NRK Meny
Normal

Presidenten avfeier Samerådets kritikk

– Med bakgrunn i seminarer, medieoppslag, plenumsvedtak og det offentlige ordskiftet i Sápmi, er jeg forundret over at Eirik Larsen mener at Sametinget ikke har involvert samfunnet, sier sametingspresident Vibeke Larsen.

Sametingspresident Vibeke Larsen i kofte i møtesal

FOLKEVALGT: Sametingspresident Vibeke Larsen mener at når et samlet Sameting vil ha en sannhetskommisjon om fornorskningen, så vitner det om at det også er viljen til det samiske folk.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Eirik Larsen fremstiller det som om at Sametinget ikke har vedtatt ønsket om en sannhets- og forsoningskommisjon, sier Sametingets president Vibeke Larsen, og tilbakeviser kritikken fra Samerådet.

Leder av Samerådets menneskerettsavdeling, Eirik Larsen, kom med kraftig kritikk av Sametinget, og mente at Sametinget ikke har behandlet saken om en sannhetskommisjon om fornorskning godt nok.

– Paradoksalt nok er det Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, og ikke Sametinget, som ble de første til invitere det samiske samfunnet til å gi sine synspunkter i saken, sa Samerådets Larsen.

Eirik Larsen

KRITISERTE: Leder av Samerådets menneskerettsavdeling, Eirik Larsen, mente Sametinget ikke har behandlet saken om en sannhetskommisjon godt nok.

Foto: Jenna Rasmus / NRK

Vibeke: – Saken er behandlet flere ganger

Sametingspresidenten sier at saken ikke bare er behandlet, men at det har vært flere seminarer i forbindelse med behandlingen av sannhetskommisjonssaken.

– Saken er vedtatt i budsjett i flere omganger, det har vært kjørt seminarer om dette i det sivile samiske samfunnet og det forrige rådet hadde et eget rådsmedlem med ansvar for nettopp dette, sier hun.

Hun legger til at saken har vært mye i media, og at tidligere president Aili Keskitalos råd også har uttalt at de er positive til en slik kommisjon.

– Folkevalgte er av folket, vi er ikke en sky som flyter over folket uten forankring hos dem som har valgt oss inn ... får jeg håpe, legger Vibeke Larsen til.

Sådd tvil om behovet

Samerådets Eirik Larsen mente at Ole Henrik Maggas innspill om at det ikke er behov for en sannhetskommisjon er fullt legitimt.

– Jeg frykter for at forslaget om en sannhets- og forsoningskommisjon står svakere uten et tydelig vedtak i Sametingets plenum, sa Larsen.

Sametingspresidenten mener at Stortingets eierskap til en sannhetskommisjon ikke bare er positiv, men nødvendig.

– Det er nettopp majoritetsbefolkningen som må ta et oppgjør med egen fornorskningspolitikk. Derfor er jeg glad for at Stortinget har tatt dette på alvor og gjennomført høring, sier sametingspresident Larsen.

Hun legger til at det er sjelden samepolitiske saker blir behandlet så raskt av Stortinget.