Kritiserer Sametinget: – Fullt ut legitimt av Magga

Samerådet er forundret over at Sametinget ikke har behandlet forslaget om en sannhetskommisjon, og hevder at Sametinget ikke har involvert det samiske samfunnet i kommisjonssaken.

Eirik Larsen

SKJØNNER MAGGA: Leder av Samerådets menneskerettsavdeling, Eirik Larsen, mener Sametinget burde vært raskere ute enn Stortinget med en åpen høring om en sannhetskommisjon om fornorskning.

Foto: Jenna Rasmus / NRK

– Det er fullt ut legitimt av Ole Henrik Magga og Ellen Inga O. Hætta å mene at det ikke er behov for en kommisjon som skal granske fornorskingspolitikken. Samene er som alle andre folk ikke samstemte om alt, sier Eirik Larsen, leder av Samerådets menneskerettsavdeling.

Ole Henrik Magga blir intervjuet.

VIL SE FREMOVER: Sametingets første president, Ole Henrik Magga, sa til avisa Nordlys at fornorskningen er belyst godt allerede.

Foto: Lasse Østmo

Larsen mener at Sametinget burde hatt bred prosess i forkant av stortingshøringen, hvor for eksempel Ole Henrik Magga, Ellen Inga O. Hætta og andre kunne bidratt med nyanserte meninger.

Ole Henrik Magga sa til avisa Nordlys tidligere denne uken at han ikke er for en sannhetskommisjon om fornorskningen av samer og kvener i Norge. Magga argumenterte for at det vil bli en dyr prosess, og at disse midlene heller bør brukes på for å styrke samisk språk og kultur.

Mener det var Stortinget og ikke Sametinget som tok initiativet

– Paradoksalt nok er det Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, og ikke Sametinget, som ble de første til invitere det samiske samfunnet til å gi sine synspunkter i saken, sier Samerådets Larsen.

Samerådet er forundret over at Sametinget ikke har behandlet forslaget om en sannhets- og forsoningskommisjon som en egen og godt forberedt plenumssak.

Larsen mener at en såpass viktig sak hadde fortjent å bli behandlet i Sametingets plenum, med involvering av det sivile samiske samfunnet i forkant gjennom høringer.

– Jeg frykter for at forslaget om en sannhets- og forsoningskommisjon står svakere uten et tydelig vedtak i Sametingets plenum, sier Larsen.

– Dårlig gjort av Magga

Sametingspresident Vibeke Larsen (Šiella) er uenig med Sametingets første president, Ole Henrik Magga, og mener at både det samiske folk og Norge må ta oppgjør med fornorskningstiden.

– Jeg mener at Magga argumenterer som majoriteten, at det er enten det eller det. Jeg mener at det ikke er enten sannhetskommisjon eller språktiltak, man må få til begge deler, sier Vibeke Larsen.

Vibeke Larsen

– FEIL ARGUMENT: Sametingspresident Vibeke Larsen mener Ole Henrik Maggas argument om at man ikke har råd til både en kommisjon og språktiltak er feil.

Foto: Amund Trellevik/NRK

Sametingsråd for partiet Árja, Inger Eline Eriksen Fjellgren, mener det var ubetimelig av Magga å si at det ikke er behov for en sannhetskommisjon.

– Jeg synes det er veldig dårlig gjort av han å undergrave det som den samiske ungdomsorganisasjonen, Sametingets eldreråd, det som det samiske kirkerådet, og alle de andre samiske organisasjonene har uttalt til Stortinget, sa Fjellgren.

Mener Stortinget må lytte til Sametinget

Samerådets Eirik Larsen mener Stortinget likevel må lytte til Sametinget, og mener at Sametinget er det rette organet til å besvare spørsmålet om samene ønsker en sannhets- og forsoningskommisjon.

– Under stortingshøringen kom fram at det er et klart flertall i Sametinget for en kommisjon og at mange samiske organisasjoner også ønsker en kommisjon, og det bør Stortinget lytte til, avslutter Eirik Larsen.