Sannhetskommisjon: Høyreminister tviler – sametingshøyre sier ja

Sameminister Jan Tore Sanner (H) og Sametingets Høyre-gruppe er uenige om behovet for å granske fornorskningen av samer og kvener.

Jan Tore Sanner taler

TVILER: Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) er i tvil om å opprette en kommisjon for å granske virkningene av fornorskningen av samene og kvenene.

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Jeg er tvilende til at den beste løsning er å oppnevne en statlig kommisjon. Vi bør ikke låse oss til bestemte løsninger for hvordan vi skal få fram mer kunnskap, skriver Høyres kommunal- og moderniseringsminister, Jan Tore Sanner, i en e-post til NRK.

Statsråden viser til at det ikke er noen tvil om at fornorskningspolitikken er et mørkt kapittel i Norgeshistorien, men tviler på at en statlig granskingskommisjon er rette måten å jobbe med fornorskningshistorien.

Lars Filip Paulsen i sametingsgangen

SAMETINGETS RÅDSMEDLEM: Sametingsråd for Høyre, Lars Filip Paulsen mener det er behov for en sannhetskommisjon om fornorskningspolitikken.

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

Sametingets Høyre er på sin side ikke i tvil.

– Jeg synes det er veldig bra at denne diskusjonen om en sannhetskommisjon har kommet opp, og jeg synes vi skal ha en sannhetskommisjon, sier Lars Filip Paulsen.

Vil ha klarhet i hva kommisjonen skal gjøre

Paulsen er Høyres rådsmedlem i sametingsrådet, som er Sametingets regjering. Til tross for at han er for en gransking av fornorskningspolitikken, så mener han at man trenger en avgrensning for hva som skal granskes.

– For meg er det viktigere å diskutere hva som er innholdet og mandatet til en kommisjon. Det er ikke et spørsmål om man skal ha en kommisjon eller ikke, men hva er mandatet?

Å få fram sannheten om hva som har skjedd i alle de samiske områdene, tror Paulsen vil bli et for omfattendes arbeid.

– Sanner og Høyre har vært veldig skeptisk til sannhetskommisjonen, fordi man ikke vet hva mandatet er, mener Paulsen.

– Få fram i lyset

Parlamentarisk leder for Høyre på Sametinget, Ellen Kristina Saba, sier at de kommer til å sende brev til Høyres stortingsgruppe, med anmodning om å støtte en statlig kommisjon.

Ellen Kristina Saba smiler utenfor kommisjonsmøterommet

– SÅR MÅ LEGES: Parlamentarisk leder for Høyre på Sametinget, Ellen Kristina Saba, mener en sannhetskommisjon vil være med på å lege sår.

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

– Jeg tror at folk vil at de åpne sårene som oppstod for lang tid tilbake, de bør nå kunne få lov til å leges. Og en slik kommisjon vil være et veldig fint plaster på disse sårene, mener Saba.

Hun synes det er merkelig at Høyre sentralt mener det holder med Kongens offentlige unnskyldning for den urett som er begått mot det samiske folk.

– For meg er det viktig å få fram i lyset hvordan minoritetene i Norge har måttet lide, og det vil være bra for både den norske og samiske delen av befolkningen, sier Saba.

Hun legger til at hun ikke tviler på at statsråd Sanner ser behov for en kommisjon, men at han har vanskelig for å finne penger til en kommisjon.

Nils Ante Oskal Eira på Sametinget

– BEHOV: Sametingspolitiker for Høyre, Nils Ante Oskal Eira, stiller seg bak sametingsrådet, og vil ha en sannhetskommisjon.

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

Også den tredje Høyre-representanten på Sametinget, Nils Ante Oskal Eira, vil ha en kommisjon.

– Under Stortingets åpne høring kom det klart fram at det er behov for det, sier Eira.

Ministeren unngikk spørsmål

Sameminister Sanner har etter at NRK avslørte et hemmelig notat om regjeringens skepsis til en sannhetskommisjon ikke villet kommentere saken overfor NRK.

Han vil heller ikke nå stille til TV- eller radiointervju, men svarer via e-post, og viser til et offentlig brev han har skrevet til Stortingets kontrollkomité.

At det trengs mer kunnskap om fornorskningen er han derimot ikke i tvil om.

– Som tidligere uttalt er jeg enig i at vi trenger mer kunnskap og åpenhet om fornorskingspolitikken som ble ført overfor samer og kvener, og konsekvensene av politikken.

De fleste av NRKs spørsmål, vedrørende sannhetskommisjonssaken, har ministeren valgt å ikke svare på. Se alle spørsmålene som NRK har sendt til Sanner i egen boks på siden. Klikk for å utvide.