Kjørte Oslo-Karasjok sju ganger tur/retur – Sametinget betalte

46.978 kroner fikk Johan Mikkel Sara utbetalt for å ha kjørt med privatbil til og fra møter i Sametinget i 2009. I løpet av året kjørte han 30.000 km, og fikk tilsammen 94.000 kr i godtgjørelse.

Sametingets visepresident Johan Mikkel Sara

Johan Mikkel Sara kjørte tilsammen 30.000 km med sin privatbil i 2009, viser reiseregninger NRK har gjennomgått.

Foto: Eilif Aslaksen

Sara representerte lista Samer bosatt i Sør-Norge (SBS) fram til valget i 2009. Han er bosatt i Oslo, og sju ganger måtte han reise til Karasjok for å delta på ulike møter.

Johan Mikkel Sara har ikke ønsket å stille opp til intervju, men NRK har gitt ham mulighet til å svare skriftlig på ti spørsmål.

– Iallfall 15 turer

– Det stilles spørsmål om hvor mange ganger jeg har kjørt Oslo - Finnmark for året 2009. Jeg har iallfall kjørt cirka 15 ganger mellom Oslo og Finnmark det året. Årsaken til det, er flytting av biler for bilforhandlere og privatpersoner. Det gjelder også lastebiler og trailere, skriver Sara.

SBS er en av listene som ikke har levert inn regnskap til Sametinget for bruken av tilskuddet lista fikk i 2009 innen fristen . Dermed er regnskapsoversikten heller ikke revidert.

Johan Mikkel Sara er blant Sametingets mest erfarne politikere, og har siden opprettelsen av tinget, fått velgernes tillit ved fem valg.

Flybillettpris omgjort til km-pris

Alle gangene har han ifølge reiseregningene for 2009 kjørt bil. Strekningen Oslo-Karasjok er 1.725 km. En tur/retur-kjøretur blir dermed 3.450 km (se kart nederst i artikkelen).

Sametinget godtar imidlertid ikke kjøregodtgjørelser som overskrider prisen på flybillett på samme strekning. Dersom dette ikke hadde vært regelen, kunne Johan Mikkel Sara ha fått ut omlag 12.000 kr for hver tur. Derfor har den tidligere sametingsrepresentanten fått flybillettprisen omgjort til kilometerpris.

Her er et eksempel:

 • 16. og 17. mars 2009 deltok han på Samisk parlamentarisk råd i Karasjok.
 • En flybillett som Sametinget aksepterte, kostet 7.493 kr. Beløpet ble delt på satsen for kjøregodtgjørelse som er kr 3.50 pr. km.
 • Dermed dekket Sametinget 2.141 km ettersom Sara på reiseregningen oppførte å ha kjørt bil Oslo-Karasjok tur/retur.

Ifølge flybillettpriser NRK har fått fra SAS for de aktuelle perioden i 2009, var de dyreste alternativene på omlag 5.500 kroner på strekningen Oslo-Alta tur/retur. Det aller billigste alternativet på strekningen var omlag på 1.500 kroner.

Kjørte privatbil og taxi

– Når han skriver at han har brukt bil, så legger vi dette til grunn, sier saksbehandler John Helge Aslaksen ved Sametingets administrasjon.

Gjennomgangen NRK har foretatt av Johan Mikkel Saras reiser i 2009, viser at det i bilagene til SBS finnes taxikvitteringer fra Alta. Disse er fra samme tidspunkt som han har kjørt privatbil på strekningen Oslo-Karasjok.

Ingen andre politikere fra SBS har deltatt på møtene som Sara har kjørt til. Det framkommer heller ikke av taxikvitteringene hvem har tatt taxi i Alta. I bilagssamlingen eller oversikten til lista, finnes det heller ingen forklaringer om taxikvitteringene.

Av bilagssamlingen som utgjør regnskapsoversikten for SBS, framkommer det at det er kjørt taxi i Alta 23. mars 2009. Mens ifølge reiseregningen til Sametinget var det ført opp som merknad «Kjørt bil Oslo-Karasjok-Oslo».

Lignende taxikvitteringer finnes i tilknytning til noen av de øvrige møtene Johan Mikkel Sara deltok på i 2009.

– At jeg har tatt taxi mange ganger i Alta er i forbindelse med politisk arbeid, skriver han.

Sara har ikke svart om han tok fly noen ganger på strekningen Oslo-Alta-Oslo.

