Ville betale tilbake 30.000 kr – må svare for bedrageritiltale

Den tidligere sametingstoppen Johan Mikkel Sara ville gjøre opp for seg, men sametingspresidenten ba ham gå til politiet for å anmelde seg selv.

Johan Mikkel Sara

Fra 2005 til 2007 var Johan Mikkel Sara Sametingets visepresident.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Onsdag formiddag står Sara (59) i Indre Finnmark tingrett tiltalt for bedrageri. Politimesteren i Østfinnmark mener han har overtrådt straffelovens paragraf 270.

– Tilgang til billige billetter

Påtalemyndigheten mener den tidligere sametingsrepresentanten leverte inn reiseregninger til Sametinget for tilsammen 73.517 kr mer enn han hadde krav på for årene 2008 og 2009.

– Han var i den aktuelle perioden ansatt i SAS og hadde tilgang til billige flybilletter på grunn av sitt ansettelsesforhold i SAS, men krevde refusjon fra Sametinget etter internettpris på flybilletten på den aktuelle strekningen og datoen, heter det i tiltalebeslutningen.

Saras forsvarer, advokat Trond Pedersen Biti, ønsker ikke si noe før rettssaken. Selv sa Johan Mikkel Sara til NRK i 2. november 2012 :

– Hvis domstolen mener at jeg har fått for mye utbetalt betaler jeg selvsagt pengene tilbake, sa han.

Anmeldte seg selv

Bakgrunnen for onsdagens rettssak er en gjennomgang NRK gjorde av samtlige regnskapsbilag for året 2009 til lista «Samer bosatt i Sør-Norge».

Det var denne lista Johan Mikkel Sara representerte og ledet sammen med sin samboer.

I februar 2011 offentliggjorde NRK en del av forholdene Indre Finnmark tingrett skal behandle onsdag.

Flere uklare regnskapsbilag, billettpriser omgjort til kilometerpris for privatbil og taxikvitteringer som NRK sannsynliggjorde ikke var i samsvar med de faktiske utgiftene politikeren hadde hatt, førte til at sametingspresident Egil Olli ba Sara gå til politiet og anmelde seg selv .

Innrømmet «haik» med SAS

Johan Mikkel Sara tilbød seg allerede i februar 2011 å betale tilbake en del av pengene han hadde fått fra Sametinget.

I en e-postkorrespondanse med Sametinget, innrømmer han også å ha «haiket» med SAS.

«Skal prøve og finne ut nårtid jeg har haiket med fly som ansatt nordover. Hvis det viser seg at jeg har fått for mye utbetalt gjennom reiseregninger, vil jeg betale tilbake beløpet. Går utifra at det er noen strekninger, spesielt nordover.»

Noen dager senere i februar skriver politikerveteranen igjen e-post:

«hei, kommer til å betale ca. 30.000 tilbake til Sametinget. Hvordan gjør jeg det? Skulle gjerne ha gjort det så fort som mulig fordi jeg blir i utlandet noen uker fremover og det hadde vært godt å få det unnagjort før jeg reiser.»

Han legger til:

«Det har vært så mye mas i det siste om regnskapet at jeg bare må ta en tur til utlandet og få det litt på avstand.»

Sametingspresident Egil Olli

Sametingspresident Egil Olli.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Rune Fjellheim

Sametingsdirektør Rune Fjellheim.

Foto: Liv Inger Somby/Gáldu

– Må overlates til politiet

Sametingsdirektør Rune Fjellheim, sametingspresident Egil Olli og plenumsleder Jarle Jonassen ble i slutten av februar 2011 enige om å overlate saken til politiet.

I et dokument NRK har tilgang til heter det:

«...saken må overlates politiet på grunn av at Sametinget vanskelig kan få oversikt over saken idet eventuell dokumentasjon og omfang, kun vil kunne avdekkes gjennom etterforskning og eventuell innsyn i passasjerlister på ansattereiser etc. fra SAS som i angjeldende periode var Saras arbeidsgiver og som Sara selv angir var den alternative reisemåten.»

Det vises i dette dokumentet også til at Johan Mikkel Sara har vært sametingsrepresentant kontinuerlig i perioden 1989-2009.

Statsadvokaten omgjorde henleggelse

Østfinnmark politidistrikt etterforsket saken, men bestemte seg for å henlegge den like før jul i 2011.

– Sametinget har ikke hatt interesse av å forfølge saken, sa politiadvokat Jens Bernhard Herstad til NRK .

Herstad sier til NRK at statsadvokaten omgjorde henleggelsen etter en klage fra Sametinget.

25. september 2012 ble det tatt ut tiltale mot Johan Mikkel Sara. Her heter det også at «Påstand om erstatning/oppreisning til fornærmede forbeholdes nedlagt med kr 73517.»

NRKs gjennomgang av Johan Mikkel Saras reiseregninger og regnskapsbilagene til «Samer bosatt i Sør-Norge» gjaldt for 2009. Politiet har også sett på reiseregningene hans for 2008.

Korte nyheter

 • Álttás 12 ođđa njoammuma

  Álttás lassánit ain koronanjoammumat. Maŋimuš jándoris leat duođaštuvvon 12 ođđa njoammuma ja 57 leat dál erremis. Njoammumat levvet eanemus boahkukeahtes mánáid ja nuoraid gaskkas, mii leamašan vuordimis, čállá suohkan neahttasiiddustis. Suohkan ii áiggo liikká ođđa koronaeastandoaimmaid bidjat johtui.

  Koronatesting i Alta
  Foto: Mariam Eltervåg Cissé / NRK
 • Dálkkádatgássa mearri allat

  Eai goassege ovdal leat mihtidan nu alla dálkkádatgássa meari dahje suhkodaga áimmus go diibmá. Dan čájeha ON Máilmmi meteorologalaš organisašuvnna raporta. Luoitimat geahppánedje diibmá go koronapandemiija geažil unnui sihke mátkkošteapmi ja ekonomalaš aktivitehta. Muhto dat ii váikkuhan dálkkádatgássa suhkodahkii. Raporta almmuhuvvui aiddo ovdalaš dálkkádatnjunusčoahkkima, mii lea Glasgowas Skottlánddas golggotmánu 31. beaivve.

  Climateworks jobber med å fjerne klimagassen CO2 fra vanlig luft. Bildet viser et pilotanlegg montert på taket til et avfallsfobrenningsanlegg i Hinwil, Sveits.
  Foto: Julia Dunlop / Climeworks
 • Ođđa njuolggadusat viessovuovdimii

  Boahtte jagi álggu rájes de lea dus, viessovuovdin, stuorát ovddasvástádus viesu feaillaid ja váilliid dáfus. Earret eará ii leat šat lohpi vuovdit viesu "dan ortnegis go dat lea oasttedettiin" iige oasti sáhte váidit daid feaillaid vuođul, mat viessoraporttas namuhuvvojit. Norsk Takst suorgeorganisašuvdna lohká njuolggadusaid ferten rievdadit go menddo dávjá čuožžilit vuovdi ja oasti gaskii soahpameahttunvuođat. Ođđa njuolggadusaid mearridii Stuorradiggi miessemánus ja dat bohtet fápmui ođđajagimánu vuosttas beaivve 2022.