Hopp til innhold

Ole Henrik Magga til Nordlys: – Ikke behov for sannhetskommisjon

Til avisa Nordlys har den første sametingspresidenten, Ole Henrik Magga, sagt at det ikke er behov for egen granskingskommisjon av fornorskningen. – I så fall kan vi like så godt legge ned Sápmi, svarer nåværende president Vibeke Larsen.

Ole Henrik Magga

VIL IKKE HA KOMMISJON: Tidligere sametingspresident, og tidligere leder for FNs permanente forum for urfolks spørsmål mener det ikke er behov for en sannhetskommisjon om fornorskningen.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

– Fornorskningen og dens skader er allerede grundig dokumentert. Samene har fått et vern i grunnloven. Både kongen og kirka har beklaget og sagt at fornorskningen var en gal politikk. Det er nok for meg, det bør være nok for oss, sier Ole Henrik Magga til avisa Nordlys, resten av artikkelen kan leses bak betalingsmuren til avisa.

Magga argumenterer overfor Nordlys for at en gransking av fornorskningen av samene og kvenene i Norge vil være svært ressurskrevende, og at dette er ressurser som bør brukes for å styrke samisk språk og kultur.

Professor Ole Henrik Magga var den første sametingspresidenten, og var også den første lederen for FNs permanente forum for urfolk.

Nåværende sametingspresident ser ikke fremgangen

Nåværende sametingspresident Vibeke Larsen (Šiella) reagerer nærmest med vantro til Maggas uttalelser.

– En sannhetskommisjon vil i alle fall synliggjøre alt mitt folk har måttet gi slipp på, sier Larsen til NRK.

Vibeke Larsen med urfolkskvinner

SAMETINGSPRESIDENT: Nåværende sametingspresident Vibeke Larsen (Šiella) er fullstendig uenig med Magga.

Foto: Mattis Wilhelmsen Sara / NRK

Hun minner om at Sametinget i tre tiår har oppfordret og forventet at samene får de samme rettighetene som nordmenn allerede har.

– Dersom Magga mener at det har gått fort fremover, og at en kommisjon vil bremse farten må æ påminne han om at de økonomiske rammevilkårene for samiske formål har de siste 3–4 årene har hatt en realnedgang på 60–70 millioner, sier Larsen.

Hun mener at med dagens utvikling vil hennes barnebarn måtte se langt etter både samiske læremidler, og samiske museer. Hun påpeker også at det er en lang vei å gå for å få lik behandling i møte med helsetjenestene.

– Vi kan like så godt bare legge ned Sápmi da. Og det verste er at alt er elementære menneskerettigheter som retten til eget språk og kultur, sier sametingspresidenten avslutningsvis.

Stortingshøring om fornorskning

Mandag i forrige uke hadde Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité en åpen høring om behovet for å opprette en sannhets- og forsoningskommisjon om fornorskningen av samene og kvenene i Norge.

29 organisasjoner deltok under høringen, og flere talte for at de ikke følte at det er en ordentlig forsoning mellom den norske stat, samene og kvenene i Norge.

Venstre og Miljøpartiet de Grønne er de to første partiene som gikk ut og støttet SVs forslag om å opprette en sannhets- og forsoningskommisjon.

Korte nyheter

 • Eai vel báhtareaddjit Stuorravuovddi bokte

  Dássái eai leat vel boahtán báhtareaddjit dahje migránttat Stuorravuovddi bokte Ruoššas Norgii.

  Gávcci jagi dassái bođii njuolggadusrievdadus ja dárkileappot teaksta, mii sáhttá dagahit ahte eai oppanassiige boađe.

  Nansen instituhta seniorduŧki Arild Moe navdá, ahte Ruošša ii háliit olgoriikalaččaid johtit guovllus gos sis leat olu militeara čiegusvuođat.

 • Álbmotválljejuvvon politihkkárat Fovse-ášši birra

  NRK čálii gieskat ahte Norgga Duopmársearvvi mielas lea ráđđehus atnán beare guhkes áiggi čuovvolit Fovse-duomu, ja sii ballet ahte dat sáhttá čuohcat luohttámuššii riektestáhtii.

