Se folkemøtet i Kåfjord

Onsdag arrangerte NRK Sápmi folkemøte i Manndalen i Kåfjord kommune. Temaet var næringsliv og arbeidsplasser, men ordføreren i kommunen hadde også andre saker på hjertet.

Video Folkemøte i Kåfjord 31.08.2011

VIDEO: Folkemøte i Kåfjord 31.08.2011

Bjørn Inge Mo tok ordet og var mektig provosert. Han mener samesak er mer enn budsjett, kostnader, og lokaldemokrati. Han mener det handler om menneskeverd, at folk sin bakgrunn skal bli tatt på alvor og verdsatt.

I panelet satt disse fylkestingspolitikere: Jan Gunnar Kaino (SV), H åvard Gulliksen (H), John Karlsen (Frp), Kari-Anne Opsal (Ap), Kjell-Sverre Myrvoll (SP), Roar Sollied (V).

Ordføreren i Kåfjord vil ikke si noe om panelets holdninger til saken. Han mener likevel at bak det man i dag hører som rasjonell argumentasjon, ligger negative holdninger til det samiske som har gått i arv.