Ole Henrik Magga til Nordlys: – Ikke behov for sannhetskommisjon

Til avisa Nordlys har den første sametingspresidenten, Ole Henrik Magga, sagt at det ikke er behov for egen granskingskommisjon av fornorskningen. – I så fall kan vi like så godt legge ned Sápmi, svarer nåværende president Vibeke Larsen.

Ole Henrik Magga

VIL IKKE HA KOMMISJON: Tidligere sametingspresident, og tidligere leder for FNs permanente forum for urfolks spørsmål mener det ikke er behov for en sannhetskommisjon om fornorskningen.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

– Fornorskningen og dens skader er allerede grundig dokumentert. Samene har fått et vern i grunnloven. Både kongen og kirka har beklaget og sagt at fornorskningen var en gal politikk. Det er nok for meg, det bør være nok for oss, sier Ole Henrik Magga til avisa Nordlys, resten av artikkelen kan leses bak betalingsmuren til avisa.

Magga argumenterer overfor Nordlys for at en gransking av fornorskningen av samene og kvenene i Norge vil være svært ressurskrevende, og at dette er ressurser som bør brukes for å styrke samisk språk og kultur.

Professor Ole Henrik Magga var den første sametingspresidenten, og var også den første lederen for FNs permanente forum for urfolk.

Nåværende sametingspresident ser ikke fremgangen

Nåværende sametingspresident Vibeke Larsen (Šiella) reagerer nærmest med vantro til Maggas uttalelser.

– En sannhetskommisjon vil i alle fall synliggjøre alt mitt folk har måttet gi slipp på, sier Larsen til NRK.

Vibeke Larsen med urfolkskvinner

SAMETINGSPRESIDENT: Nåværende sametingspresident Vibeke Larsen (Šiella) er fullstendig uenig med Magga.

Foto: Mattis Wilhelmsen Sara / NRK

Hun minner om at Sametinget i tre tiår har oppfordret og forventet at samene får de samme rettighetene som nordmenn allerede har.

– Dersom Magga mener at det har gått fort fremover, og at en kommisjon vil bremse farten må æ påminne han om at de økonomiske rammevilkårene for samiske formål har de siste 3–4 årene har hatt en realnedgang på 60–70 millioner, sier Larsen.

Hun mener at med dagens utvikling vil hennes barnebarn måtte se langt etter både samiske læremidler, og samiske museer. Hun påpeker også at det er en lang vei å gå for å få lik behandling i møte med helsetjenestene.

– Vi kan like så godt bare legge ned Sápmi da. Og det verste er at alt er elementære menneskerettigheter som retten til eget språk og kultur, sier sametingspresidenten avslutningsvis.

Stortingshøring om fornorskning

Mandag i forrige uke hadde Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité en åpen høring om behovet for å opprette en sannhets- og forsoningskommisjon om fornorskningen av samene og kvenene i Norge.

29 organisasjoner deltok under høringen, og flere talte for at de ikke følte at det er en ordentlig forsoning mellom den norske stat, samene og kvenene i Norge.

Venstre og Miljøpartiet de Grønne er de to første partiene som gikk ut og støttet SVs forslag om å opprette en sannhets- og forsoningskommisjon.

Korte nyheter

  • Ii jáhke sámegiela vuoruhit

    Gielddat eai berrešii beassat válljet eret sámegiela. Dan oaivvilda Tromssa ja Finnmárkku fylkagieldda plána, ekonomiija ja kulturlávdegotti fylkaráđđi, guovddášbellodaga Anne Torill Eriksen Balto. Son ii jáhke sámegiella vuoruhuvvot jos giellaealáskuhttingielddat ja gávpotgielddat geain lea ovddasvástádus sámegillii, besset válljet vástidit geavaheddjiidasaset dárogillii. -Dát gielddat galggašedje leat geatnegahtton vástidit sámegillii, oaivvilda Balto.

    Anne Toril Eriksen Balto
    Foto: CHRISTIAN KRÅKENES / NRK