Se folkemøtet om samisk språk

Her kan du følge med på folkemøtedebatten om samisk språk.

Folkemøtet arrangeres av NRK Sápmi på Kulturhuset i Karasjok kl.18:00. Publikum er velkommen, og møtet sendes på nett-TV og DAB.

Folkemøtedebatt om samisk språk. Programleder er Thor Thrane.

Folkemøtedebatt i Karasjok

Ledende politikere i Sápmi er invitert til å delta i denne prinsippielle debatten om samisk språk og språkets utvikling.

Bruk av samisk språk i helsetjenesten, skoler, barnehager, kommuner og andre offentlige institusjoner er blant temaene som vil bli berørt i debatten.

Disse deltar i panelet:

  • Ellinor Marita Jåma , Sametingsrådsmedlem.
  • Ragnhild Vassvik Kalstad, Statssekretær for samiske spørsmål.
  • Aili Keskitalo, leder for Norske Samers Riksforbund.
  • Laila Susanne Vars, Presidentkandidat for Árja og visepresident i Sametinget.
  • Anne Toril Eriksen Balto, Ordfører i Karasjok
  • Inga Ravna Eira, forfatter og lærer.

Debatten er på samisk og tolkes til norsk. Debattleder er Thor Werner Thrane.