– Klarte aldri å komme tilbake i jobb

Saken om reiseregningene har vært tøff for Johan Mikkel Sara. Om en uke avsies dommen.

Johan Mikkel Sara

Johan Mikkel Sara har vært en av Sametingets mest profilerte politikere. Bildet er tatt mens han var visepresident fra 2005 til 2007.

Foto: NRK

– Utrolig hardt. Dette har vært en personforfølgelse og trakassering som har pågått i mange år, og derfor har jeg aldri klart å komme tilbake i arbeid, svarte 59-åringen da forsvareren hans spurte hvordan han har hatt det.

Onsdag sto den tidligere sametingspolitikeren i Indre Finnmark tingrett i Tana. Han er tiltalt for bedrageri mot Sametinget.

– Sametinget har ikke tapt noe

I retten kom det fram at Sara i 2008 og 2009 hadde kjøpt sterkt rabatterte billetter fra sin daværende arbeidsgiver SAS.

For 16 reiser i forbindelse med møter som sametingspolitiker, betalte han 4.751 kr.

Sametinget utbetalte imidlertid 78.268 kr til Sara for disse reisene.

– Retten må ta stilling til om jeg skylder noe til Sametinget, men jeg mener Sametinget ikke har tapt noe på dette. Hvis retten finner ut at jeg skylder noe, så skal jeg selvsagt gjøre opp for meg, sa Sara i sin forklaring.

Han hevdet imidlertid at billettene fra SAS som han fikk kjøpt på spesielle automater for ansatte, var et frynsegode som var en del av lønna fra arbeidsgiveren. Dette var ikke noe som skulle tilfalle staten ved Sametinget, sa han.

– Hadde Sametinget sagt at dette er noe jeg ikke kan gjøre, så hadde jeg ikke gjort det. Men sannsynligvis har Sametinget hatt den samme forståelsen av regelverket som meg, sa han i retten.

Sykemeldt

Johan Mikkkel Sara fortalte at han har vært sykemeldt i flere år da han la fram personalia for retten.

– Jeg klarte aldri å komme tilbake i arbeid, sa han.

Johan Mikkel Sara ble valgt inn allerede på det første Sametinget i 1989. Han fikk velgernes tillit i Sør-Norge også ved 2005-valget. Tilsammen satt han 20 år sammenhengende på Sametinget.

I 2005 var han også visepresident i sametingsrådet. Etter at samarbeidet med NSR og president Aili Keskitalo strandet i 2007, måtte han gå av sammen med resten av rådet.

Sara ønsket verken å la seg avbilde eller gi intervju til NRK onsdag. Både til avisen Ságat og avisen Ávvir ga imidlertid den tidligere sametingstoppen intervjuer.

Da NRK avdekket forholdene omkring Saras reiseregninger i februar 2011, vil han heller ikke la seg bli intervjuet. Derfor tilbød NRK ham å komme med en skriftlig framstilling av sin versjon.

Her er «Utpressing, mistenkeliggjøring og trakassering» fra 2011 til NRK.

– Ville sannsynligvis fått sparken

I sin prosedyre i tingretten onsdag understreket hans forsvarer at det var det juridiske retten måtte legge til grunn.

– Moralsk er det lett å klandre Sara, men samtidig lever vi i en rettsstat. Det er ikke en moralsk dom som skal avsies. Han trodde lenge at dette var okey; et frynsegode han hadde, og at dette gjorde han i forståelse med Sametinget. Men etter hvert skjønte han at han hadde gjort noe som SAS hadde tapt penger på, sa advokat Trond Pedersen Biti.

I retten forklarte Johan Mikkel Sara at billettene for de ansatte var beregnet på fritidsreiser.

– Hvis jeg hadde vært ansatt i SAS i dag, så ville jeg sannsynligvis ha vært sparket, men det er jo ikke ulovlig å få sparken, sa han.

Rettens administrator er dommerfullmektig Martin Arneng Varsi. Meddommere er Torgeir Olsen fra Nesseby og Therese Nyborg fra Tana.

Dom i saken avsies onsdag 16. januar.

Korte nyheter

  • Ii jáhke sámegiela vuoruhit

    Gielddat eai berrešii beassat válljet eret sámegiela. Dan oaivvilda Tromssa ja Finnmárkku fylkagieldda plána, ekonomiija ja kulturlávdegotti fylkaráđđi, guovddášbellodaga Anne Torill Eriksen Balto. Son ii jáhke sámegiella vuoruhuvvot jos giellaealáskuhttingielddat ja gávpotgielddat geain lea ovddasvástádus sámegillii, besset válljet vástidit geavaheddjiidasaset dárogillii. -Dát gielddat galggašedje leat geatnegahtton vástidit sámegillii, oaivvilda Balto.

    Anne Toril Eriksen Balto
    Foto: CHRISTIAN KRÅKENES / NRK