Sametinget vil ha sannhetskommisjonen

Et overveldende flertall av Sametingets 39 representanter vil i dag gå inn for at det opprettes en sannhetskommisjon som skal granske fornorskningen av samene og kvenene.

Sametingets plenumsmøte i mars

KLART JA: Alt tyder på at det går mot et rungende ja for sannhetskommisjonen i Sametinget.

Foto: Sámediggi/Sametinget

NRK har gjort undersøkelser i alle partigruppene. Disse viser at det er kun FrPs to sametingsrepresentanter som vil stemme imot en opprettelse av en sannhetskommisjon om fornorskningen av samene og kvenene.

Dermed er 37 av Sametingets 39 representanter, for en kommisjon.

Partiets gruppeleder, Arthur Tørfoss sier at engang må man slutte med å dvele ved fortiden.

– Staten har gjort opp for seg ved å opprette Sametinget som jo skal sikre samisk språk og kulter, sier Tørfoss.

Han er glad for at Sametingets første president, Ole Henrik Magga, deler hans syn.

– Derfor må vi bli ferdig engang for alle med denne debatten og vi har jo fått støtte av Ole Henrik Magge i denne saken, sier Tørfors.

Arthur Tørfoss står i bibliteket på Sametinget

VIL VIDERE: Fremskrittspartiets gruppeleder Arthur Tørfoss mener fornorskningen allerede er gjort opp for.

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

Vil ha mandatet klart

Sametingets plenum forøvrig vil etter all sannsynlighet stemme ja. Men ikke uten forbehold.

Fastboendeslistes representant, Isak Mathis O. Hætta, vil forlange at sametingsrådet utarbeider mandatet til kommisjonen før Stortinget behandler opprettelsen.

Isak Mathis O. Hætta

– MANDAT: Fastboendeslister Isak Mathis O. Hætta vil ikke la Stortinget avgjøre mandatet til sannhetskommisjonen.

Foto: Lasse Nils Østmo / NRK

– Slik det er nå så har ingen fastboende samer noen rettigheter til områdene i Sápmi, og sånn kan det ikke være. Dersom ikke sametingsrådet utarbeider mandatet, vil det være regjeringen som bestemmer hva kommisjonen skal granske, og det vil ikke bli etter samenes ønsker, mener Hætta.

Sametingspresidenten: – Først vedtak, så mandat

Dette avviser Sametingets president Vibeke Larsen (uavhengig).

Hun sier at dette vil ikke rådet gjøre da det kan medføre at Stortinget ikke vil behandle opprettelsen fordi det vil foreligge krav om innhold.

Sametingspresident Vibeke Larsen

AVVISER: Sametingspresident Vibeke Larsen (uavhengig), sier at det er viktig at kommisjonen vedtas før man begynner å diskutere mandat.

Foto: Sámediggi/Sametinget

– Stortinget skal bare behandle opprettelsen av kommisjonen, deretter er det regjeringens oppgave å iverksette kommisjonen, sier sametingspresidenten.

Larsen forventer at Sametinget vil bli sentral, både i oppnevningen av kommisjonen, og utarbeidelsen av mandatet for kommisjonen.

Får støtte fra Arbeiderpartiet

Arbeiderpartiet støtter Larsen i dette.

Partiets gruppeleder Marit Kirsten Anti Gaup sier at partiet støtter opprettelse av kommisjonen og at de støtter president Vibeke Larsen om at sametingsrådet ikke skal sette noe innhold nå.

Marit Kirsten Anti Gaup

STØTTER RÅDET: Aps gruppeleder Marit Kirsten Anti Gaup gir sin fulle støtte til rådet.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Ikke før Stortinget har behandlet selve opprettelsen av en sannhetskommisjon.

Behandles i dag

Sametingets plenum behandler onsdag sannhetskommisjonssaken, etter at NSR foreslo saken for plenum denne uken.

Tidligere har saken kun blitt vedtatt som en budsjettsak.