Politiker betalte 299 kr for flybillett – fikk 7.156 kr fra Sametinget

For den siste reisen Johan Mikkel Sara utførte som sametingspolitiker, betalte han 299 kroner Oslo-Alta tur/retur. På reiseregningen til Sametinget førte han opp et beløp som var 24 ganger høyere.

Advokat Trond Pedersen Biti

Johan Mikkel Sara (med ryggen til) ville ikke la seg avbilde før retten ble satt. Her er han sammen med forsvarer, advokat Trond Pedersen Biti.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Indre Finnmark tingrett skal nå finne ut om dette er bedrageri eller ikke.

Den tidligere sametingstoppen Johan Mikkel Sara (59) forklarte seg i dag om reiseregningene han sendte til Sametinget for årene 2008 og 2009. Påtalemyndigheten mener Sara har bedratt Sametinget.

Ba om full frifinnelse

I retten erkjente ikke 59-åringen straffskyld.

– Jeg erkjenner å ha gjort det som er lagt fram. Men jeg erkjenner ikke straffskyld fordi jeg har gjort dette innenfor det som har vært akseptert av Sametingets administrasjon, sa Sara.

I prosedyren la forsvarer Trond Pedersen Biti ned påstand om at retten måtte avvise saken. Han ba subsidert om full frifinnelse.

– Sara trodde at dette var okey; at dette var et frynsegode han hadde gjennom jobben, og noe han gjorde i forståelse med Sametingets administrasjon, sa advokaten.

– Uberettiget vinning

Aktor Jon Bertelsen mente imidlertid at saken var enkel.

– Tiltalte har kjøpt en billett for 614 kroner. Han skriver en reiseregning på 5.334 kroner. Bedrageriet består i at Sara har gitt gale opplysninger til Sametinget. Det er helt klart at dette er uberettiget vinning, sa politiadvokaten i sin prosedyre.

Aktor la ned påstand om 24 dagers betinget fengsel, en bot på 12.000 kr og krav om saksomkostninger.

Årsaken til at Johan Mikkel Sara fikk svært billige flybilletter, er at han var ansatt i SAS.

Etter at NRK avdekket disse forholdene i februar 2011, ble Sara anmodet av sametingspresident Egil Olli til å anmelde seg selv. Sametinget mente dette var forhold som politiet burde etterforske.

I Indre-Finnmark tingrett onsdag la aktor fram en oversikt som viser at Johan Mikkel Sara skrev tilsammen 16 reiseregninger i 2008 og 2009.

Betalte 4.751 kr - fikk 78.268 kr

På grunn av sitt ansettelsesforhold til SAS, fikk han tilgang på sterkt rabatterte flybilletter.

Oversikten viser at Sara betalte tilsammen 4.751 kr for disse billettene. Fra Sametinget fikk han utbetalt tilsammen 78.268 kr.

Artikkelen fortsetter under tabellen.

Johan Mikkel Saras reiser

Dato

Fra

Til

Saras utlegg

Reiseregning

Differanse

30.05.08

Oslo

Alta tur/retur

kr 614

kr 5.334

kr 4.720

25.02.08

Oslo

Alta t/r

kr 166

kr 2.360

kr 2.194

27.09.08

Oslo

Alta t/r

kr 288

kr 6.719

kr 6.431

27.04.08

Oslo

Alta enveis

kr 164

kr 2.275

kr 2.111

08.05.08

Oslo

Alta (to personer)

kr 328

kr 2.723

kr 2.395

06.05.08

Oslo

Alta

kr 0

kr 2.860

kr 2.860

13.11.08

Oslo

Alta t/r

kr 313

kr 5.634

kr 5.321

28.11.08

Oslo

Alta t/r

kr 313

kr 6.270

kr 5.957

10.12.08

Alta

Oslo

kr 182

kr 3.260

kr 3.078

12.02.09

Alta

Oslo enveis

kr 175

kr 3.517

kr 3.342

25.02.09

Oslo

Alta t/r

kr 314

kr 7.034

kr 6.720

19.03.09

Oslo

Alta t/r

kr 630

kr 6.856

kr 6.226

13.05.09

Oslo

Alta t/r

kr 346

kr 5.780

kr 5.434

29.05.09

Oslo

Alta t/r

kr 312

kr 5.570

kr 5.258

06.06.09

Oslo

Alta t/r

kr 307

kr 4.920

kr 4.613

05.10.09

Oslo

Alta t/r

kr 299

kr 7.156

kr 6.857

– Billigbillettene er et frynsegode jeg hadde som en del av lønna. Sametinget har ikke tapt noen penger på grunn av mine reiseregninger, forklarte Johan Mikkel Sara i retten i dag.

– Sametinget har aldri kommet med anmerkninger til mine reiseregninger. Administrasjonen der har hele tiden visst om disse billigbillettene, og ikke kommet med innvendinger fordi man har kjent til at dette er innenfor regelverket, sa han i forklaringen sin.

Johan Mikkel Sara understrekte flere ganger at hans intensjon aldri har vært å jukse noen.

Han var representant fra 1989 til 2009, og var også visepresident fra 2005 til 2007.

– Skal dekke de faktiske utgiftene

Sametingsdirektør Rune Fjellheim sa i retten at det for ham var nytt at administrasjonen var klar over reisepraksisen til Sara.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Rune Fjellheim (t.v.) og Jon Bertelsen

Sametingsdirektør Rune Fjellheim og politiadvokat Jon Bertelsen i Indre Finnmark tingrett onsdag.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Forsvarer Biti hevdet at Sametingets administrasjon kjente til Saras «billigbilletter».

– Dette er nytt for meg, og i så fall; slik skal det ikke være, sa Fjellheim.

Direktøren møtte som vitne. Han forklarte at Sametinget aksepterte at representanter som ville kjøre bil til Karasjok, kunne gjøre det.

– De får da dekket tilsvarende som en billett til Lakselv koster, sa han.

– Prinsippet er at de faktiske utgiftene skal kompenseres. Det skal ikke koste deg noe; du skal verken ha mer eller mindre. Hvis man skal ha mer, så skal dette betraktes som lønn og da innberettes, sa sametingsdirektøren.

Fjellheim opplyste at Sametinget begynte å undersøke reiseregningene da den første antydningen om at Sara hadde reist på en annen måte enn med bil, kom.

Skrev nye reiseregninger

Påtalemyndigheten hadde først kommet fram til at Sametinget kunne fremme et erstatningskrav på 73.571 kr overfor Sara.

I løpet av høsten 2012 la imidlertid Johan Mikkel Sara fram nye opplysninger om utleggene han hadde hatt i 2008 og 2009. Han laget også nye reiseregninger hvor prisen på «billigbillettene» var tatt med.

Johan Mikkel Sara

Johan Mikkel Sara var sametingsrepresentant fra 1989 til 2009.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

I retten onsdag tok aktor hensyn til dette, og erstatningskravet ble redusert til 43.106 kr. Dette er beløpet Sametinget mener de har betalt for mye til Sara.

Forsvarer Trond Pedersen Biti la fram en kvittering fra en privatperson i Alta om at Johan Mikkel Sara hadde betalt 24.000 kroner i parkering til vedkommende.

Dette har ikke Sametinget foreløpig akseptert.

Dom i saken avsies onsdag 16. januar: Tidligere visepresident dømt til betinget fengsel

Her er hele dommen