  NRK lea jearran maid politihkalaš bellodagat Stuoradikkis oaivvildit duopmáriid vuorjašumi birra.

  – Mii vuordit ahte ráđđehus boahtá Stuorradiggái ja čilge movt sii háliidit sihkkarastit ahte olmmošvuoigatvuođat doahttaluvvojit Fovse-áššis, ja ahte jođánit gávdnet čovdosa, dadjá Ingvild Wetrhus Thorsvik, Gurutbellodaga stuorradiggeáirras.

  Stáhtaministtar vástida Duopmársearvái ahte Oljo- ja energiijadepartemeanttas lei árrat oktavuohta bieggafápmofitnodagaiguin ja boazodoaluin, muhto ovddasvástádus sihkkarastit boazodoalu vuoigatvuođaid lea stáhta duohken.

  – Mun sáhtán dáhkidit ahte mu ráđđehus dahká dan maid sáhttit gávdnat čovdosa dán hui váttes áššái, dadjá stáhtaministtar Jonas Gahr Støre (Bb) reivvestis.

  – Lea áibbas dohkketmeahttun ahte ráđđehus guokte jagi maŋŋel duomu ii leat vel fuolahan ahte olmmošvuoigatvuođarihkkumat loahpahuvvojit, lohká Lars Haltbrekken, Sosialisttalaš gurutbellodaga stuorradiggeáirras.

  – Áigegeavaheapmi lea šaddagoahtán stuora noađđin dán áššis, ja Ovddádusbellodat vuordá ahte ráđđehus jođánit buktá čovdosa, dadjá Terje Halleland, Ovddádusbellodaga energiijapolitihkalaš ovddasteaddji.


  NRK lea maid jearran nuoraidbellodagain maid sii oaivvildit Fovse-ášši birra.
  – Dál lea badjeláiggis ahte ráđđehus, gulahaladettiin guoskevaš boazodolliiguin, njulge boasttuvuođa riektan, dadjá AUF:s nubbijođiheaddji, Gaute Skjervø.

  – Jus šaddá presedeansan ahte eat čuovvul Alimusrievtti duomuid, de álgit mii sulastahttit riikkaid maiguin mii eat liiko buohtastahttit iežamet, dadjá Synnøve Kronen Snyen, Sosialisttalaš Nuoraid jođiheaddji.

  Loga bellodagaid vástádusaid áššis.

  Jonas Gahr Støre i Dubai
  Foto: Truls Antonsen / NRK
 • Viejega har fått akseptert bud på barnehagebygg

  Bygget der den lulesamiske barnehagen Viejega mánájgárdde holder til på Drag i Hamarøy, har vært til salgs i drøyt en måned. Nå er det klart at Viejega AS blir eieren av bygget, etter at de har fått akseptert bud på barnehagebygget.

  – Vi er fornøyd med å ha sikret eierskapet til bygget for videreføring av vårt tilbud som lulesamisk barnehage. Det gir forutsigbarhet fremover for planlegging og gjennomføring av det daglige språkarbeidet, sier styreleder Jørgen Kintel til NordSalten avis.

  Kintel ønsker ikke å uttale seg om kjøpesum til avisa, men sier at alt er lånefinansiert.

  Bygget ble ferdigbygd og tatt i bruk oktober 2020, og har vært eid av Husbanken etter at barnehagen Vuonak mánájåroj i stiftelsen Árran ble konkurs i juni 2022.

  Viejega AS ble etablert av foreldregruppa i barnehagen, og har drevet barnehage i samme bygg siden oktober 2022.

  Det var NordMegler AS som bisto Husbanken i forbindelse med salget av eiendommen på Hamnes på Drag.

  Styret i den lulesamiske barnehagen har tidligere uttalt at når de startet opp, var de full av ideer og at det er masse ting de har lyst til å komme i gang med. Med usikkerheten om eiendomsforholdene avklart er det grunn til å tro at styret nå kan konsentrere seg mer om faglig utvikling av barnehagen, skriver NordSalten avis.

  Lulesamisk barnehage Viejega
  Foto: Elena Junie Paulsen / NRK