om dette, noe som ikke er hensiktsmessig eller tilsiktet fra min side. Jeg ønsker selvsagt et fokus på andre politiske saker som er av større betydning, som for eksempel fiskerireguleringssaken som jeg reiser til Trondheim for å snakke varmt for i dag.»

Mer arbeid etter mediaomtale

Runar Myrnes Balto

Sametingsrådets politiske rådgiver, Runar Myrnes Balto, skriver på facebook at han selv hadde innsett at det ville bli utfordrende å kombinere studier med vervet som politisk rådgiver, på grunn av stort arbeidspress.

Foto: John Arne Hovstad Balto / Privat

Også sametingsrådets politiske rådgiver Runar Myrnes Balto har valgt å bruke facebook til å annonsere sin avgjørelse om å trekke seg fra masterstudiet:

«Nå har jeg trukket meg som student fra deltidsmasteren jeg startet på i høst, og sendt beskjed om dette til universitetet. Jeg hadde tidligere innsett at jeg ikke klarte å prioritere arbeidet med masteren på grunn av at den samepoliitske jobben må ha 130 % fokus. Når det nå tar veldig mye tid og energi å håndtere spørsmål rundt masterstudiet, så velger jeg enkelt og greit å avslutte studiet, slik at jeg kan ha fokuset helt og holdent på den viktige samepolitiske jobben som er å gjøre.»

Kritiske

Det har kommet reaksjoner på at Muotka og Myrnes Balto deltok i masterprogrammet. Høyres parlamentariske leder på Sametinget Lars Filip Paulsen mener det er grunn til å stille spørsmål ved samepolitikeres deltakelse i et norsk-kanadisk masterprogram.

Også førsteamanuensis ved det juridiske fakultetet ved Universitetet i Tromsø, Ánde Somby, har vært kritisk til Muotka og Myrnes Baltos deltakelse i masterprogrammet.

– Gruvedrift har gjennom tidene blitt oppfattet som noe som motarbeider samisk kultur, og samepolitikken har ofte hatt som utgangspunkt at gruvedrift ikke er moralsk riktig, og da oppfattes det blant mange som noe problematisk når sentrale samepolitikere tilsynelatende plutselig får penger fra denne næringen, sa Somby til NRK Sápmi i går.

– Klok beslutning

Laila Susanne Vars.

Gáldu direktør og sametingspolitker for Árja Laila Susanne Vars, mener at Muotka og Myrnes Balto fortjener ros for beslutningen om å trekke seg fra studiet.

Foto: Mette Ballovara / NRK

Gáldu direktør og sametingspolitker for Árja Laila Susanne Vars er blant de som mener at Muotka har tatt en klok beslutning.

Dette skriver hun i en kommentar til Muotka på Facebook:

«Det er viktig for urfolk å styrke sin kapasitet og skaffe seg utdanning for å stå sterkere som premissleverandør ved utviklingsprosjekter i urfolksområder. Som heltidspolitiker så møtes du av helt andre forventninger når det gjelder etikk og internasjonal solidaritet med andre urfolk i en kompleks virkelighet hvor grensene mellom forskning, utdanning og privat næringsvirksomhet stadig utviskes. Håper du i din posisjon kan bidra til å styrke stipendordningene for urfolksungdom slik at de har valgmulighet når det gjelder finansiering av sine studier.»

Runar Myrnes Balto bekrefter i en SMS til NRK Sápmi at de begge har trukket seg fra studiet, men at de ikke ønsker å stille opp til intervju om saken i dag.