Se folkemøtet om samisk språk

Her kan du oppleve folkemøtet en gang til.

From InfoDispatcher.SingleFileImporter

Folkemøte del 1

Bruk av samisk språk i helsetjenesten, skoler, barnehager, kommuner og andre offentlige institusjoner er blant temaene som ble berørt i debatten.

From InfoDispatcher.SingleFileImporter

folkemøte del 2

Disse deltok i panelet:

Ellinor Marita Jåma , Sametingsrådsmedlem.
Ragnhild Vassvik Kalstad, Statssekretær for samiske spørsmål.
Aili Keskitalo, leder for Norske Samers Riksforbund.
Laila Susanne Vars, Presidentkandidat for Árja og visepresident i Sametinget.
Anne Toril Eriksen Balto, Ordfører i Karasjok
Inga Ravna Eira, forfatter og lærer.