30.000 km bak rattet

For de sju turene mellom Oslo og Karasjok fikk han tilsammen utbetalt 46.978 kr eller for 13.422 km.

Dersom det som framkommer av reiseregningene legges ut grunn, kjørte Johan Mikkel Sara tilsammen 24.150 km for å delta på møtene i Sametingets regi i 2009. I tillegg kjørte han 5.600 km i forbindelse med sametingsvalget samme år .

Sara er en erfaren sjåfør; han har kjørt flybuss i SAS. I 2009 satt han med andre ord nesten 30.000 km bak rattet som politiker i sin egen bil. Totalt utgjorde kjøregodtgjørelsene 93.738 kr i løpet av et år.

Johan Mikkel Sara ønsker ikke å la seg intervjue. Etter sms-korrespondansen sendte NRK ti spørsmål til ham. Noen dager senere kom hans skriftlige redegjørelse.

– Beløpene som er ført opp på reiseregningene, er de beløp rutefly koster fra Oslo til Alta eller Lakselv. Dette er beløp Sametinget måtte ha betalt uansett om jeg hadde tatt rutefly. Med andre ord har ikke mine reiseregninger medført merutgifter for Sametinget, enn om jeg hadde reist med rutefly. Det er helt opp til den enkelte personen hvordan man reiser, bare det ikke koster mer enn offentlig transport, skriver Sara.

Han opplyser at billettprisene som er oppført på reiseregningene, er tatt fra internett den aktuelle dagen.

– Det er heller ikke satt av mer tid på reisen enn om reisen hadde foregått med ordinær rutefly, skriver han.

Stein Erling Jønsson

Sten Erling Jønsson.

Foto: Thor Thrane / NRK

Leide egen bil for 130.000 kr

Bruken av egen bil har også tidligere vært tema på Sametinget.

I 2004 avslørte Dagbladet at Ap-representanten Sten Erling Jønsson fra Namsos leide bil fra sitt eget firma for tilsammen 130.000 kroner. Han kjørte til og fra møter på Sametinget.

Overfor Dagbladet forklarte Jønsson da at han hadde avtale med Sametinget. Han påsto at avtalen ga ham anledning til å kjøre leiebil tilsvarende det en fullpris flybillett kostet for Sametinget.

I dag sier Sametingets regler at representantene skal reise på billigst mulig måte.

Johan Mikkel Sara har i et eget skriv kommentert noen av forholdene ved denne saken. Her er «Utpressing, mistenkeliggjøring og trakassering» i sin helhet, samt spørsmålene NRK stilte.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Korte nyheter

 • Álmmuha ođđa sámediggeráđi

  Otne álmmuha Norgga Sámiid Riikasearvvi álgi sámediggepresideantta Silje Karine Muotka dan su ođđa Sámediggeráđi. Mannan vahkkus čielggai ahte NSR, Guovddášbellodat ja Ávjovári Johttisápmelaččaid lista leat soahpan ovttasbarggu čuovvovaš njealji jahkái Sámedikkis. Birrasii 08.30 lea álmmuheapme Sámedikkis Kárášjogas.

  Silje Karine Muotka, Sametingspresident
  Foto: Frode Grønmo / NRK
 • UNN i gul beredskap

  Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) går fra i dag over fra grønn til gul beredskap etter at det har vært en jevn økning av innlagte pasienter med covid-19 den siste uken.

  Det innebærer at UNN forbereder opptrapping av pandemidrift, og vurderer ekstra bemanning og tilrettelegging av flere sengeplasser for disse pasientene.

  Per nå skal det være 15 pasienter med covid-19 innlagt, 14 i Tromsø og én i Narvik. Det er høyeste antall innleggelser siden pandemien startet.

  UNN Tromsø
  Foto: Fabian Ubeda
 • Guokte ođđa njoammuma Kárášjogas

  Dán vahkkoloahpa lea guovtti olbmos duođaštuvvon korona Kárášjogas. Nu lea gielddas dál njealji olbmos korona.

  Guoktásis eai dieđe gos njoammun boahtá. Buohkat leat ollásit boahkuhuvvon.

  Kárášjoga gielda ávžžuha olbmuid garvit dárbbašmeahttun oktavuođa earáiguin go iežas lagamusaiguin dassážii gielddas čielggadit njoammundilálašvuođa.

  Karasjok kommune logo
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK